[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Proč jste si vybral ing. Štencela?

  'Čím myslíte, že je nový místopředseda zajímavý a přínosný, že jste si ho vybral?', zeptali jsme se předsedy ČÚZK ing. Karla Večeře:

  Odpověď na tuto otázku je celkem snadná, neboť jsem důvody výběru místopředsedy několikrát uváděl při jeho představování jako nového místopředsedy. Takže to mohu zopakovat i pro vás a čtenáře Zeměměřiče.

  Ing. Karel Štencel byl úspěšný před 3 lety ve výběrovém řízení na funkci ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Tento region rozhodně nepatřil k těm nejlepším v republice, naopak, zejména vlastní okres Zlín patřil spíše k tomu horšímu. Po 3 letech působení ing. Štencla má Katastrální úřad pro Zlínský kraj pevné místo v trojici nejlepších, mezi pracovišti nejsou velké rozdíly, lidé táhnou za jeden provaz směrem ke správně a srozumitelně vytýčenému cíli. Na Zlínsku je dobrá spolupráce s ostatními institucemi veřejné správy, s geometry a běžného klienta přicházejícího s podáním nebo pro výpis si tam váží, což poznáte podle toho, jak se za tři roky zlepšily prostory, do kterých naši klienti přicházejí. Je tedy zcela namístě říci, že ing. Štencel si vydobyl pověst velmi šikovného a úspěšného ředitele katastrálního úřadu.

  Místopředseda ČÚZK má na úřadě zásadní vliv především na vytváření podmínek pro plnění úkolů katastrálních úřadů. Pod jeho vedením je věcné i metodické řízení našich úřadů, digitalizace katastrálních map, informatika atd. Řízením investiční komise nasměrovává i správné využití balíku tzv. programových výdajů (investic i většiny provozních výdajů). Hledal jsem proto člověka, který je úspěšný v řízení katastrálního úřadu a přitom není příliš vzdálen praktickým problémům z každodenního života katastrálního úřadu, rozumí technickým úkolům jako např. digitalizaci katastrálních map, není mu cizí informatika, má autoritu u těch, které má řídit, umí se uvážlivě, ale přitom dost rychle rozhodovat a svá rozhodnutí dokáže přesvědčivě obhajovat. Podle tohoto popisu už nebylo tak těžké najít ing. Karla Štencela. Je dobře, že našel odvahu nabídku přijmout. První 3 měsíce naznačují, že by se nám spolu mohlo spolupracovat velmi dobře, alespoň já to tak vnímám.

  redakce

  vyvěšeno: 24.05.2007
  ID článku: 2541              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK