[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sborníky GEOS 2006, 2007

  Dvě publikace s názvem vytvořeným ze čtyř písmen GEOS a letopočtů 2006 a 2007 příjemně překvapily každého, kdo sleduje trendy v oboru zeměměřictví. Proč?

  Ve sbornících a ve vložených CD je uloženo téměř vše, co bylo sděleno na pražských mezinárodních konferencích stejného názvu. Ke spravedlivému hodnocení obou titulů, je nutné znát i události předcházející vydání obou sborníků.

  Nekázeň některých na konferenci přednášejících odborníků, kteří s předstihem do sborníku nedodali v lednu 2006 své texty, donutila pořadatelé k vydání konferenčního sborníku až následně po akci. Proto publikace GEOS 2006 účastníkům konference přišla domů v obálce se zpožděním, ale zato s nečekanými a v našich zeměpisných délkách a šířkách s neobvyklými bonusy na CD.

  Nejdříve se na více než osmdesáti stranách publikace seznámíte s více než sedmdesáti referáty, které si následně můžete přečíst v plném znění na CD, ale to není všechno. Pak si ještě můžete spustit prezentaci k referátu a zvukový záznam s hlasem přednášejícího. Pokud pozorně budete sledovat tok myšlenek řečníka, určitě se vám podaří i jeho prezentaci odklikat ve správném rytmu.

  Zkrátka nyní nepřijdou ani ti, kteří všechny referáty na konferenci GEOS 2006 neslyšeli, neboť ze spuštěného CD si můžete nyní znovu přiblížit každý referát.

  Bolestivé pocity mohou mít jen někteří z těch, kteří se na CD najdou jako přednášející a s odstupem času uslyší svůj nesametový hlas.

  Autory více než sedmdesáti přednášek jsou známí zahraniční odborníci, dále domácí tvůrci jako například známí profesoři, docenti a asistenti z vysokých škol, předsedové a místopředsedové úřadů a odborných společností, dále ředitelé a armádní důstojníci nejrůznějších šarží a v neposlední řadě výzkumní pracovníci. Sborník GEOS 2006 a k němu přiložené CD je v této podobě jednou provždy dokumentem roku 2006, který nemá v oboru obdobu. Je dobře, že si můžeme zásluhou zvukového záznamu na CD znovu pustit například referát bývalého místopředsedy ČSGK Václava Slabocha 'Dopady a výzvy členství v EU na zeměměřické povolání v České republice' a poslouchat tak hlas Zeměměřiče, se kterým se v posledních měsících osobně setkávají při jeho léčení jen jeho nejbližší. Sluší se připomenout, že konference GEOS 2006 zdokumentována zaslouženě vychváleným sborníkem plným zajímavých referátů byla pořádána pod odbornou garancí Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, v jehož čele byl v té době právě ředitel Václav Slaboch.

  Stejná instituce s pozměněným názvem VÚGTK v.v.i. byla odborným garantem konference GEOS 2007. Tentokrát se již pořadatelům podařilo od všech autorů včas vymámit referáty a tak všichni účastníci březnové konference měli sborník na začátku akce na stole před sebou. Na více než šedesáti stranách si tak mohli listovat anotacemi dvaapadesáti referátů, které si pak v plném znění prohlíželi z přiloženého CD. Mimořádnou pozornost doporučuji věnovat především referátu předsedy ČSGK Václava Šandy 'Současnost ČSGK ve vazbě na perspektivní obsah činnosti zeměměřiče', ve kterém se seznámíte se zajímavými myšlenkami, jak zlepšit další činnost odborného sdružení.

  Oba sborníky si lze půjčit ve studovně knihovny VÚGTK ve Zdibech a ve VÚGTK si jej také můžete i za symbolickou cenu 100 Kč za kus zakoupit. Nekupte to, když vám jeden referát vyjde na korunu.

  GEOS 2006 - Conference Proceedings (16. - 18. 3. 2006) Vydal VÚGTK Zdiby. Editor Milan Talich. ISBN 80-85881-25-X, 92 s.

  GEOS 2007 - Conference Proceedings (1. - 2. 3. 2007) Vydal VÚGTK v.v.i. Zdiby. Editor Milan Talich. ISBN 80-85881-26-8, 74 s.

  Petr Skála, člen Rady ČSGK

  vyvěšeno: 03.06.2007
  ID článku: 2551              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník