[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze

  V laboratoři Katedry vyšší geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze byl uveden do testovacího provozu automatický horizontální komparátor pro systémovou kalibraci digitálních nivelačních přístrojů. Vývojový tým ve složení ing. Z. Vyskočil, A. Roubal a doc. ing. F. Krpata CSc. dolaďuje hladký průběh celého procesu kalibrace. Na novém komparátoru je možné automaticky otestovat přesnost měření sestavy digitálního nivelačního přístroje a latě s čárovým kódem a určit měřítko tohoto systému. Podobných zařízení je ve světě mnoho, v ČR se však jedná o novinku.

  Systémová kalibrace

  Kontrola jakosti nivelačních přístrojů spočívá jak u klasických, tak digitálních přístrojů především ve zjištění nevodorovnosti záměrné přímky. Tato kontrola se provádí v laboratoři i na místě měření, po transportu přístroje. V případě nivelačních latí je pak kontrolována délka laťového metru, tedy měřena vzdálenost dílků latě. Měření laťového metru se provádí v laboratorních podmínkách za použití velmi přesného laserového dálkoměru jako délkového etalonu.

  S nástupem digitálních nivelačních přístrojů však vyvstala nutnost pokrýt kalibrací i případné chyby elektroniky a snímacího systému přístroje. Tyto chyby totiž nelze zjistit ani odstranit běžným postupem komparace latě či polním určováním chyb přístroje. Systémová kalibrace je opakované laboratorní měření digitálním nivelačním přístrojem s postupnou změnou a kontrolou výšky nivelační latě. Výstupem měření je měřítko systému, tedy konkrétní latě a konkrétního přístroje. Kalibrace dále odhaluje chyby z kvantování na CCD jednotce přístroje, vzniklé diskrétním přechodem signálu na sousední pixel CCD kamery při změně výšky latě. Tato chyba se projevuje jen v tzv. kritických vzdálenostech, při kterých se do jednoho pixelu CCD kamery zobrazí celý počet pixelů čárkového kódu latě.

  Pro systémovou kalibraci se používá nejčastěji vertikální komparátor (TU Graz, Stanford Uni), ale i horizontální komparátor. Ten je však nutné vybavit zrcadlem či jiným elementem, který umožní měřit nivelačním přístrojem na obraz čárového kódu latě.

  Komparátor v laboratoři na FSV ČVUT je vybaven zrcadlem, které je vůči záměrné přímce nivelačního přístroje a zároveň k normále k nivelační lati skloněno o 45°, což umožňuje měření digitálním nivelačním přístrojem na vodorovně uloženou lať. Tento systém je používán např. na TU München. Celý komparátor se pak skládá z těchto součástí:

  1. zrcadlo s úchytnou konstrukcí a jemnými ustanovkami, které jej umožňují nastavit do správné polohy
  2. velmi přesný dálkoměr v podobě laserového interferometru pro kontrolu polohy latě
  3. vozík, nesoucí nivelační lať a hranol laserového interferometru - pohybem vozíku se pak 'zvedá' obraz latě v zorném poli nivelačního přístroje a tento 'zdvih' je měřen interferometrem
  4. pohonné zařízení - krokový motor se závitovou tyčí

  Hlavní výhodou a předpokladem systémové kalibrace je automatizace celého procesu. Proto byl vyvinut vlastní software pro současné ovládání nivelačního přístroje (opakované měření a stahování naměřené výšky), krokového motoru (posun latě v zadaném kroku kalibrace) a laserového interferometru (kontinuální kontrola polohy vozíku s latí, resp. změny jeho vzdálenosti od nivelačního přístroje). Při kalibraci jsou pak online kontrolovány všechny součásti a měřič získává průběžně hodnotu tzv. výškových odchylek (rozdíl relativních výšek, měřených nivelačním přístrojem a laserovým interferometrem.

  Nivelační přístroj

  Pro testování komparátoru je používán digitální nivelační přístroj Wild NA3003, který komunikuje s počítačem přes sériový port pomocí GSI formátu a GSI příkazů. Po spuštění provozu komparátoru se předpokládá vytvoření ovladačů pro přístroje jiných výrobců a tedy jejich kalibraci. Nivelační přístroj je na komparátoru umístěn v ose kalibrace a jeho vzdálenost od latě lze měnit v rozsahu 1,6 m - cca 8 m. Minimální vzdálenost je omezena možnostmi přístroje a maximální vzdálenost je limitována velikostí zrcadla, které čárový kód zobrazuje.

  Délkový etalon

  Katedra vyšší geodézie vlastní špičkový kompaktní laserový interferometr Renishaw ML10 Gold, který při správné kontrole atmosférických podmínek měření dosahuje přesnosti 1 ppm, měřenou délku 1 metr určí s přesností 1 mm. Přístroj je pomocí interface DX10 spojen s USB portem počítače a komunikuje buď přes firemní software (neumožňuje online využití dat) či přes uživatelem vytvořený ovladač. Pro Katedru VG naprogramoval ovladač DX10 Measuring ing. Jiří Matoušek v rámci své práce ve firmě Adastra, za což mu náleží autorovo vřelé poděkování. K ovladači se lze připojit přes jednoduchý TCP protokol a zasílat mu textové příkazy, příslušné k interface DX10 a volně uváděné výrobcem interferometru.

  Posun latě

  Pro posun vozíku byl použit krokový motor SX23-2520 od firmy Microcon, který lze pomocí řídicí jednotky programovat a ovládat přes sériový port. K motoru je přes pružnou spojku připojena závitová tyč, která je závitem spojena s vozíkem, otáčením se tedy vozíkem pohybuje. Motor má dynamický točivý moment 2 Nm, což pro otáčení závitovou tyčí o průměru 18 mm a tahu vozíku o celkové hmotnosti asi 10 kg bohatě dostačuje. Otáčky motoru, rychlost a zrychlení motoru jsou nastavovány online z PC.

  Ovládací software je programován v prostředí Matlab R2006a a LabView 8.0. Spojuje ovládání nivelačního přístroje a motoru přes dva sériové porty a interferometru protokolem TCP. Výstupem programu pak bude textový soubor měření a online zobrazované výškové odchylky a měřítko systému.

  Celý projekt je finančně zaštítěn Katedrou vyšší geodézie a je základem pro disertaci autora článku.

  Ing. Zdeněk Vyskočil, Katedra vyšší geodézie, Stavební fakulta ČVUT v Praze

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2509              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
 • Trimble Expres 2019 představí trendy v totálních stanicích
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Co představí Trimble Express 2019?
 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  Školství

 • BRDY 2018
 • Zdarma dálkové studium geodézie a katastru
 • Pozvánka na ples pražské zeměměřické průmyslovky
 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní