[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Greenwich a zatmění

  První dochované astronomické pozorování Johna Flamsteeda, prvního královského astronoma, bylo sluneční zatmění sledované z jeho domova v Derby 12. září 1662, kdy mu bylo pouhých 16 let. Solární astrofyzici v královské hvězdárně začali s Airyho pozorováním slunečního zatmění roku 1842.

  Dva nejslavnější soubory fotografií slunečního zatmění v archivu královské hvězdárny jsou obrázky ze slunečního zatmění z roku 1860, které zhotovil de la Rue a ze zatmění v roce 1919 v Sobralu.

  V letech 1842 až 1954 se z královské hvězdárny uskutečnila řada expedic za pozorováním zatmění. V archivech hvězdárny se nacházejí záznamy ze zatmění z let: 1860 (Španělsko), 1898 (Indie), 1901 (Sumatra, Mauritius), 1914 (Švédsko), 1922 (Austrálie), 1927 (Anglie), 1868, 1900 (Portugalsko), 1905 (Tunis), 1919 (Brazílie), 1926 (Sumatra), 1929 (Malajsko).

  Turín 1842

  Roku 1842 napsal Airy z Turína Whewellovi do Cambridge: »Východ Slunce nebyl příznivý, obloha byla velmi zatažená, ale viděli jsme začátek i postup zatmění zřetelně a vcelku dobře. Ale je těžké si o tom udělat představu. Rozprostřelo se přítmí, země se zdála zničená, mraky se tvářily příšerně černé a hrozivé, trocha slunečního světla dopadajícího na zemi mi připadala temně rudá. Všechny tyto hrůzy pak náhle mnohonásobně zesílily, kromě světla, které naprosto zmizelo, a v životě jsem nezažil hrůzostrašnější situaci. Měl jsem potíže se zjištěním času, ačkoliv jsem držel hodinky téměř u oka.

  Měsíc se jevil jako černá skvrna na obloze obklopená prstencem světla (zdálo se mi načervenalé), jehož šířka byla asi 1/8 jeho vlastního průměru. Domnívám se, že pokud mělo Slunce s Měsícem opravdu zmizet, nemělo se pak tak znepokojivě objevit (nehledě na náhlou temnotu) - toto zjevení znásobilo hrůzu stejně jako když nález rozčtvrcené mrtvoly znásobí prvotní obavu o pohřešovaného živého člověka. Co se týká světelného prstence, o kterém už toho bylo tolik řečeno, věřím tomu, že ho nevyvolala ani sluneční atmosféra ani měsíční, ale jednoduše vzešel z naší vlastní atmosféry. Stejně jako záře, která může být vidět v noci, když je pouliční svítilna skrytá za rohem domu. Při pohledu teleskopem bylo vidět pár jakýchsi jednotlivých nehybných červených plamínků u měsíčního okraje, které beze vší pochybnosti závisely na nerovnostech velkého mraku, který se v těchto místech Měsíce dotýkal. Když se opět objevil okraj slunce, všechno bylo opět jasné.«

  Airyho názor na význam a původ světla, které viděl okolo zatemnělého slunce, se naprosto změnil poté, co byl svědkem zatmění v roce 1851 ve Švédsku. Později napsal své manželce tato slova: »Vyplývají z toho některé důležité body. Za prvé, červené plameny jistě patří ke slunci. Za druhé, v některých případech jsou určitě izolované. Za třetí, někdy jsou poměrně křivolaké. Za čtvrté, zdají se být spojené s určitými body.«

  Španělsko 1860

  De la Rue sestrojil zvláštní teleskop pro pozorování slunce a zaznamenávání slunečních skvrn. Vzal ho sebou do Španělska a poprvé tak byl schopen fotografovat sluneční výčnělky, které jsou viditelné pouze během zatmění slunce. Pozorování ho potěšila, protože očekával, že výčnělky budou příliš slabé na to, aby byly na jeho málo citlivých fotografických deskách objeveny. Ve skutečnosti se na deskách objevily dokonce i detaily, které by nebyl schopen spatřit pouhým okem a které musely podle správné dedukce pocházet z krátkých vlnových délek světla oku neviditelných.

  Tato pozorování a prokázání, že výčnělky jsou součástí slunce a nikoli atmosférického původu, podpořila výzkum jejich charakteru a původu.

  Fotografie je jednou ze čtyřiceti, které de la Rue zhotovil a ukazuje částečné zatmění slunce. Je na ní vidět hrubý okraj Měsíce a sluneční skvrny, stejně jako vady emulze a nitkový kříž.

  Sobral 1919

  Teorie Všeobecné relativity Alberta Einsteina publikovaná v roce 1915 poukázala na rozdíly mezi časem + prostorem a časoprostorem včetně jeho ohýbání. Arthur Eddington z Cambridge si rychle uvědomil význam plynoucí z této teorie a možnost jejího otestování při zatmění slunce.

  Královský astronom Frank Dyson v roce 1917 poukázal na to, že zatmění slunce v roce 1919 poskytne ideální podmínky pro testování teorie, protože slunce zrovna bude blízko Hyadesovy hvězdokupy ve skupině relativně jasných hvězd. Světelné paprsky z hvězd procházející během zatmění kolem slunce by měly být ohnuté tak, že by se obrazy hvězd viděné ze země měly zdát vzdalující se od slunce. Na světelný paprsek to mělo účinek 1,75 úhlové vteřiny, což je dvakrát tolik než posun předpovídaný Newtonovou teorií.

  Je to stejný princip jako gravitační čočka, kdy shluk galaxií může vytvořit mnohokrát zvětšené obrazy galaxií ve dvojnásobné vzdálenosti, jak jsme mohli vidět díky Hubbleovu teleskopu.

  Byly uspořádány dvě expedice, jedna do Sobralu v Brazílii a druhá, které se účastnil i Arthur Eddington, na ostrov Principe u západního pobřeží Afriky. Na Principe byla ráno bouřka, která však skončila právě včas, aby se daly udělat fotografie - jen na dvou se ukázaly obrazy hvězd. V Sobralu se také vyjasnilo včas pro pozorování a bylo získáno sedm použitelných fotografických desek.

  Posuny byly velké zhruba jednu pětinu průměru obrazu hvězdy a bylo obtížné je změřit přesně. Nicméně v listopadu roku 1919 Frank Dyson oznámil společné schůzi Královské společnosti a Královské astronomické společnosti, že výsledky potvrdily Einsteinovu teorii.

  Giggleswick 1927

  Následující výňatek je ze zprávy královského astronoma Franka Dysona pro Board of Visitors ze dne 2. června 1928: »Expedice pro pozorování úplného zatmění slunce dne 29. června byla vlídně ubytována na školních pozemcích v Giggleswicku. Hlavním programem bylo vyfotografovat sluneční koronu ve velkém měřítku s šestipalcovými čočkami a ohniskem 45 stop, dále vyfotografovat spektrum Littrowovým spektrografem v infračerveném světle a porovnat intenzitu Ca páru v infračerveném světle s H a K liniemi prostřednictvím malého disperzního Littrowova spektrografu. Počasí před zatměním bylo extrémně špatné, ale zatmění samo o sobě bylo pozorované trhlinou v mracích. Pomocí letadla byly laskavě redakcí Daily Mail na popud hvězdárny zajištěny také fotografie v malém měřítku. Na palubě průzkumné lodi H.M.S. Fitzroy, která operovala v Severním moři, byli díky povolení námořního hydrografa ubytováni dva pozorovatelé z Greenwiche. Kvůli mrakům nebyly získány žádné výsledky. Podrobná zpráva je zveřejněna v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, díl 87, strana 657.«

  -man-

  vyvěšeno: 12.03.2007
  poslední aktualizace: 20.08.2007
  ID článku: 2393              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku