[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech

  Zeměměřický úřad zpřístupnil 2. října 2006 veřejnosti historické mapy na internetu. Aplikace, dostupná na adrese historickemapy.cuzk.cz/, umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Prozatím jsou přístupná data z postupného skenování Císařských povinných otisků stabilního katastru Čech (1824 - 1843).

  Tyto mapy tvoří jeden z historicky nejcennějších a v současnosti i badatelsky nejvyužívanějších archivních souborů. Aplikace umožňuje orientaci v mapových listech pomocí jejich náhledů a dále podrobné prohlížení mapy spolu s informacemi o původním názvu katastrálního území a roku mapování. Uživatel má též k dispozici originální legendu s volbou českého překladu.

  Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno v průměru na čtyřech mapových listech nejednotných rozměrů (v ojedinělých případech více než třiceti). Jako základní jednotka pro výběr se v přehledové mapě aplikace zobrazují hranice, původní český název a číslo katastrálního území stabilního katastru.

  Skenování probíhá v pořadí podle názvu katastrálního území, zpřístupněné mapy proto pokrývají celé území Čech ostrůvkovitě. Prozatím jsou k dispozici mapy v rozsahu přibližně 40 % území Čech (cca 14 000 mapových listů). Do konce roku 2007 by měly být pokryty celé Čechy a bude zahájeno skenování map Moravy. Celé území České republiky na historických mapách stabilního katastru (tj. cca 50 000 mapových listů) plánuje Zeměměřický úřad zpřístupnit do konce roku 2008. Pokud není pro určité katastrální území císařský otisk dochován, bude v závěru skenovacích prací nahrazen rovnocennou náhradou, např. originální mapou stabilního katastru.

  Detailní informace o tom, které mapy jsou již dostupné, nabízí aplikace Geoprohlížeč Metadata pomocí metadatové služby: 63811 - Císařské otisky - Čechy. Přístupná naskenovaná katastrální území jsou označena zelenou, připravovaná pak růžovou barvou.

  Pro výběr lokality slouží současné přehledové mapy v měřítku 1 : 1 000 000 a 1 : 500 000, nebo je možno využít historickou přehledovou mapu, ve které se sice vzhledem k historickým názvům orientuje poněkud hůře, nicméně působí daleko efektněji.

  K výběru katastrálního území slouží vektorová mapa původních hranic katastrálních území doplněná archivními evidenčními čísly. Vzhledem k časovému odstupu hranice ani názvy území již neodpovídají současným.

  Po stisku tlačítka můžete v mapě kurzorem vybírat požadovaná území. Kliknutím lze vybrat jedno, tažením kurzoru i více katastrálních území. Ve spodní části okna se pak zobrazují náhledy jednotlivých mapových listů. Jako první náhled se zobrazí přehledka rozmístění jednotlivých mapových listů v rámci příslušného katastrálního území (pokud je k dispozici).

  Poklepem na náhledy se zobrazí příslušné mapy s možností detailního prohlížení v samostatných oknech. Pomocí tlačítek můžete otisk prohlížet v detailech odpovídajících skutečné velikosti. Posunem kurzoru nad obrázkem legendy se zobrazují náhledy částí legendy. Poklepem na obrázek legendy se zobrazí originální legenda ve skutečné velikosti s možností volby českého překladu.

  V Obchodním modulu Geoportálu ZÚ je rovněž možno objednat data a tisky z dat těch souborů, které jsou již naskenované a tudíž dostupné v této aplikaci pro prohlížení. Jedná se o originální data ze skenování, neupravovaná a bez ochranných znaků, vhodná pro publikování v tiskové kvalitě.

  Dle webu ČÚZK zpracoval -man-

  vyvěšeno: 19.02.2007
  poslední aktualizace: 26.02.2007
  ID článku: 2381              Používané zkratky
  další informace: historickemapy.cuzk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí