[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geomatika verzus geoinformatika?

  Přednáška doc. ing. Jiřího Šímy, CSc., Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti na 42. Geodetických informačních dnech v Brně končila větou: »Budoucnost ukáže, zda dnešní zeměměřič bude geomatikem nebo geoinformatikem ve smyslu tohoto příspěvku.« Z několika myšlenek, uveřejněných v tomto čísle Zeměměřiče, vyplývá dosavadní neujasněnost shody či rozdílnosti obou disciplín, a proto se autor rozhodl prozkoumat do větší hloubky, jak to vidí jinde ve světě, a to rozhovory s několika předními odborníky z Francie, Velké Británie a Maďarska, kteří se zúčastnili nedávného zasedání výboru Evropské zastřešující organizace pro geografické informace (EUROGI) v Praze. Zjištěné fakty významně souhlasí s průzkumem frekvence záznamů termínů geomatika - geomatik a geoinformatika - geoinformatik, která byla zjištěna 20. 11. 2006 na vyhledávacích serverech Google, Yahoo a Seznam (viz tabulku 1 a 2).

  Termín geomatika nevznikl, jak se traduje, v Kanadě, ale »objevil« jej ve tvaru géomatique na počátku 70. let uplynulého století Francouz Jean Denegre (*1942).

  Z Francie se zakrátko dostal tento termín do francouzsky mluvící části Kanady (provincie Québec) a také v Kanadě bylo vytvořeno anglické synonymum geomatics, které se rychle rozšířilo do Spojených států amerických a odtud do Austrálie, Tichomoří, Velké Británie a Irska. Ve španělské verzi geomática se, spolu s technickou pomocí, rozšířil tento termín do Střední a Jižní Ameriky.

  Pro oblast střední a východní Evropy byl zřejmě rozhodující vývoj v německy mluvících zemích. Prof. Konecny (TU Hannover) uvádí v anglicky psané učebnici Geoinformation (2002), že integrovaný obor, založený zejména na globálním určování polohy (GPS), dálkovém průzkumu Země a digitální fotogrammetrii pro sběr geodat a na technologii GIS pro manipulaci s těmito daty a jejich výstup, v některých zemích označovaný jako geomatika, se nazývá geoinformace (něm. Geoinformation nebo Geo-Information).

  Náplň oboru geoinformatika (něm. Geoinformatik) pak definuje prof. D. Grünreich, prezident Spolkového úřadu pro kartografii a geodézii (Frankfurt a. M.) v učebnici Kartographie (2002) jako »obor, který se zabývá teoriemi datového modelování, ukládáním, správou a zpracováním geodat (Geo-Daten) a vývojem odpovídajících metod (zejména GIS) a k tomu potřebné informační a komunikační techniky«. Z německy mluvících zemí se termín geoinformatika rozšířil do okolních středo- a východoevropských zemí (viz tabulku 3), zatímco (jak ukazuje tabulka 1) ve francouzsky a španělsky mluvících zemích se používá jen ojediněle a v anglicky mluvících zemích rovněž s nižší frekvencí než příslušná synonyma termínu geomatika.

  Podobné poměry lze identifikovat i ve frekvenci výskytu termínů pro označení příslušné profese - geomatik a geoinformatik. Termín geomatik absolutně převládá ve francouzštině a angličtině, zatímco geoinformatik výrazně převládá v němčině, češtině a polštině. Popsané problémy nemají Maďaři, protože pro vědní a technickou disciplínu zahrnující náplň geomatiky i geoinformatiky, mají jeden společný název - térinformatika (doslova: prostorová informatika). Maďarský zeměměřič 21. století tedy bude prostorovým informatikem (térinformatikus), což je bezpochyby elegantní řešení shora nastoleného problému.

  Tabulka 1 - GEOMATIKA verzus GEOINFORMATIKA

  Termín Google Yahoo Seznam stav
  20. 11. 2006
  Termín Google Yahoo Seznam
  geomatics (angl.) 1 900 000 1 600 000 139 000 4 : 1 geoinformatics (angl.) 467 000 170 000 32 000
  Geomatik (něm.) 243 000 62 100 17 000 1 : 3 Geoinformatik (něm.) 803 000 71 500 56 100
  géomatique (franc.) 846 000 243 000 58 900 30 : 1 géoinformatique (franc.) 27 300 848 2 010
  geomática (špan.) 287 000 67 900 20 300 9 : 1 geoinformática (špan.) 31 100 1 640 2 340
  geomaatika (eston.) 12 000 1 100 790 1 : 1 geoinformaatika (eston.) 12 100 1 020 824
  geomatyka (pol.) 972 530 642 1 : 1,5 geoinformatyka (pol.) 12 900 859 969
  Geomatika (různé evropské jazyky) 26 200 3 690 2 030 1 : 2,6 Geoinformatika (různé evropské jazyky) 71 400 25 300 5 090
  geomatika (jen česky) 10 900   498 1 : 5 geoinformatika (jen česky) 45 000   2 565
  maďarský speciální společný termín térinformatika (doslova prostorová informatika) 155 000 97 400 10 980

  Tabulka 2 - GEOMATIK verzus GEOINFORMATIK

  Termín Google Yahoo Seznam stav
  20. 11. 2006
  Termín Google Yahoo Seznam
  geomatician (angl.) 1 300 243 200 30 : 1 geoinformatician (angl.) 24 12 13
  Geomatiker (něm.) 20 300 1 290 1 570 1,1 : 1 Geoinformatiker (něm.) 18 200 160 1 500
  géomaticien (franc.) 40 100 10 700 3 050 ¨ abs. géoinformaticien (franc.) 0 4 0
  geomático (špan.) 526 161 216 3 : 1 geoinformático (špan.) 184 102 48
  geomatyk (pol.) 14 8 4 1 : 7 geoinformatyk (pol.) 289 58 24
  geomatik (jen česky) zaměňuje se s něm. Geomatik 128 1 : 3 geoinformatik (česky) zaměňuje se s Geoinformatik 387
  maďarský speciální společný termín térinformatikus (doslova prostorový informatik) 1 180 338 396

  Tabulka 3 - Prohledávací server Google 2. 12. 2006

  Země Termín geomatika verzus Termín geoinformatika
  Česká republika 10 900 1 : 5 45 000
  Slovenská republika 153 1 : 9,6 1 470
  Chorvatsko 542 1 : 2,3 1 240
  Slovinsko 63 1 : 3,4 214
  Litva 97 1 : 3,1 299
  Nizozemsko 13 1 : 8,3 108
  Rusko 5 abs. ? 1 370

  (jš)

  vyvěšeno: 01.03.2007
  ID článku: 2377              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé