[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Po letmém nahlédnutí do vzorů GP mne zaujalo zejména toto.

  1. Ve vzoru 18.1 mi připadají poměrně nelogické kontroly pomocí oměrných. Jsou uváděny měřené oměrné mezi body 64 - 296 a 18 a mezi body 17 a 64 - 294, přičemž lze z toho asi předpokládat, že body 17 a 18 byly v terénu nějakým způsobem vytyčeny nebo identifikovány. To by ale znamenalo, že by měly být přímo měřitelné i oměrné mezi body 2 a 18, 18 a 1, 8 a 17, 1 a 17. U těch ale měřené oměrné uváděny nejsou, což je rozpor s článkem 17.10 návrhu. Navíc jsem se domníval, že body 17 a 18 vznikly vlastně výpočtem v kanceláři jako průsečíky přímek (nepředpokládám, že bude obvyklé tyto body určit při měření) a že oměrné k nim vztažené vlastně znamenají opakované měření v terénu. Takováto kontrola se mi jeví jako značně nelogická a prakticky těžko použitelná a tento vzor GP považuji za nevhodný nebo bude opravdu vyžadováno oměrnými kontrolovat každý průsečík nových hranic s ostatními vlastnickými hranicemi?
  2. Také mne zaujalo, že budovu asi nebude možné zkolaudovat či zapsat do KN, pokud nedojde k převodu dílu 'b' (díl do 0,5 m2) na vlastníka stavby.
  3. Obecně mne také překvapilo použití oválů místo kružnic u vyznačení nového parcelního čísla.

  J. L. 10. 1. 2007

  K příspěvku J. L. mohu napsat:

  1. ad 1) Ohledně vzoru 18.1 mám za to, že to vyhotovitel měřil 2x. Mezi 1. a 2. měřením určil průsečíky, označil je barvou na zdi a pak i dělal oměrné. Nevím, co ho k tomu vedlo, je to však možné. Rozhodně to není běžný případ, a proto snad by neměl být vzorovým. V 99,9 % případů nám jistě takovou vícepráci nikdo nezaplatí.
  2. ad 2) Neoparcelovávat díl 'b' a slučovat jej, je jeden z možných případů. A je taky logický, když vím, že investor to bude řešit. Myslím však, že vyhotovitel to mohl řešit druhým způsobem. Je to 'klidnější' verze s nevýhodou, že nevykoupený díl zůstane takto 'na věky věků' (a navíc to znepřehledňuje mapu). Sloučený díl nutí k řešení. To je hlavní výhoda případu uvedeného ve vzoru.
  3. ad 3) Také mne 'ovály' u nových parcel dráždí. Moje oči už nakoukaly velké množství nových parcel s kroužky. Na obranu této novinky zmiňuji svoji zkušenost: Měřili jsme v areálu, kde stojí několik staveb s kulatým půdorysem (sila). V jejich blízkosti vzniklo množství nových parcel označené kolečky. Navíc vše široko daleko mělo stejnou kmenovou parcelu. Výsledek byl velmi nepřehledný - co je stará parcela, co nově oddělená. Tady by nám \"ovály\" pomohly, neboť nevím o skupině oválným parcel.

  V. S. 12. 1. 2007

  Oválky tam jsou z důvodu přerůstání koleček nových p.č. do extrémních velikostí při čtyřmístném kmenovém číslu s třeba trojmístným podlomením. Rýpal by možná řekl, že je dělá do dvou řádek, a že je kolečko dostatečně velké. Dnes už se ale vyhotovuje VFK téměř pro každý GP a DKM ani KMD neznají p. č. ve tvaru zlomku. Aby nám tedy odpadlo vytváření dvojích p. č. (ve tvaru zlomku pro kresbu a jednořádkových pro VFK), tak se budou kreslit všechna p. č. v jedné řádce - a aby nenarůstala kolečka nových 'dlouhých' p. č., použijeme oválky, které sice také narůstají s délkou p. č., ale jen v jednom směru. Oválek je natočitelný a taky nezabírá tolik místa jako kroužek, což se dá jinak využít pro kresbu. Je to nezvyklé - ale to je každá změna.

  M. K. 15. 1. 2007

  Mrzí mne, že zřejmě zklamu všechny diskutéry na téma 'ovály' - bylo to velmi zajímavé, poučné a závidím jim jejich starosti. Bohužel také existuje návrh vyhlášky, ve kterém kroužky u nových čísel parcel zůstávají beze změny... Tak uvidíme.

  L. S. 15. 1. 2007

  Poznámka redakce: Závěrem odkazujeme laskavého čtenáře k nahlédnutí do nové vyhlášky... 'oválky' tam máme! Očekáváme další smršť diskuzí v situaci, kdy vyhláška začne platit. A možná i na zásadnější témata. Časopis Zeměměřič se pokusí být u toho!

  Vladimír Svoboda, Brno
  (Zdroj: Konference KATASTR)

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2504              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí