[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Bylo vypsáno výběrové řízení (VŘ) na ředitele jistého KP. Přihlásili se tři uchazeči, ale všímat si budeme jen dvou s lepšími výsledky.

  Dosavadní ředitel KP (byl ve výběrové komisi) a člen užšího vedení KP znali práci, odbornost i lidskou stránku jedné z uchazeček, neboť si ji během deseti let její praxe na tomto KP 'vychovali'. Navíc jí bylo KP umožněno studium druhé VŠ se zaměřením na management ve státní správě a podle našich katastrálních kmetů se jedná o mimořádně schopnou pracovnici.

  Druhá uchazečka měla jen zhruba dvouletou praxi, ale nakonec byla jmenována ředitelkou ona, a oba katastrální kmeti, tč. již v důchodu, se začali proti tomuto bouřit a psát stížnosti na všechny strany a bojovat tak i za lidi na KP. Proč?

  Podle vnitrorezortního předpisu č.j. ČÚZK 6704/2005-12, čl. 3.1 - požadované vzdělání a praxe uchazeče: na funkci ředitele KP musí mít uchazeč minimálně tříletou odbornou praxi v katastru nemovitostí, v evidenci nemovitostí nebo v právních vztazích k nemovitostem.

  První uchazečka byla nejdříve vyřazena, neboť údajně studovala nevhodnou vysokou školu a po jejím odvolání se neváhalo volat na Slovensko, aby se personalista přesvědčil, že opravdu má zkoušku z informatiky. U druhé - vítězné uchazečky už taková horlivost nebyla. Její doloženou odbornou praxi už při výběrovém řízení zpochybnil dosavadní ředitel KP, neboť oproti požadované minimálně tříleté praxi, splňovala ke dni výběrového řízení necelé dva roky. Jenže uchazečka předložila personalistovi potvrzení na chybějící období odborné praxe od soukromé firmy. Zdánlivě vše OK. Jenže tato firma nebyla v katastru známá, ač měla sídlo ve stejném městě, jen o pár ulic dále, takže oba katastrální kmeti nelenili, firmu kontaktovali. Proč nedostatečné potvrzení odborné praxe nevyprovokovalo ředitele KÚ a personalistu minimálně k telefonickému dotazu, se asi nedozvíme, ale naši katastrální kmeti následně zjistili, že geodetická firma dělá jen inženýrskou geodézii a žádný katastr a že vítězka výběrového řízení zde během svého dálkového studia VŠ prováděla v letech 1996 - 7 práce figurantské a spíše pomocné. 'Přeci musela znát podmínky výběrového řízení a jako uchazečka o post ředitelky KP musela rozeznat práci v katastru od práce na stavbě' mysleli si naši kmeti a na toto a další podivnosti upozornili ředitele KÚ a vedení ČÚZK. Dokonce požádali o dohled nad prověřením i předsedu rezortu, neboť byli přesvědčeni, že nedostatečné potvrzení odborné praxe bylo uchazečkou předloženo záměrně jako dostatečné a KÚ to kryje. Dle ředitele krajského KÚ je vše v pořádku a ČÚZK stížnosti teprve šetří a stěžovatelé se výsledky dozví cca až koncem května. Medializací případu, který jen v redakci má již přes 50 stran, si naši kmeti slibují, že jejich 40letá práce pro katastr nebude znehodnocena podivnými praktikami nového vedení. Případu se budeme i nadále věnovat a snad se dozvíme, jestli už při VŘ věděla vítězka, že jí bude udělena výjimka k praxi. Komise ji totiž měla podle čl. 5 vyloučit.

  Jmenování ředitele KP je plně v kompetenci vyhlašovatele VŘ, ředitele krajského KÚ. Ředitel si své podřízené jistě vybírá k obrazu svému.

  Radek Motejl Petr

  vyvěšeno: 27.05.2007
  ID článku: 2544              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí