[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly

  Tisková zpráva

  Devátý ročník soutěže Mapa roku, kterou pořádá Kartografická společnost České republiky, již zná konečný počet přihlášených produktů a producentů map. Kartografická díla publikovaná v České republice za uplynulý rok 2006, která jejich autoři do soutěže přihlásili, se tak stávají předmětem hodnocení předních českých odborníků na kartografii.

  V letošním ročníku soutěže s názvem Mapa roku 2006 se utká celkem 107 produktů v šesti kategoriích. Do soutěže se přihlásilo 24 producentů z celé České republiky.

  „Splnil se tak náš cíl, aby byl letošní ročník opět rekordní. Počet hodnocených produktů narostl oproti minulému ročníku o 47 procent a splnilo se nám i druhé přání, aby se do soutěže zapojilo více studentů,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku a vedoucí katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Doc. RNDr. Vít Voženílek.

  Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dne 4. května 2007 na veletrhu Svět knihy v Praze.

  -----------------------------------------------------------

  Produkty a přihlašovatelé v jednotlivých kategoriích

  Atlasy, soubory a edice map
  Přihlášeno 16 produktů od 9 společností a institucí.
  Přihlásili se: SHOCart (5 produktů), Kartografie HP(3 produkty), Kartografie Praha (2 produkty), Rosy, Geodézie On Line, Žaket, ZES Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Fakulta lesnická České zemědělské univerzity.

  Samostatná kartografická díla
  Přihlášeno 52 produktů od 10 společností a institucí.
  Přihlásili se: Kartografie HP (15 produktů), Geodézie On Line (10 produktů), Kartografie Praha (8 produktů), SHOCart (7 produktů), Žaket (5 produktů), freytag&berndt (2 produkty), Jena (2 produkty), Geodézie ČS, Univerzita Palackého Olomouc, Český úřad zeměměřický a katastrální.

  Kartografická díla pro školy
  Přihlášeno 9 produktů od 2 společností.
  Přihlásili se: Kartografie Praha (7 produktů), Kartografie HP (2 produkty)

  Kartografické výsledky studentských prací
  Přihlášeno 19 studentů.
  Přihlásili se studenti z Univerzity Palackého Olomouc (9 studentů), Ostravské univerzity (6 studentů), Masarykovy univerzity Brno (2 studenti), Českého vysokého učení technického Praha a Univerzity Karlovy v Praze po jednom studentovi.

  Digitální produkty
  Přihlášeno 5 produktů od 4 společností a institucí.
  Přihlásili se: PLANstudio (2 produkty), Tranis, Kartografie HP, Univerzita Palackého Olomouc.

  Kartografické aplikace na internetu
  Přihlášeno 6 produktů od 4 společností.
  Přihlásili se: SmartGIS (2 produkty), T-Mapy (2 produkty), Seznam.cz, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

  Produkty a přihlašovatelé celkově

  Celkově se do soutěže Mapa roku 2006 přihlásilo 15 soukromých společností, 5 institucí a 25 studentů.
  Mezi soukromými společnostmi je zastoupen(a) Kartografie HP 21x, Kartografie Praha 17x, SHOCart 12x, Geodézie On Line 11x, Žaket 6x, freytag&berndt, Jena, PLANstudio, SmartGIS a T-Mapy 2x, Rosy, ZES Brno, Geodézie ČS, Tranis a Seznam.cz 1x.

  Kartografie HP soutěží s plastickými mapami pohoří a krajů, souborem map Bílá stopa na Šumavě, mapou Jizerské lyžařské magistrály, mapou eruregionu, plánem města a 3D prohlížečkou českých a slovenských hor. Kartografie Praha se bude snažit zaujmout porotu publikací Geomorfologické členění ČR, plánem Prahy v různých jazykových mutacích a svým školním programem. SHOCart spoléhá na své cykloturistické mapy a cykloatlas Česka, autoatlas Evropy, turistický lexikon a atlas Slovenska. Geodézie On Line se může pochlubit sérií přeshraničních map, turistickými mapami a tematickými mapami Český ráj očima archeologie a Hrady zámky. Žaket bojuje svými cykloturistickými mapami. V České republice je velká poptávka po různých druzích outdoorových map, což dokládají svými přihlášenými tituly i společnosti Rosy, Geodézie ČS a Jena.

  Jakub Zmrzlík

  vyvěšeno: 02.03.2007
  poslední aktualizace: 19.04.2007
  ID článku: 2410              Používané zkratky
  další informace: /www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů