[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2007

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

 • Výroční konference a obchodní přehlídka IMTA 2007

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

  Školství

 • WORKSHOP 2007

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • WORKSHOP 2007

  Ze zahraničí

 • Výroční konference a obchodní přehlídka IMTA 2007

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • WORKSHOP 2007

  České vysoké učení technické v Praze pořádá ve dnech 19. – 23. února 2007 odborný seminář WORKSHOP 2007, kde se formou posterů představí výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru technických oborů. Zájemci z praxe zde mohou získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Součástí semináře bude pracovní jednání – vyzvaná vystoupení, příspěvky z pléna a následná diskuse – zaměřené na aktuální problémy vědy, výzkumu a vývoje. Bližší informace jsou uveřejněny na adrese http://workshop.cvut.cz/2007/

  lh

  vyvěšeno: 22.12.2006
  poslední aktualizace: 21.02.2007
  ID článku: 2345              Používané zkratky
  další informace: workshop.cvut.cz/2007/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů