[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kdo donutil "plout" kontinenty?

  Připomíná se vznik teorie kontinentálního driftu, obvykle spojované se jménem Alfréda Wegenera. Hlavní náplní článku je však zpráva o knize 'Astronomické předsudky a materiály pro vybudování nové teorie vzniku planetární soustavy', anonymně vydané v ruském městečku Livny (Orlovská oblast) roku 1877, která mj. též předjímá teorii kontinentálního driftu. Autor, Ryžikovem identifikovaný jako E. V. Bychanov, argumentuje ve prospěch mobilizmu podobností obrysů kontinentů po obou stranách Atlantiku, tedy stejně jako Wegener, ale o 35 let dříve.

  Skutečnost, že kontinenty 'plovou' je nepochybná, a geodeti to prokázali nejpřesnějším měřením pomocí umělých družic Země. Kontinenty se mohou při své 'plavbě' srážet - a tehdy se uzavírají vnitřní moře. Na jejich místě vrásněním vznikají pohoří, jako např. Himálaj. Nebo se oceánská kůra 'zanořuje' pod pevninskou (subdukce) - tehdy se objevují sopky, sopečné ostrovy, zemětřesná pásma apod. (Pro populární výklad kontinentálního driftu, blokové tektoniky apod. lze odkázat např. na osmisvazkovou Encyklopedii Diderot. A přehled historie problému najdeme třeba ve starší knížce Zdeňka Kukala Vznik pevnin a oceánů z r. 1973. Zde a dále kurzívou poznámky překladatele, příp. komentáře a souhrny některých pasáží článku.)

  Jako první se o pohybu kontinentů zmiňuje abbé Francoise Placet, který roku 1668 napsal, že před potopou světa nebyla Amerika oddělená od starého světa (aniž by přímo mluvil o pohybu kontinentů). M. V. Lomonosov upozornil r. 1763 na skutečnost, že v severních zemích se nalézají fosilizované pozůstatky flóry a fauny odpovídající tropům. Myšlenku o pohybu kontinentů vyslovil r. 1858 A. Snider (autor píše mylně 'Sinder') - to vše však bylo jen na úrovni spekulací. Z. Kukal uvádí ještě jména W. H. Pickering (1907), F. B. Taylor (1910).

  Roku 1877 vyšla v zapadlém městečku Livny (Orlovské oblasti) kniha anonymního autora 'Astronomické předsudky a materiály pro vybudování nové teorie vzniku planetární soustavy\" (v originále \"Astronomičeskije predrassudki i matěrialy dlja sostavljenija novoj těorii obrazovanija planětnoj sistěmy\"). V ní je podrobně vyložena teorie horizontálního pohybu kontinentů, a to 33 roků před Taylorem a 35 roků před Wegenerem - podle něhož posléze teorie mobilizmu dostala jméno.

  Čirou náhodou se mi podařilo zjistit příjmení a iniciály autora knihy - je to Je. V. Bychanov. Ve fotokopii knihy, kterou má autor článku, je toto jméno dopsáno rukou. Kdo to byl, zatím nevím, ale nesporně šlo o svědomitého a poctivého člověka, který pochyboval o svých závěrech. Dále autor článku cituje z předmluvy ke knize, z níž jsou patrné jak tyto pochybnosti, tak i vědomí povinnosti uveřejnit, zajisté na vlastní náklady, zjištěné vědecké poznatky, jakkoliv tehdejší vědecké autority nereagovaly na zaslaný 'článeček'.

  Je. V. Bychanov ve své knize píše o skutečnostech, které dnešní věda potvrzuje. Zde se z knihy cituje pasáž o možných geologických účincích pádu velkých meteoritů v dávné minulosti a autor článku k tomu uvádí příklady Arizonského kráteru a dalších. Pokud jde o základy Wegenerovy teorie, ve výkladu dle Bychanova to zní následovně.

  'V obrysech kontinentů zeměkoule lze postřehnout následující: západní pobřeží Evropy a Afriky jsou téměř rovnoběžná s východním pobřežím Ameriky. ... Jihovýchodní břeh Grónska je téměř rovnoběžný se severozápadním pobřežím Skandinávského poloostrova. ... A dále, kontinent Austrálie svou vystupující východní částí, v okolí Byronova mysu (nejvýchodnější bod, cca 100 km jihovýchodně od Brisbane), odpovídá vhloubení Velkého oceánu do západního břehu Jižní Ameriky. To vše sotva může být pouhá náhoda, tím spíše, že i v jiných ohledech tyto břehy Starého a Nového světa se shodují.'

  Právě na takové shodě obrysů kontinentů Ameriky a Afroeurasie se zakládala i teorie Wegenerova. Dnešní věda samozřejmě v mnohém pozměnila naše představy o pohybu kontinentálních desek, avšak idea mobilizmu přece jen patří Je. V. Bychanovovi a nikoliv Wegenerovi. Zde je pozoruhodné, že autor tohoto 'panegyrického' článku, vlastnící kopii knihy, z ní necituje pasáže, kde Bychanov přímo mluví o pohybu kontinentů, pokud v ní jsou. Samozřejmě - v dějinách vědy je mnoho nespravedlivostí. Třeba právě Amerika se nazývá podle jména málo známého cestovatele Ameriga Vespucci a nikoliv podle Kolumba, na kterého vybylo jen jméno malého státu Kolumbie. Ale jméno Bychanova by mělo být alespoň zmíněno v nových generacích encyklopedií.

  Z Geod. i Kartogr., č. 4 (2005), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2006 (VÚGTK) G. Karský (zkráceno)

  Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2006 obsahují:

  Enemark, S.: Perspektivní vzor pro pozemkovou správu - důležitý úkol pro celosvětové zeměměřické společenství

  Atkey, J.: Informace o evropských nemovitostech

  Börger, K. M.: Úvod do atomového interferometrického tíhového měření

  Sauerbier, M.: Francouzská konkurence projektu Google Earth

  Holland, D. A.: Obnova topografického mapování ve Velké Británii za užití snímkování družicovými senzory s vysokým rozlišením

  Lemmon, T.: Úprava laserového skenování pro zeměměřiče: Splnění zvláštních potřeb pro zvýšení produktivity

  Lemmens, M.: Přehled výrobků družicového zobrazování s vysokým rozlišením

  Kohlbrenner, U.: Kontinuita a změna

  Magel, H.: Krajinný prostor - kam? Přímluva za udržitelnou správu krajiny a aktivní občanskou společnost

  Viergever, K.: Dálkový průzkum radarem se syntetickým otvorem pro správu přírodních zdrojů

  Bauer, M.: Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Ryžikov, A. I.: Kdo donutil 'plout' kontinenty?

  Booth, M.: Vytváření trojrozměrných modelů a jejich opatřování inteligencí

  Marša, J.: Světový geodetický systém WGS84 - vývoj a výhledy

  Marša, J.: Přesná metoda kalibrace dálkoměrů terestrických laserových skenerů

  NZK v papírové podobě lze objednat na adrese odis@vugtk.cz nebo VÚGTK - ODIS, 250 66 Zdiby 98;

  NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

  A. I. Ryžikov

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2528              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK