[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  V únoru 2007 (bez povšimnutí Zeměměřičského věstníku) uplynul rok od zvolení Václava Šandy předsedou ČSGK. Funkci převzal po Petru Polákovi, který ji vykonával takřka 13 let. Václav Šanda (stejně jako většina loni nově zvolené Rady ČSGK) stále chybí v databázi osobností našeho oboru, takže se pokoušíme nového předsedu Svazu představit alespoň tímto rozhovorem.

  Známe se z Geodesia rallye, kde ses - stejně jako já - také nijak výrazně neumístil. Já najezdím 12 tisíc km ročně a kolik ty? Mám dojem, že jsi pořád někde po republice.

  Ročně najezdím průměrně 40 tisíc km po ČR a SR.

  Děláš v Gefosu technického ředitele. Co tato funkce přesně obnáší?

  Oblast činnosti TŘ se rozpadá na dvě části. V té prvé je technické, technologické a legislativní zajištění vlastní výroby včetně sledování a odhadu trendů. V druhé části se jedná o technicko-obchodní činnost, kdy se potenciálním zákazníkům nenabízí pouze provedení nějakého měření, ale celkové zajištění jejich potřeb včetně vydefinování a kvantifikování jejich potřeb a spolupráce s nimi na řešení jejich problémů.

  U top manažerů bývá zvykem, že k tomu postavení přibírají i top sporty. Už hraješ golf nebo tenis?

  Nevěnuji se žádnému, a to ani módnímu sportu.

  Ivan Váša mi říkal, že zaměření Sazka Arény dostala od Hušáka Geodézie Krkonoše, ale ty jsi jako top manažer dokázal na Sazce získat měření konstrukce pro Gefos. Jaká je situace dnes? Velké firmy si mezi sebou 'kradou' zakázky a na ně si najímají firmy malé nebo už nazrála doba, kdy i vy - geodetičtí obři - nejdete pod cenu a na velkých věcech spolu spolupracujete (nemyslím nějaké kartelové dohody)?

  Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální, neboť do nabízení GaK služeb resp. jen měření vstupují fyzické osoby nemající žádné odborné vzdělání, a to s cenami, které nepočítají s náklady na obnovu a rozvíjení HW a SW, pravidelné zvyšování kvalifikace, odvody a v neposlední řadě i odpovídající úrovní mezd. Tyto fyzické osoby nemají ani další náklady, které jsou od právnických osob vyžadovány jako je např. ISO 9001 a 14 000, pojištění, resp. prokázání finanční stability atd. Bohužel odběratelé našich prací se honosí certifikáty, a tedy by mělo platit, že jejich dodavatelé by měli tyto certifikáty též vlastnit a podle nich pracovat. Bohužel si tito dodavatelé najmou firmu (právnickou nebo fyzickou osobu), která zaručí nejnižší cenu - ne nejvyšší kvalitu.

  Jít pod cenu znamená nemyslet na budoucnost a to si 'geodetičtí obři' - tvůj pojem, nemohou dovolit.

  Je to rok, co jsi byl zvolen předsedou ČSGK. Jaké byly tvé plány s touto organizací?

  Základním plánem bylo zvýšit aktivitu v rámci komunity zeměměřičů a hlavně vně Svazu prezentovat naší činnost vůči ostatní neodborné veřejnosti. Dávno již skončila doba, kdy platilo, že dobrá práce se prodává sama. Bez propagace a seznamování veřejnosti s naší prací budeme jen plakat nad naším hrobem.

  Co se podařilo změnit? V čem myslíš, že jste ty a nová rada Svazu prospěli?

  Mluvit o tom co se změnilo za rok, nemá smysl, neboť nová rada převzala pomyslné veslo na lodi, která se nepotápěla, její hospodářská činnost byla stabilní a měla směr další činnosti. Jde o to v tomto trendu postupovat dále, a to pokud možno urychleně a v úzké součinnosti s Komorou a ne v neposlední řadě s ČÚZK.

  V posledním roce se podařilo dohodnout s ČÚZK užší spolupráci, a to hlavně v oblasti legislativní tvorby (příprava Stavebního zákona, Vyhlášky 26/2007) a v běhu jsou další akce.

  Současně se podařilo obnovit činnost Odborné skupiny Katastru nemovitostí právě za účasti odborníků ze všech sfér.

  Na Č-S-P geodetických dnech mám vždycky dojem, že v zahraničí je spolková činnost samozřejmostí, ale u nás na svoji zlatou éru teprve čeká. Máš stejný dojem nebo jsem příliš přísný do vlastních řad.

  Činnost spolků a jiných 'dobrovolných' organizací se u nás v minulých obdobích značně zprofanovala, a to se projevuje i v činnosti Svazu a jiných spolků a organizací (Komora). Tím se značně lišíme hlavně od Polska. Vydobýt si dobrou pověst je pro jakoukoliv organizaci běh na dlouhou trať. Zde nejde o časové rekordy ale o drobnou mravenčí práci těch, kteří si to uvědomují a chtějí něco ze sebe obětovat pro profesi.

  Co nabízí Svaz svým členům? Znáte věkovou skladbu členů? Třeba kolik procent jsou lidé do 30 let? Jak pracujete (nebo budete) se studenty?

  Takovouto analýzu jsme si dosud nezpracovali, neboť se dávala dohromady aktuální evidence členů, tzn. těch členů, kteří plní své členské povinnosti. Z toho zatím nahrubo vychází, že Svaz má cca 350 členů, a to ve velkém procentu ve věkové kategorii nad 40 let. Mladí do tohoto věku mají bohužel v současné době jiné priority a životní problémy, a to jak v soukromém, tak profesionálním životě a sdružování mezi tyto priority nepatří. Viz výše zájem o spolkovou činnost v našich šířkách. V oblasti práce se studenty o něčem uvažuji, ale nemá to bohužel zatím takový konkrétní rámec, aby bylo možno o tom mluvit.

  Co je u nás geodetickou událostí roku a jakou roli v tom hraje ČSGK?

  Nemám geodetickou událost roku, neboť věci a události nepůsobí ve skocích, ale postupně (ne revoluce, ale evoluce) a každá i sebemenší akce nás posunuje o kousek dál. Vždy až po nějaké době můžeme říci, toto byla událost, která generovala rychlejší, někdy až skokový rozvoj nějaké oblasti. Všechny akce v oboru mají svůj význam a svoji cílovou skupinu. ČSGK by měl informace o těchto akcích, různých organizátorů, shromažďovat a předávat informace o nich svým členům, kteří se musí rozhodnou sami. To je jedna z úloh svazu v dnešní na informace bohaté době.

  Co tato aktivita Svazu a jeho členům přináší?

  Nové informace o všech akcích přináší členům možnost reagovat na oblast jejich profesního zájmu, získat podrobnější informace, které pak uplatní při své práci a mohou dosáhnout vyššího profitu. Informace mají mnohdy nevyčíslitelnou cenu.

  Občas mám dojem, že si Komora dělá svoje akce a Svaz také své. Je blížící se Setkání geodetů akce společná nebo komorová?

  Oba 'spolky' pracují v současné době podle spolčovacího zákona a mají opravdu každá svoje akce, které se pouze časově a tématicky slaďují. Společné akce se odehrávají na bázi spoluzajištění kvalitních lektorů a na základě propagace dané akce v členské základně dané organizace.

  Toto vyplývá podle mého názoru z toho, že v ČR chybí v naší branži něco na způsob Svazu podnikatelů, který by zastupoval názor podnikatelů vůči státní správě což v současné době činí Komora čímž se nepřímo dostává do sporů se státní správou.

  Tímto by byla jasná hranice, co každému přináleží, za co zodpovídá a za co 'bojuje'.

  Takže struktura by podle mě měla vypadat následovně:

  • Statní správa - povinnosti dány legislativou
  • Svaz podnikatelů - sdružuje podnikatele v oboru (fyzické i právnické osoby) a zastupuje je v jednání se státní správou a snaží se např. o to, aby práce, které nemusí vykonávat státní správa za peníze daňových poplatníků, realizovala podnikatelská sféra za peníze toho, komu výsledek bude sloužit.
  • Komora (ať ze zákona nebo ne) - zastupuje odborné zájmy 'autorizovaných' osob vůči státní správě, samosprávě i podnikatelům.
  • Svaz - sdružuje pracovníky bez ohledu na oblast jejich působení za účelem vzájemného poznávání, realizuje odborná školení k aktuálním problémům a v neposlední řadě zastupuje odbornost na mezinárodním foru.

  Všiml jsem si, že na klopě saka nosíš zlatého medvídka koalu, stejně jako sekretářka Svazu, pani inženýrka Chudobová. Je to nějaké vaše (svazové) poznávací znamení?

  Koala je symbolem FWW 2010 v Sydney a dostali jsme je na stánku Austrálie na FWW/INTERGEO Mnichov 2006. Na tom, že FWW 2010 je v Sydney má podíl i ČSGK, neboť pro toto město jsme na FWW 2005 v Káhiře hlasovali, a to spolu se zástupci Slovenska i Malty.

  Tak proč jsem medvídka nedostal i já, zvláště když je zlatý?

  Zapomněl ses zúčastnit zájezdu do Mnichova, který pořádal Spolek zeměměřičů Brno - kolektivní člen ČSGK.

  Ze soukromého života o tobě vlastně moc nevím. Snad jen to, že snad lepíš modely lodí a letadel a čteš detektivky...

  Takže přímo - vůbec nečtu detektivky, ale literaturu faktu a dějiny. Mým koněm je ale opravdu hlavně modelařina válečných lodí a letadel a vojenská technika jako celek, neboť vojenství je jako celek po technické stránce vždy v předstihu 20 let před civilem. Dalším koníčkem je přestavba chaty a její oprava po povodních.

  K tomuto rozhovoru jsme se pořád nebyli schopni dostat. Jak je dlouhý tvůj pracovní týden? Co děláš ve chvílích volna?

  Otázka na tělo - v posledních letech to bylo 350 dní v roce 7 dní v týdnu a cca 15 hod denně. V poslední době toto nasazení o nějaká procenta klesá.

  Mezi tvé zásadní zeměměřické životní mezníky asi patří odchod z Výzkumáku do firmy, pak asi zvolení za předsedu Svazu... Co dál?

  Neřekl bych, že mezi mezníky patří odchod z VÚGTK. Již dlouho říkám, že prakticky od nástupu do VÚGTK, s výjimkou doby, kdy jsem byl na stáži na ČÚGK, dělám stále stejné věci, jen vždy v jiné posloupnosti. Proč to? V Gefosu, jak bylo řečeno již výše, sháním a zajišťuji zakázky a tedy 'peníze', ale to samé jsem dělal po celou dobu ve VÚGTK, neboť oblast výzkumu v oblasti IG nikdy nepatřila do oblasti eminentního zájmu centrálního orgánu geodézie. Obecně platí, že vždy je nutno najít, co chceme nabídnout (produkt), komu to chceme nabídnout (možný zákazník), do kdy se to zavede (doba plnění), jaký bude finanční přínos pro zákazníka po zavedení do výroby a tedy jaká bude návratnost vložených prostředků tedy požadovaných peněz (cena) za produkt.

  Co tě nejvíce těší a naopak mrzí ve tvé geodetické praxi?

  Velmi mne těší, že technicky nejen nezaostáváme, ale mnohdy jsme na čele zavádění této techniky do praxe v evropském srovnání a k tomu mne nejvíce mrzí pokles prestiže oboru v povědomí společnosti. Ale tím řada tvých otázek a mých odpovědí začala.

  Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdaru v osobním, svazovém i firemním životě.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2522              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  ČSGK

 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví