[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku

  Dobrý večer!
  Chci se zeptat, zda je možné, aby katastrální úřad na základě nepovolené stavby provedl slučku k jinému pozemku. Zakoupili jsme dům, ke kterému patřila stodola. Na základě zjištění, že na pozemku označeném jako zahrada stojí stavba, provedl v roce 1972 katastrální úřad slučku k nejbližšímu stavebnímu pozemku. Stavba ovšem nebyla dodnes přihlášena a na základě této slučky z r. 1972 byly odebrány m2 pod stodolou tomuto pozemku zahrady a přidány vedlejšímu stavebnímu pozemku. Takže na základě nepřihlášené stavby odebral katastrální úřad metry jednomu pozemku a přidal jinému. Nebyl problém, dokud vše vlastnil jeden majitel. Prosíme o váš názor, zda je katastrální úřad oprávněn na základě zjištění z leteckého snímku, že někde stojí nějaká stavba ke které nemá žádné podklady, provést slučku. Případně můžeme zaslat i vyjádření příslušného katastrálního úřadu. Děkujeme.
  gargy@tiscali.cz


  Dobrý den!
  V roce 1972 se středisko geodézie při vedení evidence nemovitostí řídilo zákonem č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 23/1964 Sb. a interními směrnicemi a návody Ústřední správy geodézie a kartografie, později Českého úřadu geodetického a kartografického pro údržbu operátu evidence nemovitostí. Podle uvedených předpisů byla střediska geodézie povinna mimo jiné i ve spolupráci s národními výbory a občany udržovat evidenci nemovitostí v souladu se skutečným stavem v terénu, a to na základě ohlášených změn, místního šetření, popřípadě měření. Pokud tedy středisko geodézie v rámci provádění úplné přehlídky zjistilo v terénu nesoulad ohledně evidované kultury (dnes druhu pozemku), bylo povinno změnu vyšetřit, pokud se jednalo o trvalou změnu, tak zaměřit a pokud se jednalo o povolenou (a to i dodatečně) změnu kultury, vyznačit v evidenci nemovitostí. Budovy, kterým se nepřidělovalo č.p. nebo č.e., a které byly příslušenstvím stavby hlavní, se v evidenci nemovitostí samostatně neevidovaly. V důsledku existence této stavby se v evidenci nemovitostí evidovala pouze změna kultury pozemku pod stavbou. Pozemek pod takovou stavbou se označoval samostatným parcelním číslem pouze v případě, kdy výměra takto vyznačené parcely by byla minimálně 300 m2. Pokud se jednalo o výměru menší, přislučoval se pozemek k sousednímu pozemku téhož vlastníka a stejné kultury.

  V dotazu uvádíte, že »nebyl problém, dokud vše vlastnil jeden majitel«. Z formulace dotazu soudím, že nyní po převodu některých nemovitostí vznikl spor o vlastnictví k části pozemku pod stavbou. Zde je určující, které nemovitosti byly ve smlouvě označeny jako předmět převodu. V listinách je nutné převáděné nemovitosti evidované v katastru označovat údaji podle katastru nemovitostí a vycházet z platného stavu. Katastr nemovitostí je podle § 21 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), veřejný a každý má právo bezplatně do něj nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

  Jan Kmínek

  vyvěšeno: 16.04.2007
  ID článku: 2471              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna