[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Juniorstav 2007

  Na konci ledna se na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně konal již 9. ročník konference doktorandů Juniorstav 2007. Pro náš obor byly již tradičně vyhrazeny dvě sekce, a to Teoretické aspekty geodézie a kartografie a Praktické aspekty geodézie a kartografie. Účast v obou sekcích byla hojná. Své příspěvky předneslo celkem 37 účastníků z vysokých škol v Brně, Praze, Plzni a Ostravě a rovněž zahraniční doktorandi z Bratislavy, Vratislavi a Vídně.

  Celá akce začala ráno 24. 1. 2007 slavnostním zahájením v aule školy, kde doktorandy ze všech 20 sekcí přivítal děkan fakulty prof. RNDr. ing. Petr Štěpánek, CSc. a popřál jim mimo jiné také hodně zdaru v budoucím počínání. Pak už se rozběhlo vlastní jednání v jednotlivých sekcích, které trvalo až do odpoledních hodin. Sekci Teoretické aspekty měl pod svou záštitou odborný garant prof. ing. Otakar Švábenský, CSc. a Praktické aspekty zase doc. ing. Vlastimil Hanzl, CSc., kteří také předsedali čtyřčlenným odborným komisím. Doktorandi svou vědeckou činnost prezentovali krátkými, asi 12minutovými příspěvky, po každém z nichž byl prostor na dotazy a diskusi.

  Sekci Teoretických aspektů jednoznačně vévodilo téma modelování plochy geoidu, kvazigeoidu a obdobná témata fyzikální geodézie a gravimetrie, se kterými vystoupilo celkem 7 účastníků. Dále se objevila témata rozvíjející oblast GPS či VLBI, několik příspěvků s tématikou GIS, inženýrská geodézie zastoupená příspěvkem zkoumajícím vlivy na posuny polí mostu a rovněž zbyl prostor na témata z fotogrammetrie a opravdu specifických oblastí jako je například vliv mořských slapů na posuny bodů.

  V sekci Praktické aspekty prezentovali účastníci především konkrétní výsledky své vědecké činnosti. Vedle klasických témat jako je sledování deformací a posunů, GPS, fotogrammetrie, pozemkové úpravy byly na konferenci přednesena i témata neobvyklá, týkající se např. batymetrie a deformace litosférických desek. Objevilo se i několik příspěvků věnujících se digitalizaci historických map a plánů a jejich dalšího využití.

  Všechny přednesené příspěvky byly na vynikající odborné úrovni a jsou publikovány spolu s odbornými recenzemi ve sborníku konference. Po skončení přednášek komise hodnotila jednotlivé příspěvky a při výběru nejlepších příspěvků v obou sekcích zažila těžké chvilky. Pořadí je nakonec následující:

  Za teoretickou sekci:

  1. místo: ing. Martin Kadlec (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
  2. místo: dipl. ing. Sonya Todorova (Technical University of Vienna, Faculty of Mathematics and Geoinformation): Integration of altimetry measurements in global ionosphere maps from GNSS data
  3. místo: ing. Otakar Nesvadba (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): A regularized solution of boundary problems in combining terrestrial and satellite gravity field data

  Za praktickou sekci:

  1. místo: ing. Lubomír Tláskal (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury
  2. místo: ing. mgr. Otakar Čerba (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Tvorba map pro atlas mezinárodních vztahů
  3. místo: ing. Karel Janečka (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd): Konzistence prostorových dat

  Vítězné anotace uvádíme za článkem.

  Ve večerních a nočních hodinách potom následoval společenský večer v reprezentativních prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zde nad hojností jídla a pití bylo spoustu času seznámit se s kolegy z jiných fakult, dokončit nedokončené diskuse z dopoledních hodin nebo rozpoutat zcela nové či si třeba jen zatančit na příjemnou hudbu.

  Suma sumárum: akce Juniorstav 2007 se povedla! Nejde ani tak o vítěze... Vždyť doktorandi prváčci zvítězili už tím, že se zúčastnili, vyzkoušeli si vystupování a úskalí prvního publikování a nasbírali tolik potřebný náhled na své problémy očima jiných... A doktorandy 'mazáky' zase může hřát, že rozšířili obzory jak svým kolegům tak i svoje vlastní, získali nové kontakty a přístup k dalším zdrojům informací. Protože co by byl doktorand bez konfrontace s problémy jiných, bez možnosti sebe sama dále utvářet a nutit se přemýšlet nad stále novými obzory vědění... Těšíme na Vaši účast na příštím již 10. ročníku konference Juniorstav 2008.

  Ing. Anna Hašová, Ing. Markéta Michalusová

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2510              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů