[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  CD-ROM Zeměměřictví a katastr je levnější

  V minulém čísle Zeměměřiče jsme uvedli nesprávné ceny. Z VÚGTK jsme byli upozorněni, že od prosince 2006 jsou ceny nižší:

  Ceník CD-ROM VÚGTK Zeměměřictví a katastrZákladní cena v Kč (včetně DPH)Cena v Kč pro studenty a důchodce
  CD Zeměměřictví a katastr IV.450,- 225,-
  CD Zeměměřictví a katastr III.250,-125,-
  CD Zeměměřictví a katastr II.250,-125,-
  CD IV. + III. 600,-300,-
  CD IV. + II.600,-300,-
  CD III. + II.400,-200,-
  Komplet CD IV. + III. + II.700,-350,-

  Změna vydavatele Zeměměřiče

  Ve chvíli, kdy do naší redakce příšel ing. Josef Hnojil, Ph.D., který převzal časopis GEOinformace a úspěšně jej rozvíjí, jsme se dohodli na vytvoření nové společnosti, která bude oba časopisy vydávat s 50% podílem každého ze společníků. Od 1. března 2007 tedy odkoupením části společnosti KLAUDIAN PRAHA, s.r.o. přecházejí veškeré její závazky a pohledávky na společnost SPRINGWINTER, s.r.o.

  redakce

  Skenované rastrové mapy KN v rozsahu celé ČR

  Ode dne 2. 1. 2007 jsou prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (DP) zpřístupněny skenované rastrové mapy katastru nemovitostí v rozsahu celé ČR. Na rozdíl od digitální katastrální mapy (DKM), která byla v aplikaci DP dostupná od jejího spuštění a která je průběžně v ISKN aktualizována ve stejném intervalu jako popisná data (cca 2 hod.), jsou rastrové katastrální mapy, které jsou součástí tzv. orientační mapy parcel, platné pouze k okamžiku skenování. Aktuální změny hranic parcel v těchto mapách jsou ale signalizovány zobrazením vektorové kresby zplatněných geometrických plánů. Mapové listy dotčené změnou jsou minimálně 1x ročně přeskenovány. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) je prozatím rovněž zobrazována v rastrové podobě aktualizované ve čtvrtletních intervalech. Vzhledem k těmto okolnostem není možné považovat zobrazení rastrové katastrální mapy za zobrazení aktuálního stavu a tisk kopie této mapy za plnohodnotnou kopii katastrální mapy (na rozdíl od obdobného výstupu z DKM). V nejbližší verzi aplikace DP budou proto upraveny některé funkce a terminologie.

  (www.cuzk.cz)

  Současnost a budoucnost bodových polí v ČR

  Na www.cuzk.cz byly 10. 1. 2007 vystaveny příspěvky z konference Současnost a budoucnost bodových polí v České republice, která se konala dne 7. prosince 2006 v konferenčním sále budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Konference se zúčastnili zástupci státní správy a akademické a podnikatelské sféry oboru. Redakce Zeměměřiče o akci nevěděla.

  (www.cuzk.cz)

  Věcná břemena v nové vyhlášce

  Dne 1. 3. 2007 nabývá účinnosti nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, která nahradí dosavadní vyhlášku č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky budou vyhotovovány i geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, na základě kterých bude tento rozsah vyznačován jako zvláštní prvek polohopisu v digitální mapě nebo digitalizované mapě v S-JTSK.

  (www.cuzk.cz)

  Update programu GEOMETR 13.0.08

  Geus nabízí od 5. 1. 2007 updata programu GEOMETR 13.0.8. - oprava převzetí výměr z 'Nahlížení do KN', úprava ukládání konfigurace (která činila problémy v případě omezených práv přístupu do adresáře Windows), jinak drobné změny.

  (www.geus.cz)

  DISTO A8

  S koncem roku přišla Leica s novým revolučním modelem ručního laserového dálkoměru. DISTO A8 je určené pro měření v interiérech i v terénu a jako první ruční dálkoměr má zabudovaný digitální hledáček (zoom 3x), díky kterému je možné měřit venku i za nepříznivých světelných podmínek. Navíc má přístroj zabudovaný senzor sklonu, který mimo jiné umožňuje různá nepřímá měření délky.

  (www.gefos.cz)

  Stavba roku 2006 v SR

  Most 'Apollo' získal ocenění za návrh a realizaci vysoce náročného a vynikajícího komplexního architektonicko-inženýrského stavebního díla. Při tvorbě konceptu mostu sehrál významnou úlohu fakt, že Dunaj v úseku, kde se měl most postavit, byl pouze 300 metrů široký. To do značné míry ovlivnilo výběr statického systému na přemostění Dunaje. Konstrukce mostu musela také zohledňovat plavební gabarit v toku Dunaje nadstandardní šířky 210 m a výšky 10 m nad maximální plavební hladinou.

  Společnost GEFOS, a.s. realizovala všechny geodetické práce pro dodavatele ocelových konstrukcí a montážních prací ocelových konstrukcí. Speciálními metodami a za využití speciálního přístrojového vybavení prováděli naši kolegové kontrolní měření závěsů pro umístění napínacích lan a určili délky lan před napínáním. Zpracovali projekt otáčení mostu po stránce geodetického sledování a řídili a monitorovali celou operaci. Po ukončení prací naskenovali a zpracovali 3D model skutečného vyhotovení stavby pro digitální mapu města Bratislavy.

  (www.gefos.cz)

  17. kartografická konference

  Ve dnech 6. - 7. září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Kartografická spoločnosť SR, Kartografická společnost ČR a Stavebná fakulta STU v Bratislavě. Ústředním tématem této konference jsou Současné trendy v kartografii.

  Kartografická společnost ČR

  DP ISKN je opět vylepšen

  Od poloviny srpna je instalována nová verze aplikace Dálkového přístupu (DP). Nově jsou postupně zpřístupněny i rastrové obrazy map, které byly dosud dostupné pouze v analogové ('papírové') formě na katastrálních pracovištích.

  DP poskytuje vedle dosavadních digitálních katastrálních map i rastrové obrazy map.

  Zatím půjde pouze o ortofotomapy (letecké snímky) a Základní topografické mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 z celého území ČR, které budou sloužit uživatelům aplikace jako navigační nástroje pro orientaci v prostoru katastru nemovitostí.

  Další grafické podklady na úrovni podrobnosti katastrálních map budou doplňovány postupně.

  Současným uživatelům nebude ve zkušebním a ověřovacím provozu zobrazování grafických informací (včetně map DKM) účtováno.

  (www.cuzk.cz)

  Diferenční znění katastrální vyhlášky

  Znění vyhlášky jsme pro předplatitele časopisu připravili na www.zememeric.cz/bonus/26_07_difzn.pdf.

  redakce

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2520              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé