[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie

  Mezi historická svědectví o vývoji kultury našich zemí patří i mapová tvorba. Existuje řada historických mapových památek o zobrazení našich zemí. K nim patří staré mapy Čech - Klaudyánova mapa (1518), Crigingerova mapa (1568), Aretinova mapa (1619), Stichova mapa (1676), Vogtova mapa (1712), Moravy - Fabriciova mapa (1569), Komenského mapa (1624) a Slezska - Helwigova mapa (1561). Poté následovalo Müllerovo mapování Moravy (1708 - 1712) a Čech (1712 - 1720), Wielandovo mapování Slezska (ve 20. a 30. letech 18 stol.) a vojenská mapování .

  V současné době existuje řada mapových sbírek státních institucí, jako např. Mapová sbírka Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Mapová sbírka Karlovy univerzity, Mapová sbírka Národního muzea, Mapová sbírka Národního technického muzea, Mapová sbírka Státního ústředního archivu, Mapová sbírka Památníku národního písemnictví a řada dalších (depozitáře univerzitních knihoven, různé zámecké sbírky, atd.) Existují i soukromé sbírky, které jsou buď zpřístupněny k odbornému studiu nebo jsou v nich mapy a atlasy pouze pečlivě uloženy a slouží k potěšení jejich majitelů nebo i pro komerční účely .

  Na jaře 2005 vznikl z iniciativy ing. Drahomíra Dušátka, CSc., doc. ing. Miroslava Mikšovského, CSc. (FSv ČVUT) a Dr. Jana Kozáka (Geofyzikální ústav AV ČR) podnět zpřístupnit historii české kartografie naší veřejnosti. Cílem této iniciativy bylo:

  • vytvořit stálou expozici, která by poskytovala zajímavé a přitažlivé přiblížení vývoje mapové tvorby s reprodukcemi typických artefaktů a seznámila veřejnost s dobovými metodami a technologiemi, významnými osobnostmi a s odpovídající geodetickou a kartografickou technikou od minulosti až po současnost
  • soustředit doklady o vývoji lidského poznání v této oblasti?
  • na stálé výstavě prezentovat originály nebo kopie starých map a atlasů i map současných, historické a současné technické prostředky, používané pro realizaci mapové tvorby včetně dokumentace geodetických základů.

  Dne 25. 5. 2005 se uskutečnila na katedře mapování Stavební fakulty ČVUT v Praze informativní schůzka, jíž se zúčastnili kromě tří výše jmenovaných ing. Jiří Černohorský (ZÚ Praha); Božena Picková, Dr. Ivan Kupčík (Universita Mnichov); RNDr. Alena Cejchanová a ing. Patrik Fiferna (Geologické služba ČR), ing. Jan Švejda, (NTM); ing. Růžena Zimová, PhD. a doc. ing. Pavel Hánek, CSc., (oba FSv ČVUT) a ing. Radek Petr (redakce časopisu Zeměměřič). Svoji neúčast omluvili, ale poslali svoje vyjádření doc. RNDr. Eva Semotanová, CSc. (HiÚ AV ČR); RNDr. Ladislav Plánka (VUT Brno) a ing. Jana Chudobová (Český svaz geodetů a kartografů). Cílem této schůzky bylo:

  • posoudit předkládaný návrh na vytvoření stálé expozice trvale přístupné veřejnosti a možnosti její realizace v současných podmínkách
  • projednat různé jiné alternativy řešení jak tuto oblast zpřístupnit veřejnosti (např. rozšíření některé ze současných sbírek, vytvoření virtuální expozice na Internetu apod.).

  Na schůzce byla vznesena řada námětů, z nichž jako nejreálnější se jevilo vytvoření webové stránky o historii českého zeměměřictví se zvláštním zřetelem na kartografii.

  V dubnu 2006 připravili iniciátoři akce 'memorandum' s přílohou, která obsahovala i návrh struktury budoucích webových stránek s názvem 'Česká kartografie - vznik a současnost'. Tyto materiály byly rozeslány potenciálním zájemcům a spolupracovníkům, kteří byli současně pozváni na další schůzku, která se uskutečnila na Katedře mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT dne 24. května 2006. Na této schůzce byla projednána osnova webových stránek a navrženi garanti jejich jednotlivých kapitol takto :

  • Úvod - bude stanoveno dodatečně
  • Středověká evropská kartografie - Semotanová, Kupčík
  • Nejstarší samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska - Historické měřické postupy - Dušátko, Mapy Čech - Semotanová, Mapy Moravy - Drápela, Mapy Slezska a Hlučínska - Grim
  • První systematické mapování Čech, Moravy a Slezska - Mikšovský
  • Rukopisné mapy panství od 16. do 18. stol. - Semotanová
  • První vojenské mapování - Brůna, Křováková
  • Druhé vojenské mapování - Brůna, Křováková
  • Historie vzniku geodetických základů, instrumentarium - Dušátko
  • Katastrální mapování - Čada (projedná Mikšovský), Kostková
  • Mapy panství z 1. pol. 19. století - Semotanová
  • Kartografie pro veřejnost 1800 - 1918 - Mucha
  • Třetí vojenské mapování - Brůna, Křováková
  • Česká kartografie 1918 - 1938 - Veverka
  • Mapování v období 1939 - 1945 - Zdeněk Krejčí
  • Mapování v letech 1945 - 1953 - Zdeněk Fiala
  • Nová topografická mapování - 2. polovina 20. století - Mikšovský
  • Současné státní mapové dílo - civilní - Mikšovský, vojenské - Dušátko
  • Současný stav geodetických základů - Karský
  • Tematické mapy (dopracovat strukturu) - Čejchanová
  • Česká atlasová tvorba - velké atlasy - Mikšovský
  • Současná tvorba map pro školy - Mucha
  • Současná tvorba map pro turistiku a sport - jen odkazy na nakladatelství
  • Významné osobnosti v kartografii - Jiří Martínek
  • Odkazy na literaturu. Odkazy na webové stránky - bude stanoveno dodatečně

  Pro projednání s dosud nezúčastněnými navrhovanými autory byli současně stanoveni odpovědní pracovníci.

  Na jednání byla podal doc. Mikšovský informaci o plánovaném zřízení Muzea moravské kartografie, které se staví místo jednoho vyhořelého křídla zámku ve Velkých Opatovicích. Stavba je spolufinancována ze zdrojů EU a má být dokončena v roce 2007. Cílem projektu je umístit do výstavních prostor velkou reliéfní mapu Moravy a další mapové památky z prostoru Moravy a zejména Boskovicka. Na základě doporučení pracovní skupiny bylo navázáno jednání s ředitelem Boskovického muzea Mgr. Dostálem, který pozval zástupce Kartografické společnosti ČR na kontrolní den stavby, který se uskutečnil 3. října 2006 ve Velkých Opatovicích.

  Jde o značně rozsáhlý objekt budovaný speciálně pro muzejní účely (včetně zajištění infrastruktury - ubytování, stravování apod.), který je výrazně podporován i starostou a městským zastupitelstvím Velkých Opatovic. Zámek je umístěn ve východní části města a obklopen rozsáhlým zámeckým parkem. Vlastní objekt kartografického muzea sestává z velké haly s ochozy a z balkónů, které jsou určeny pro umístění výstavních panelů. Součástí objektu je i konferenční místnost; pro pořádání větších akcí je k dispozici i velký přednáškový sál v jiném křídle Opatovického zámku. Projekt, jehož odborným garantem byl doc. Drápela z Masarykovy univerzity v Brně, počítá i s multimediální prezentací kartografických děl.

  Dalšího pracovního jednání kolektivu pro přípravu webové prezentace 'Česká kartografie - vznik a současnost' se zúčastnil i ředitel Boskovického muzea Mgr. Dostál. Podal zde informaci o výstavbě muzea, která byla doplněna prezentací z kontrolního dne stavby. Muzeum má být otevřeno v r. 2007, výhledově by bylo možno jeho dosavadní sbírky doplnit i o další exponáty z oblasti českých zemí.

  Příprava webové prezentace bude pokračovat zpracováním úvodních kapitol, jejichž obsah bude posouzen nově zřízenou redakční radou počátkem roku 2007.

  17. kartografická konference, kterou pořádají společně Kartografické společnosti SR a ČR, se uskuteční ve dnech 6. - 7. září 2007 v Bratislavě. Bližší informace budou zveřejněny v 1. čísle Zpravodaje KS ČR v roce 2007

  Zdroj: Zpravodaj Kartografické společnosti ČR, č. 2/2006

  Poznámka redakce:

  Radek Petr se na schůzkách, kde se jednalo o webových prezentacích kartografických děl, přimlouval, aby mapy a textové údaje byly uzpůsobeny také pro školní výuku všech typů škol a aby si zde mohl student nebo každý zájemce porovnat, jak se vyvíjelo zobrazování třeba jeho bydliště během staletí, aby KS ČR iniciovala dostupnost archivovaných map ve vysokém rozlišení a umožnilo se všem zájemcům volně si mapy tisknout pro svoji potřebu a tím propagovat krásné mapy a kartografii na veřejnosti. Je třeba také koordinovat tvorbu jednotlivých kapitol webových stránek o české kartografii s již vzniklými projekty, aby se internet nezahlcoval stejnou problematikou na různých serverech a zbytečně se tak také nemrhaly prostředky a práce tvůrců. Zapojení diplomantů VŠ by mohlo do projektu vnést určité moderní prvky, aby projekt nebyl pouhopouhým suchým textem s obrázky. Tyto názory víceméně nebyly z různých důvodů přijaty.

  (zs)

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2498              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie