[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě

  V pátek 30. 3. 2007 byla v malé aule historické budovy Varšavské polytechniky (PW, www.pw.edu.pl) z roku 1899 slavnostně zahájena zhruba před devíti desítkami účastníků dvoudenní, již osmá konference 'Aktuální problémy inženýrské geodézie' (IG), opakující se v dvouletých cyklech. Letošním tématem bylo \"Monitorování inženýrských objektů\". Pořadateli byly sekce IG Polské akademie věd (prof. dr hab. Bogdan Ney) a Svazu polských geodetů (sekretář dr. inż. Andrzej Pachuta, proděkan PW) a obor geodézie a kartografie PW (dr inż. Marek Woźniak). Zahájení se krátkými vystoupeními zúčastnil ministr stavebnictví Andrzej Kordian Aumiller, rektor PW prof. dr hab. inż. Wlodzimier Kurnik a děkanka prof. dr hab. Krystyna Czarnecka.

  Jednání konference bylo tematicky rozděleno do 7 sekcí. Hlavními tématy referátů byly postupně role IG v monitorování stavu a bezpečnosti stavebních objektů, metody modelování a vyhodnocování dat, nová přístrojová technika (laserové skenery, digitální nivelační přístroje, totální stanice). První den jednání se v aule konala také sekce posterových diskuzí a malá výstavka přístrojů, s krátkými informacemi před plénum předstoupili zástupci firem Leica a Topcon.

  Po večerním přejezdu do Białobrzegu, rekreačního střediska na břehu zátoky Visly, a po večerním přátelském setkání účastníků, jednání druhý den pokračovalo závěrečnými třemi bloky přednášek. První z nich byl věnován problematice GPS a další dva referátům o aplikacích IG při sledování posunů a přetvoření přírodních (ledovce, rekultivace) i stavebních objektů (mosty, velkoprostorové haly). Po oba dny odeznělo asi 30 referátů, posterovou sekci naplnil zhruba stejný počet panelů. Anglická verze příspěvků bude publikována v univerzitním Reports on Geodesy.

  Zdařilá konference, probíhající zejména zásluhou Dr. Pachuty v přátelském, kolegiálním uvolněném duchu, měla velmi dobrou úroveň s bohatou diskuzí. Potěšující bylo početné zastoupení nastupující mladé generace geodetů. Konference se poprvé konala s mezinárodní účastí. Slovensko bylo zastoupeno prof. Alojzem Kopáčikem, děkanem stavební fakulty STU v Bratislavě a prezidentem 6. komise (IG) FIG, který přednesl i referát, a ing. Dušanem Feriancem, předsedou Slovenské společnosti geodetů a kartografů. Z České republiky se zúčastnili doc. Josef Weigel (s referátem) a ing. Jiří Bureš, Ph.D. z VUT v Brně a (také s referátem) doc. Pavel Hánek z ČVUT v Praze jako zástupce ČSGK.

  Polským kolegům přejeme do dalších ročníků stejný organizační, odborný a společenský úspěch, který zaznamenala akce letošní.

  Doc. ing. Pavel Hánek, CSc., člen Rady ČSGK

  vyvěšeno: 02.06.2007
  poslední aktualizace: 05.06.2007
  ID článku: 2550              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník