[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  Doc. ing. Václav Čada, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni při své skromnosti nebývá rád, když se o něm mluví jako o geodetu Křovákově velikosti. Tento příměr se nelíbí určitě ani jiným, ale přesto si jej neodpustím při naší gratulaci k jeho 50. narozeninám. Možná jeho přínos plně docení až naši nástupci, ale časopis Zeměměřič chce stát v první řadě v zástupu gratulantů již nyní.

  Václav se narodil 17. března 1957 v Plzni. Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze (1972 – 1976) studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor geodézie a kartografie (1976 – 1981). Následně nastoupil do zaměstnání v Geodézii, n.p., Plzeň a vykonával práce odpovědného geodeta v inženýrských aplikacích (závody Škoda Plzeň, Jaderná elektrárna Temelín). Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1990 na FSv ČVUT v Praze a v rámci reorganizace resortu přešel na Krajskou geodetickou a kartografickou správu v Plzni jako vedoucí oddělení technického rozvoje a vedení státního mapového díla. Zabýval se především problematikou zavádění výpočetní techniky do geodetických aplikací a tvorbou modulů Automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie.

  V roce 1992 zahájil kariéru vysokoškolského učitele jako odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty a již v roce 1995 stál u zrodu nového studijního oboru Geomatika na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni.

  Z jeho iniciativy bylo presenční (denní) studium později rozšířeno o vyhledávané kombinované (dálkové) studium a v roce 2006 dosažena akreditace doktorského studia geomatiky. Od roku 2007 se předpokládá zahájení bakalářského studijního programu Geoinformatika. V roce 2004 obhájil docentskou habilitační práci na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Byl jsem se i na této jeho habilitační přednášce podívat a opět jsem litoval, že nejsem jeho studentem.

  Václav je nám všem znám především jako vynikající odborník v katastru nemovitostí, kde přispěl významným způsobem k řešení problému digitalizace map v sáhovém měřítku a k jejich převodu do souvislého zobrazení v souřadnicovém referenčním systému S-JTSK. Jeho kontakty s vynikajícími matematiky na ZČU a hluboké znalosti historie katastrálního mapování vedly k použití moderní teorie ploch (např. bikubického Coonsova plátu) k minimalizaci závažných deformací zdrojových papírových map a k sestavení tzv. globálního transformačního klíče (GTK) pro konverzi ostrovních map, vyhotovených v systémech stabilního katastru, do souvislého zobrazení v S-JTSK.

  Obsah předcházejícího odstavce si můžete představit jako krajkovou dečku našich babiček, která se rozpadla na několik dílů. Václav dečku (katastrální území) po sešití (souvislé zobrazení) špendlíky napíchává na podložku a dává ji ten správný tvar, aby jednotlivé díly na sebe navazovaly a vzory krajky měly smysl (polohové určení). To je ta gumová katastrální mapa a pevný geometrák. Jenže to napíchávání babiččiny dečky jde, žel, v resortu nějak pomalu (digitalizace se někde úplně zastavila!).

  Václav je také znám jako obětavý a aktivní funkcionář v minulých letech i v současnosti, a to v řadě odborných společností, např. v Českém svazu geodetů a kartografů, České asociaci pro geoinformace, Kartografické společnosti ČR, Nemoforu a jako člen národního výboru Mezinárodní společnosti zeměměřičů (FIG). Jeho publikační činnost zahrnuje již na 60 článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z konferencí a sympozií.

  Václav je opravdu člověk renesanční povahy. O všechno se zajímá a vše chce posouvat dál. Neznám odborníka v našem oboru, který tak fundovaně »vrtá« do legislativy, školství, geoinformatiky, KN, IG, kartografie, klasické geodézie, historické kartografie... ale také včelařství a vinařství... Na zahradě má prý už 30 let zakopanou slivovici!!! Vašek Čada je fakt superčlověk a jde mu o obor. Čadu na Hrad.

  Václave, ať se Ti daří!

  Radek PETR (při využití faktů od J. Šímy)

  vyvěšeno: 09.03.2007
  ID článku: 2404              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  GPS