[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«

  Ve dnech 4. - 6. 10. 2006 Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně zahájil kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání určeného pro stavební praxi a veřejnou správu. Prvním otevřeným kurzem byl »Seminář z GPS«, po kterém byla dlouhodobě největší poptávka mezi odbornou zeměměřickou veřejností.

  V roce 2006 byl zahájen provoz sítě permanentních stanic CZEPOS, která by v blízké budoucnosti měla garantovat jednotný referenční rámec geodetických základů v ČR. CZEPOS je spravován Zeměměřickým úřadem (ZÚ) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Poskytuje datové produkty pro tzv. postprocessing i měření v reálném čase pro určení prostorové polohy prostřednictvím GPS. Geodetická odborná veřejnost využívá v současnosti sítě CZEPOS pro určování geodetických bodů bodového pole a podrobné měření. Širší veřejnost (záchranná služba, hasiči, dispečerské společnosti, dopravci, aj.) mohou z CZEPOS využívat produkty DGPS pro zpřesnění své navigační polohy na úroveň lepší 1 m.

  Cenovou dostupností a progresivností technologie se GPS rozšířilo výrazně do praxe. Tato technologie z hlediska teoretických znalostí je pro odbornou praxi i širší veřejnost zcela novým fenoménem a proto vyvstal z jejich řad tlak a požadavek na doškolování v této oblasti. Uživatelé GPS se již nespokojují pouze s pasivní obsluhou aparatur GPS jako »černých skříněk«, ale chtějí o technologii vědět více, aby ji mohli maximálně využít. Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá každoročně v únoru semináře s mezinárodní účastí, na kterých jsou prezentovány poznatky, jak z oblasti vědecké, tak i z oblasti zeměměřické praxe. V roce 2007 se uskuteční již 10. ročník tohoto semináře.

  Z průzkumu zájmu odborné veřejnosti vyplynulo, že uživatelé GPS chtějí mít ucelenější základní znalosti, zejména teoretické, z oblasti GPS. Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) »Seminář z GPS« nabízí možnost v rámci 24 výukových hodin tyto znalosti uceleně získat. Kurz je určen především pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je rovněž určen i začátečníkům, kteří si pravě pořídili GPS a nebo plánují pořízení této technologie. Kurz prohlubuje znalosti i odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Zkrátka jde o ucelené základy GPS, přičemž po jejich absolvování se absolvent kurzu podstatně rychleji prakticky zorientuje v problematice korektního určení prostorové polohy v platných státních souřadnicových systémech, zejména v S-JTSK a dalších souvislostech.

  Kurz CŽV »Seminář z GPS« zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS (výpočet vektoru a převod do S-JTSK). Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

  Prvního kurzu se zúčastnilo 6 účastníků, 4 účastníci z KÚ pro Zlínský kraj a 2 účastníci z privátní zeměměřické sféry. Lektorský tým kurzu zahrnoval 6 lektorů pod vedením odborného garanta prof. ing. Otakara Švábenského, CSc. Do týmu byl kooptován i zástupce Zeměměřického úřadu ing. Pavel Taraba.

  Absolventi:

  • Ing. Rostislav Vavřina (KÚ pro Zlínský kraj)
  • Ladislav Spálovský (KÚ pro Zlínský kraj)
  • Petr Daněk (KÚ pro Zlínský kraj)
  • Ing. Robert Valchář (KÚ pro Zlínský kraj)
  • Ing. Daniel Svoboda (Daniel Svoboda, Hustopeče)
  • Ing. Milada Osinová (THEODAT BRNO, s.r.o.)

  Přejeme absolventům úspěšnou praxi s GPS.

  Pracoviště Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně připravuje i kurz GPS pro pokročilé, který bude navazovat na základní kurz a půjde hlouběji do některých aktuálních problémů technologie GPS zejména do přesných aplikací.

  Další kurz CŽV »Seminář z GPS« bude otevřen 29. - 31. 1. 2007, tradiční brněnský Seminář GPS - konference se uskuteční 1. 2. 2006. Podrobnější informace budou zveřejněny na www.fce.vutbr.cz.

  Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

  vyvěšeno: 02.03.2007
  ID článku: 2380              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku