[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  zeměměřictví, společný projev geodezie (disciplína zabývající se určením tvaru a rozměrů Země a měřením a zobrazením jejího povrchu), kartografie a tech. činností katastru nemovitostí. – Předchůdci souč. zeměměřičů byli od 13. stol. zemští měřiči, ustanovení u úřadu zemských desek (do 1783). Zeměměřické činnosti byly a jsou součástí mnoha tech. a stav. projektů; význ. hist. počiny byly např. vytyčení osy nejst. vodohosp. tunelu Rudolfovy (Belvederské) štoly v Praze důlním měřičem G. Oederem r. 1584, měření (zejm. výšková) při zakládání třeboňské rybniční soustavy (např. J. Štěpánek Netolický a J. Krčín z Jelčan) či první určení výšky Sněžky důlním měřičem Jiříkem z Řásné r. 1560. Důležité byly zeměměřické práce i při bar. fortifikaci Prahy a Chebu v 17. stol., výstavbě pevností Josefov či Terezín v 18. stol., regulaci řek a budování žel. v 19. stol. a při rozsáhlé prům., dop. a občanské výstavbě ve 20. stol. V souč. působí v ČR vedle stát. zeměměřických organizací resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního soukr. fyzické a práv. osoby, kt. se vykazují autorizací tzv. úředně oprávněného zeměměřického inženýra. – Tradice zeměměřického odb. školství v čes. zemích sahá do poč. 18. stol.; na Stavovském inženýrském učilišti byla již při jeho zal. 1717 jednou ze čtyř přednášených disciplín praktická geom. (tj. geodezie). Studium důlního měřictví jako součásti báňských věd zavedeno 1716 na montánním učilišti v Jáchymově. O osamostatnění zeměměřického studia (1894) se zasloužili K. F. E. Kořistka a F. Müller). V souč. se z. vyučuje zejm. na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (zal. 1953), na stav. fak. ČVUT v Praze a VUT v Brně. V souvislosti s rozvojem oboru se začíná pro z. používat název geomatika. – Spolková odb. činnost se soustřeďuje v Českém svazu geodetů a kartografů, v Kartografické společnosti ČR, ve Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země a ve Společnosti důlních měřičů a geologů, kt. jsou členy mez. věd. a odb. spol. Ustavena je Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) s dobrovolným členstvím.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.04.2007
  ID článku: 2478              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Zajímavosti