[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nový stavební zákon a MISYS

  K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost zákon o územním plánování a stavebním řádu, č. 183/2006 Sb., zjednodušeně zvaný nový stavební zákon. Jde o právní normu, která po 30 letech nastavuje koncepčně nově územní plánování, územní rozhodování a stavební řád. Změny v zákoně obsažené mají především v oblasti územního plánování značný dosah na využívání geografických informačních systémů ve veřejné správě.

  Důvěra zavazuje

  Mezi uživatele GIS systému MISYS patří přes 70 obcí s rozšířenou působností státní správy a dalších více než 1100 obcí, které se všechny musí s problematikou rozvoje spravovaného území zabývat. Bylo proto nezbytné připravit toto velmi využívané softwarové řešení tak, aby s příchodem nového roku pomohlo uživatelům ve veřejné správě s problematikou, kterou nový zákon přináší. Společnost GEPRO se na tyto změny připravovala již celý uplynulý rok.

  Rozložení úloh

  Příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany, pořizují územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a vymezují zastavěné území nebo politiku územního rozvoje. Územně analytické podklady (ÚAP) v rozsahu svého správního obvodu pořizují úřady územního plánování (obce s rozšířenou působností) k vyhotovení územních a regulačních plánů, krajské úřady je pořizují k vyhotovení zásad územního rozvoje. Tyto podklady sledují v případě obcí více než stovku detailních jevů, v případě krajů cca 40 jevů s globálnějším pohledem na region.

  Řešení pro obce

  Obce s rozšířenou působností ponesou hlavní díl odpovědnosti za rozvoj území, protože budou pořizovat územní plány a regulační plány nejen pro území vlastní obce, ale i pro obce ve svém správním obvodu, na jejich žádost.

  Právě zde se nachází největší potenciál pro uplatnění systému MISYS v podobě nástroje pro evidenci, pořizování, prezentaci a export dat ÚAP a ÚPD.

  Přednosti systému MISYS pro práci s daty v oblasti územního plánování:

  • Velmi technicky propracovaný software, přizpůsobený potřebám uživatelů v ČR.
  • Dokáže pracovat s daty řady dalších GIS a CAD systémů.
  • Není náročný na investice a vytváří tak velmi příznivé podmínky pro pořizovatele ÚAP.
  • Data spravovaná systémem MISYS lze exportovat do jiných formátů, takže příslušné orgány a instituce (pořizovatelé územních plánů, krajské úřady a další) s nimi mohou pracovat bez ohledu na používaný software.

  Rozvoj GIS

  Nový stavební zákon svým legislativním rámcem obecně přináší lepší podmínky pro rozvoj GIS systémů ve veřejné správě, speciálně pak v oblasti územního plánování. Nová právní úprava rovněž zajistí jednodušší podmínky pro výměnu digitálních dat mezi dotčenými orgány a organizacemi veřejné správy a správci dopravní a technické infrastruktury. To vše povede k lepší výměně dat a spolupráci mezi dotčenými a k dalšímu zvyšování využívání GIS nástrojů ve veřejné správě i komerčním sektoru.

  Nabídka podpory

  Společnost GEPRO je připravena pořizovatelům územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace přispět svými službami při řešení této problematiky: od dílčí pomoci, a ve spolupráci s urbanisty až po komplexní outsourcing.

  Obr.: Výpis z evidence mapových a územně analytických podkladů

  Vojtěch Zvěřina, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 26.02.2007
  ID článku: 2388              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software