[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodetické informační dny - díl 2.

  42. geodetické informační dny pořádal ve dnech 9. - 10. listopadu 2006 v Brně ČSGK - Spolek zeměměřičů Brno. Jak říká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Žufanová: 'kdo nebyl na GID, jako by nežil'.

  Akce se těší také pozornosti resortu ČÚZK, takže zde byla prezentována i spousta novinek z této oblasti. GID v Brně patří mezi nejdůležitější odborné akce geodetů během celého roku a jejich načasování po veletrhu Intergeo dává možnost vystavovatelům prezentovat čerstvé novinky ze světové geodetické scény. GID bývá v některých letech spíše komornější akcí, což je rozhodně škoda, neboť lepší platformu pro výměnu odborných zkušeností a doplnění si znalostí o novinkách v oboru zeměměřič u nás nenajde. SPOLZEM tyto odborné geodetické dny organizuje svépomocí, což je i obrovským přínosem pro spolkovou činnost našich odborných organizací. Časopis Zeměměřič je již tradičním mediálním partnerem této akce, jejíž přínos a význam je mezi našimi geodety stále ještě málo doceňován.

  I k letošním 42. GID existuje Sborník příspěvků, který vyšel v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z něj na pokračování vybíráme anotace některých příspěvků.

  Vytyčovací síť Simplonského tunelu (ke 100. výročí zahájení provozu)

  Tunely patří k prestižním inženýrským dílům, v nichž se věrně odráží vzdělanostní, technická, ekonomická, politická (příp. ideologická) a organizační úroveň lidského společenství a jeho aktuální potřeby v době vzniku.

  Podstatnou podmínkou úspěšného projektování a výstavby je geodetické zajištění prostorového umístění a vedení stavby. Výstavba se provádí buď hornickým způsobem nebo v otevřené rýze, která se po dokončení díla zasype.

  Pavel Hánek

  Pozn. redakce: Příspěvek je rozveden v samostatném seriálu v časopise Zeměměřič v roce 2007.

  Pavel Hánek, Doc. ing. CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: +420 224 354 737, e-mail: hanek@fsv.cvut.cz

  Výměnný formát ve formě XML, výhody a využití

  Výměnný formát katastru nemovitostí prošel již dlouholetým vývojem. Reaguje na požadavky uživatelů, ale je taktéž vylepšován s ohledem na moderní geoinformační technologie a prostředky. Jedním z kroků vpřed bude zajisté i výměnný formát katastru nemovitostí založený na bázi metajazyka XML. Vývoj takového formátu s sebou nese i výhody a rizika a není zdaleka u konce.

  S nástupem informatizace společnosti rostou i nároky na ukládání informací především v digitální podobě. Tento vývoj nemohl nezasáhnout i pole katastru nemovitostí, kde byly a jsou ukládány textové i grafické informace. Katastr nemovitostí, tak jak je veden resortem ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální), rozlišuje i z tohoto důvodu dva typy základních dat katastru nemovitostí - SPI (soubor popisných informací) a SGI (soubor geodetických informací). Tato data byla v původní formě vedena postupně především na katastrálních úřadech v analogové podobě. Potřeba výměny těchto dat vedla ke vzniku digitálního výměnného formátu, který v původní formě SVF (starý výměnný formát VKM) obsahoval především informace SPI, ve své další vývojové fázi NVF (nový výměnný formát katastru nemovitostí VFK) potom obsahuje informace kompletní. Výměnný formát VFK byl zaveden v resortu ČÚZK a je poskytován v textové předepsané formě, ale i v podobě souborů značkovacího metajazyka XML.

  Tomáš Cajthaml

  Tomáš Cajthaml, ing., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail: tomas.cajthaml@vugtk.cz.

  Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

  Nová vyhláška, kterou by měla být nahrazena dosavadní vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je potřebná především s ohledem na novelu katastrálního zákona podle části třicáté prvé zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. V novele katastrálního zákona je uvedeno, kdo je v katastru nemovitostí evidován jako vlastník nově evidované stavby a na základě čeho se zapíše způsob využití nově evidované stavby.

  Nová vyhláška je potřebná i s ohledem na novelu zákona č. 254/2001 Sb.

  Bohumil Janeček

  Pozn. redakce: Příspěvek byl prezentován po GID také v samostatném seriálu v časopise Zeměměřič.

  Janeček, Bohumil, Ing., Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, e-mail: bohumil.janecek@cuzk.cz

   

  redakce

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2515              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů