[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2006

Resort ČÚZK

 • 3. Ples zeměměřičů
 • Index českých exonym
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Katastr nemovitostí

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Geodézie

  Kartografie

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Index českých exonym
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  GPS

  DPZ

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Dopis od prvního československého kosmonauta

  Fotogrammetrie

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

 • Autodesk představil Topobase - řešení pro správu infrastrukturních aktiv

  Různé

 • Velký nástěnný kalendář časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Školství

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Geopárty 2006
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1

  Internet

  Historie

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání

  Přečtěte si

 • Index českých exonym
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Zajímavosti

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Nástěnný kalendář na rok 2007
 • Index českých exonym
 • Dopis od prvního československého kosmonauta
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Z domova

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • 3. Ples zeměměřičů
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Geopárty 2006
 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Ze zahraničí

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Slovensko má nového předsedu rezortu
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  ČSGK

 • 3. Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Index českých exonym

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Zbyněk Maršík

  - anotace knihy, která nevyjde koncem roku 2006, ale snad až v roce 2007

  Autor, vysokoškolský pedagog, který se problematikou zabýval po celý život, přináší stručný obecný vývoj zeměměřictví od starověku po současnost a zaměřuje se na dějiny oboru i současné zeměměřické metody u nás, a to i v širších souvislostech (pozemkové katastry a reformy, vytvoření sítě geodetických bodů, nástup moderních technologií). Text, zpracovaný tak, aby byl přístupný i zainteresovanému laickému čtenáři, doprovází názorné ilustrace.

  OBSAH

  Předmluva

  1. ZEMĚMĚŘICTVÍ JAKO VĚDA A TECHNIKA

  1.1 Úvod

  1.1.1 Vysvětlení pojmů geodezie a kartografie

  1.1.2 Náhradní zemské těleso

  1.2 Geodetické a kartografické systémy

  1.2.1 Celosvětový souřadnicový systém

  1.2.2 Místní souřadnicové systémy

  1.2.3 Triangulační sítě

  1.2.4 Nivelační sítě

  1.2.5 Gravimetrická síť

  1.2.6 Technické parametry geodetických referenčních systémů

  2. MĚŘENÍ TVARU A ROZMĚRŮ ZEMĚ

  2.1 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země

  2.1.1 Starověké představy a měření

  2.1.2 Novověké poledníkové sítě

  2.2 Vznik mezinárodní metrické soustavy

  2.2.1 Vliv francouzské revoluce na unifikaci měr a vah

  2.2.2 Mezinárodní metrická konvence

  2.3 Stanovení mezinárodního referenčního tělesa

  2.3.1 Mezinárodní měření v 19. a 20. století

  2.3.2 Vznik Mezinárodní geodetické asociace

  2.3.3 Zemské těleso a referenční systém

  3. HISTORIE KARTOGRAFICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ ZEMĚ

  3.1 Nejstarší mapy světa

  3.1.1 Antické zobrazování světa

  3.1.2 Úpadek kartografie ve středověku

  3.2 Počátky moderní kartografie

  3.2.1 Matematická kartografie

  3.2.2 Polygrafické zpracování map

  3.3 Digitální model území

  3.4 Geografický informační systém (GIS)

  3.4.1 Obecné principy GIS

  3.4.2 Informační systém ZABAGED

  3.5 Mezinárodní kartografická asociace

  4. MĚŘENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ÚZEMÍ

  4.1 Nejstarší způsoby mapování

  4.1.1 Co je to mapa a mapování

  4.1.2 Úhloměrné přístroje

  4.2 Geodetické mapování

  4.2.1 Polohopisné měření a výpočty

  4.2.2 Měření výškopisu

  4.2.3 Měření vzdáleností

  4.3 Fotogrammetrie

  4.3.1 Fotogrammetrie jako měřická technika

  4.3.2 Stručná historie

  4.3.3 Fotogrammetrické metody mapování

  4.4 Dálkové snímání a dálkový průzkum Země

  4.5 Globální polohový systém (GPS)

  4.5.1 Principy a stručná historie systému

  4.5.2 Určování polohy bodů s využitím GPS

  4.5.3 Geodetická měření pomocí DGPS

  4.5.4 Užití GPS v letecké navigaci

  4.6 Netopografická geodezie

  4.6.1 Geodezie ve stavebnictví

  4.6.2 Geodezie v průmyslu

  5. ZEMĚMĚŘICKÉ A MAPOVACÍ PRÁCE NA ÚZEMÍ NAŠEHO STÁTU

  5.1 Historická mapová díla

  5.2 Mapování pro katastrální účely

  5.2.1 Stabilní katastr

  5.2.2 Katastrální mapování po roce 1918

  5.2.3 Souvislé mapování po roce 1945

  5.3 Topografické mapy

  5.3.1 Historické topografické mapy

  5.3.2 Topografické mapy ve 20. století

  5.4 Státní mapa odvozená

  5.5 Mapy tematické

  5.6 Státní mapová díla současnosti

  6. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  6.1 Pozemkové úpravy ve starověku

  6.2 Osídlování a rozdělování pozemků v českých zemích

  6.2.1 Zemědělská kolonizace

  6.2.2 Pozemkové reformy v 18. a 19. století

  6.2.3 Agrární reformy v první ČSR

  6.3 Vývoj rozdělování a úprav pozemků po roce 1945

  6.3.1 Osídlování pohraničí

  6.3.2 Vznik zemědělských družstev

  6.4 Pozemkové úpravy po roce 1990

  7. ZÁVĚREM

  Seznam zkratek

  Seznam literatury

  Drahomír Dušátko

  vyvěšeno: 10.12.2006
  ID článku: 2336              Používané zkratky
  další informace: www.libri.cz/kniha.php?kniha=409...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Přečtěte si