[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  V soutěži 'Technické dílo roku 2006' se v hlasování odborné poroty umístila společnost Gepro na 3. místě. Při této příležitosti jsme ředitele společnosti, ing. Zdenka Hoffmanna, požádali o rozhovor.

  Zdenku, známe se z předsednictva CAGI, kde jsme spolu již několikáté volební období, takže si snad můžeme i v rozhovoru tykat. GEPRO asi není třeba geodetům nějak zvláště představovat, ale pro pořádek uveď o vás alespoň pár slov.

  Naše firma vznikla v roce 1991, v současné době zaměstnává kolem 40 pracovníků. V počátcích jsme se zabývali výhradně vývojem softwaru pro geodety a další tvůrce dat. Na počátku devadesátých let žádná data v digitální podobě téměř nebyla, takže pomocí našich nástrojů se mohly zpracovávat první digitální mapy. Ve druhé polovině 90. let nastalo období, kdy bylo třeba efektivně využívat digitální mapy a další data. Vyvinuli jsme tedy geografický informační systém (GIS) MISYS pro potřeby měst, obcí a dalších uživatelů. Naše činnosti jsme z počátku soustředili hlavně na využití dat katastru nemovitostí, fotogrammetrie, územního plánování, účelových map, kartografie a dalších a začali jsme uživatelům poskytovat komplexní služby v podobě dodávek na klíč.

  Další etapa rozvoje naší firmy souvisí s rozvojem webových technologií, informačních systémů dopravy, speciálních uživatelských aplikací (např. pro pozemkové úpravy, územní plánování, správu majetku, pasporty technického vybavení) a integračních služeb.

  Jak bys stručně popsal MISYS, který se v soutěži umístil?

  MISYS je globální označení celé řady našich řešení, která se neustále rozšiřují jak co do počtu licencí a nových modulů, tak i nových propojení a nových aplikací. Sleduje hlavní trendy a využívá moderní technologie, jako GSM, GPS, internetové služby, databázové systémy a podobně.

  V oblasti GIS se jedná o ucelená modulární desktopová i webová řešení, která mají silné rostoucí tendence především v segmentu obcí, centrálních orgánů, pozemkových úřadů i v komerčním sektoru. Systém MISYS je např. připraven podporovat nový stavební zákon v praxi, což je zajímavé především pro obce s rozšířenou působností, ale nejen pro ně.

  V oblasti informačních systémů dopravy jde o řadu řešení MISYS-CAR, která umožňují jak prosté sledování vozidel, resp. tvorbu knihy jízd, až např. dohledání odcizených vozidel, dispečerské řízení, napojení na ekonomické systémy firmy (SAP a další) apod.

  Tyto systémy přinášejí vyšší zabezpečení vozidel, úspory v oblasti pojištění vozidel, snižují provozní náklady a jsou finančně dostupné - pokud jsou využívány jako služba, pak se její cena pohybuje kolem 3000 Kč za vozidlo ročně. Jsme první společností v České republice, která využívá mapová navigační data Evropy společnosti TeleAtlas v oblasti sledovacích systémů.

  Kdo může systém MISYS běžně využívat?

  O obvyklých způsobech využití systému MISYS čtenáři časopisu Zeměměřič asi vědí. Vedle více než 1300 měst a obcí ČR, centrálních orgánů (ministerstvo financí, obrany, zemědělství, vnitra, ...), Českých drah a dalších mezi uživatele systému MISYS patří i méně obvyklé až neobvyklé instituce - např. Ústav pro jazyk český AV ČR, pražská ZOO, golfová hřiště, letiště,...

  V oblasti informačních systémů dopravy využívají systém MISYS-CAR především komerční společnosti. Vedle velkých zákazníků, mezi které patří např. společnost ZENTIVA nebo METROSTAV, systém využívá řada zákazníků menších, včetně redakce časopisu Zeměměřič.

  Dealerskou síť tvoří hlavně geodetické firmy?

  V České republice spolupracujeme aktivně s řadou malých a většinou středních a velkých geodetických firem. Ty svou znalost místního prostředí, nabytou při poskytování geodetických služeb, s výhodou využívají a rozšiřují svou nabídku služeb o oblast GIS, především v sektoru veřejné správy. Naše spolupráce však není orientována jen na dealerské služby, ale též na vzájemně užitečná partnerství. Vedle geodetických firem jsme v těsném kontaktu s řadou odborných pracovišť (vysoké a střední školy), softwarovými firmami nebo dodavateli dat. V souvislosti s novým stavebním zákonem výrazně rozšiřujeme spolupráci i s urbanistickými ateliéry.

  Takže kdybys měl na závěr MISYS zhodnotit...?

  Celé řešení MISYS je v našich rukách, dokážeme proto pružně reagovat na požadavky uživatelů. Systém lze modifikovat i rozšiřovat na úrovni dealerů nebo uživatelů - ve vlastním vývojovém prostředí BASIC je možné systém a jeho funkčnost přizpůsobovat nejrůznějším požadavkům. MISYS lze propojovat s jinými systémy CAD, GIS a ekonomickými, evidenčními a dalšími systémy. V neposlední řadě je MISYS cenově velmi dostupný, což hraje při aplikování v praxi často rozhodující roli. Uživatelům jiných softwarových řešení z nejrůznějších oblastí poskytujeme možnost křížových aktualizací na náš software.

  Lze říci, že systém MISYS je velmi využívané technické řešení, které významně zrychlilo a usnadnilo práci v řadě oborů lidské činnosti ve veřejné správě i v komerčním sektoru. Jeho další rozvoj je velmi příznivě ovlivňován zpětnými vazbami z praxe.

  Jsme velmi potěšeni, že se nám za naše řešení MISYS dostalo od Komory geodetů a kartografů takového ocenění.

  Díky.

  (Pozn. red.: 3. místo v soutěži o Technické dílo roku 2006 - hlasování poroty. Dokončení seriálu TDR příště.)

  Radek PETR

  vyvěšeno: 29.05.2007
  ID článku: 2546              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software