[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně

  BRNO (9. - 10. 11. 2006): I zeměměřiči mají své dny. Mají je v Brně, jsou tradiční, a tak se při nich mohly potkat i legendy oboru pamatující většinu z celkového počtu dvaačtyřiceti geodetických dnů. Po úvodním slově jednoho z brněnských hostitelů ředitele KÚ Brno Josefa Kamery patřil mikrofon předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Karlovi Večeřemu. První muž českého katastru mimo jiné připomenul rozvoj používání GPS v zeměměřické praxi, upozornil na novinky na Geoportálu a v dalších službách, které resort nabízí. Večeře přiznal, že přes víceleté působení v Evropské unii není zatím možné v oblasti KN umožnit zahraničním odborníkům zdejší uplatnění, neboť každý stát Unie včetně našeho má v KN své zvláštnosti a pro cizince bez hlubších znalostí třeba i češtiny by bylo velmi obtížně pochopit právní normy upravující katastr nemovitostí. Předseda upozornil na narůstající objemy vyřizovaných vkladů a záznamů na katastrálních pracovištích, kde úředníci musejí zvládnout příliv přibližně o 13 procent zvýšeného počtu čísel jednacích u vkladů a nárůst o 22 procent u záznamů. Neustále přicházející spisy na jimi pak zavalené katastrální pracoviště v Praze se daří vyřizovat jen s pomocí mimopražských pracovníků. V Brně jsme si z Večeřeho projevu zaznamenali i informaci o českém evropském prvenství. Tím jsou nejnižší poplatky za služby na katastrálních pracovištích v Evropě. I další poznatky z nedávného setkání evropských odborníků přes katastr v Praze naznačily další cestu, kterou by se mohl vydat v budoucnu i český katastr. V některých zemích do KN už nyní vstupují dokonce i banky, ale pokud se jich to týká, jako třeba při vymazávání zástavního práva z KN.

  Dalším hovořícím předsedou byl předseda ČSGK Václav Šanda, s jehož předloženou představou, co by měl Svaz dělat vně své členské základny a navenek pro veřejnost, musel souhlasit každý posluchač včetně člena pardubické pobočky Svazu Karla Večeře...

  Andrej Pachuta z Varšavské univerzity připomněl hodně těsné svazby Sdružení polských geodetů s družební organizací v Česku. Po stopách Inků v Peru se krátkou vzpomínkou na působení na jihu amerického kontinentu vydal v Brně Michal Pavlík z GEFOSu Praha a o zeměměřické knihovně ODISu ve VÚGTK a o poskytování informací se rozhovořil Milan Talich, tedy muž, který je tam vedoucím. Jak bude s největší pravděpodobností vypadat nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem si řekl své ředitel odboru ČÚZK Bohumil Janeček. Jeho kolega Vít Suchánek se rozpovídal o zavedení e-značky k výstupům KN, dále o poskytování ověřených výstupů z KN mimo KÚ prostřednictvím DP.

  Novinky v dostupnosti mapových dat v ISKN a DP, snímky z mapy v DP, definiční body a orientační mapa parcel, o tom všem přednášela Jitka Rubešová (KÚ pro Pardubický kraj) a zajímavostmi v datech KN okořenil blok věnovaný KN Zbyněk Souček z ČÚZK.

  Kartografickou část zpestřili třemi přednáškami současní nebo bývalí pedagogové. Milan V. Drápela (Masarykova univerzita) si řekl své ke 'Standardizaci geografického názvosloví a k vytváření konceptu popisu map', Helena Ryšková (dříve VUT Brno) k \"Vývoji názvů brněnských ulic a náměstí - od 13. stol. po dnešek\" a Petr Skála (ČZU Praha) ke \"Kartografickému dílu a k autorskému právu\".

  Druhý den měl na programu další šňůru přednášek. U mikrofonu se střídali Jiří Šíma (ZČU Plzeň s příspěvkem 'Geomatika v moderní informační společnosti', Bohumil Pechr (ČÚZK) s referátem \"Koncepce základního registru územní identifikace a nemovitostí\" a Zdenek Hoffmann (Gepro spol s r.o.) s prací \"GIS pro potřeby měst\", obcí, státní správy, správců technického vybavení.

  Tok informací pokračoval dalšími vystoupeními. Jiří Hiess (CAGI) mluvil o činnosti a působení České asociace pro geoinformace, Petr Kokeš (ČÚZK) o obsahu a struktuře výměnného formátu ISKN a o možnosti využití, Jan Kmínek (ČÚZK) o zpracování geometrických plánů ve výměnném formátu ISKN z pohledu resortu ČÚZK a Tomáš Cajthaml (VÚGTK) o výměnném formátu ve formě XML a výhodách a jeho využití.

  V sekci zabývající se inženýrskou geodézií a GPS byly připraveny přednášky 'Automatizované technologie měření a zkušenosti z jejich vyžití v praxi' Vladimíra Grófa (Geoexperts spol. s r.o. Žilina), \"Vytyčovací síť Simplonského tunelu spojujícího Švýcarsko a Itálii\" Pavla Hánka (ČVUT) a \"Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS\" Jana Řezníčka (Zeměměřický úřad).

  Závěr patřil Janě Charvátové, která za pořadatele Spolek zeměměřičů Brno pozvala účastníky Geodetických dnů na další v roce 2007.

  Petr Skála, člen Rady ČSGK

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2518              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník