[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Karel Kořistka, Moravské náměstí 71, Březová nad Svitavou

  Profesor Karel Kořistka (1825 až 1906) byl jednomyslně zvolen vůbec prvním rektorem polytechniky. To, že byl zvolen jednomyslně, bylo projevem ocenění za jeho zásluhy o reorganizaci polytechniky. Volba proběhla 14. 12. 1864 a účast na volbě byla stoprocentní. Kořistka byl ve funkci rektora v období 1864 až 1865 a 1866 až 1867.

  Na začátku 19. století dostala Praha první uspokojivý místopisný plán zásluhou Národního muzea. Podle Jüttnerovy kresby byla vyhotovena rytina v měřítku 1 : 4320. Po tomto plánu vznikl plán o rozměru 291 x 272 mm v měřítku 1 : 14 400 jehož autorem byl Karel Kořistka. Plán nesl název NIVEAU_KARTE DER STADT PRAG nach neuen Nivellements entworfen von CARL KOŘISTKA (Výškopisný plán Prahy). Na plánu s vrstevnicemi po 1 vídeňském sáhu a s barevnými vrstvami 100, 105, 115, 130, 150 a 170 sáhů položil Kořistka hlavní důraz na výškopis. Čím byla vrstva vyšší, tím byla tmavší.

  Kořistka bydlel v Březové, v horním patře domu na náměstí. Později tam byla pošta. Na domě je asi od roku 1974 pamětní deska. Ta byla původně vlevo od vchodu. V roce 2007 by v domě měla být zrušena prodejna a místo ní zřízeno Kořistkovo muzeum. Kořistka je pochován na Olšanech (viz Zeměměřič 2006/10).

  Akademik Josef Ryšavý

  Hrob významného geodeta Josefa Ryšavého (1884 - 1967) je na Olšanských hřbitovech poblíž čestného vojenského pohřebiště a pravoslavného kostela v oddělení 2ob-odd 15 uhst. Za upozornění na hrob profesora Ryšavého děkuji ing. Antonínu Holečkovi, emeritními pracovníkovi naší katedry.

  Josef Ryšavý vychoval řadu vynikajících geodetů. Ve školním roce 1947 - 48 se stal rektorem ČVUT a v roce 1953 byl jmenován členem ČSAV. Josef Ryšavý byl kromě pedagogické činnosti členem Národního komitétu geodeticko fyzikálního ČSAV, České matice technické a v zahraničí Mezinárodní unie geodeticko-fyzikální.

  V roce 1941 vydal publikaci Praktická geometrie (Nižší geodesie). Kniha na dlouhá léta ovlivnila několik generací geodetů. Kniha doznala řady vydání. První oddíl byl věnován měřickým přístrojům a jejich součástem a označení bodů. Ve druhém oddílu byla věnována pozornost úvodu vyrovnávacího počtu. Třetí oddíl byl věnován výkonnému měřictví a čtvrtý vyměřování malých částí zemského povrchu. Pátý oddíl pak vyměřování velkých částí povrchu zemského. Šestý oddíl se věnoval výškovému měření a sedmý tachymetrii. Osmý oddíl pak sestrojování plánů, devátý měření ploch a desátý dělení pozemků a úpravě pozemkových hranic. Závěrečný jedenáctý oddíl byl věnován opět vyrovnávacímu počtu.

  V roce 1946 předložil geodetické veřejnosti další známou knihu Vyšší geodesie. Kniha byla rozdělena na tři hlavní části: triangulace, geodesie matematická a geodesie dynamická či fysikální.

  Pračkova hvězdárna v Nižboru

  PhDr. Ladislav Pračka (1877 až 1923) se zabýval studiem proměnných hvězd a zpracoval pozorování prováděná prof. Vojtěchem Šafaříkem. Těsně před začátkem první světové války vybudoval v Nižboru soukromou hvězdárnu na severovýchodním svahu stradonického hradiště nad řekou Berounkou. Hvězdárna se nachází na průsečíku 14° východní zeměpisné délky a 50° severní zeměpisné šířky, na opačné straně údolí proti nižborskému zámku. Je vidět vlevo ze železniční trati Beroun - Rakovník. Kopule hvězdárny o průměru 5 m byla vybavena dvojitým dalekohledem o průměru 135 mm pro pozorování a 160 mm pro astronomické fotografování. Pračkova knihovna obsahovala více než 5000 odborných knih. PhDr. Pračka byl první, kdo v roce 1913 uveřejnil v časopisu Živa výzvu k založení astronomické společnosti, ale se svým návrhem neuspěl. Po jeho smrti v roce 1923 již v nižborské hvězdárně astronomická pozorování nikdo neprováděl.

  Dnes hvězdárnu připomíná pouze nefunkční na zeleno natřená kopule udržované vily, jejímž současným majitelem je kubánský módní návrhář Osmany Laffita. O současném životě v bytě je možné se dočíst v časopise Moderní byt 11/2002.

  Hvězdárna Astronomického ústavu, Švédská 8, Praha 5

  Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze byl založen v roce 1886 Augustem Seydlerem (1849 - 1891), profesorem teoretické fyziky a astronomie (viz Zeměměřič 10/2006). Ústav se nejprve nacházel ve vile na Letné, potom po velice dlouhou dobu sídlil ve Švédské ulici na Smíchově. Dnes je ústav součástí Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity a nachází se v areálu kampusu v Tróji. Hvězdárna na zahradě není funkční a zřejmě jako hvězdárna v Nižboru slouží jen k bytovým účelům.

  Karel Anděl (1884 - 1948) a Jaroslav Štych (1881 - 1941) Štefánikova hvězdárna, Praha 1

  V budově Štefánikovy hvězdárny se nacházejí dvě pamětní desky. Jedna je věnována spoluzakladateli Československé společnosti astronomické Karlu Andělovi, kterému v roce 1926 vyšla mapa Měsíce - Mappa Selenographica. Urna s jeho popelem je uložena v pilíři Štefánikovy hvězdárny. Na jeho počet je na přivrácené straně Měsíce pojmenován i kráter (35 km v průměru), v jehož blízkosti přistála posádka Apolla 16. Karel Anděl zemřel 17. 3. 1948. Druhá deska je věnována Jaroslavu Štychovi, zakladateli Československé společnosti astronomické a spoluzakladateli Štefánikovy hvězdárny v Praze. Na jeho desce je patrný vývoj názvu hvězdárny.

  Štorchův dům, Staroměstské náměstí 16/552, Praha 1

  Při procházce Prahou se nezapomeňte podívat na Štorchův dům, při vyústění Celetné ulice na Staroměstské náměstí. Na jeho fasádě se nachází obraz učence s knihou, glóbem, přesýpacími hodinami a dalšími pomůckami.

  (joh)

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2526              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti