[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007

  Od 11. do 14. ledna 2007 se v Brně konaly největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s akcentem na regiony Go a Regiontour, akce se zúčastnilo 1265 firem, které se prezentovaly na čisté výstavní ploše 11 405 m2, předběžný počet návštěvníků byl stanoven na 36 000. Pro srovnání během druhého největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice Holiday World v Praze mohlo 28 461 platících návštěvníků na čisté výstavní ploše 10 465 m2 napočítat 704 vystavovatelů.

  Mezi subjekty aktivními v cestovním ruchu bezesporu patří i kartografické společnosti, na veletrzích jsme mohli spatřit stánek firem Stiefel a Mapcentrum a prostory tří nejvýznamnějších uskupení podnikajících na českém kartografickém trhu – freytag&berndt, Kartografie Praha s nedávno koupenou Geodézií ČS a SHOCart/Geoclub se spřátelenými společnostmi Kartografii HP a nakladatelstvím Soukup & David. Velká pozornost publika byla tradičně věnována zejména výprodeji starších map společnosti SHOCart a nástěnným plastickým mapám Kartografie HP. Kartografie HP připravila pro letošní rok také jednu významnou novinku – CD s prohlížečkou trojrozměrných scén českých a slovenských pohoří. Společnost se tak díky tomuto produktu bezesporu stává horkým kandidátem na čelní umístění v kartografických soutěžích Mapa roku 2006 a TourMap 2007.

  Od minulého roku začíná na český kartografický trh pronikat i jeden z nejvýznamnějších světových vydavatelů turistických průvodců Merian (v ČR patří pod vydavatelství Jan Vašut), v roce 2006 se na českém trhu objevilo šest kompletně počeštělých map nejvyhledávanějších turistických regionů v Evropě, které jsou primárně určeny pro účastníky cestovního ruchu, svým zpracováním a jednoznačným zaměřením nemají na českém kartografickém trhu konkurenci.

  Ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška v souvislosti s brněnskými veletrhy řekl: „Turistika v regionech v loňském roce rostla a REGIONTOUR na tom určitě má podíl. Na stáncích je vidět, jak kvalita turistických produktů vznikajících v regionech rok od roku roste. Prezentují se i v cizích jazycích a zkrátka už mají takovou úroveň, jakou zahraniční touroperátoři potřebují.“

  Jeden z nejvhodnějších prostředků pro prezentaci regionů je mapa, i letos jsme se mohli na jednotlivých stáncích jednotlivých regionálních sdružení ve velké míře setkat s kartografickými produkty pro účastníky cestovního ruchu, vedle stále samosprávami oblíbených, levných, avšak naprosto nereprezentativních trhacích map se zde vyskytovalo nesčetné množství map cykloturistických, plánů měst a map oblastí.

  Na trhu turistických kartografických produktů jednoznačně dominuje společnost SHOCart, firma je zejména v cykloturistických mapách pojmem po celé republice a k vytvoření tohoto typu map na zakázku v České republice prakticky nikoho nepustí. Na stánku Pardubického kraje jsme se dokonce mohli setkat i s mapou Národní kulturní památky a památkově chráněné území v Pardubickém kraji, která vyhrála poslední Mapu roku.

  Jak jsou na tom další společnosti? PLANstudio výrazně profituje ze spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu, kromě mapy celého státu firma vytvořila i celou edici map turistických regionů České republiky. V Olomouckém kraji je aktivní Jan Machovský, mapy Jihomoravského kraje vyprodukoval freytag&berndt, díky spolupráci Ostravského informačního servisu a regionální kartografické společnosti 3A Design byla vytvořena série turistických tematických plánů Ostravy. Na stáncích menších měst jsme mohli získat ne zcela aktuální plány měst společností Garp HK a P.F. Art. K dalším společnostem, jejichž produkty jsme mohli na veletrzích nalézt, patří např. Kartografie Praha, Geodézie ČS, Žaket, Miroslav Horák a Geodézie OnLine.

  Ze zahraničí byly nejvíce vidět díky dostatku peněz z Evropské unie polské příhraniční euroregiony, mezi nabízenými propagačními materiály samozřejmě nechyběly mapy těchto oblastí vytvořené tamějšími kartografickými vydavatelskými subjekty.

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 24.01.2007
  poslední aktualizace: 21.02.2007
  ID článku: 2360              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů