[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Knižní novinky

  Stavební právo - 2. přepracované vydání podle nového stavebního zákona

  Autoři: Alena Kliková, Petr Havlan, Kateřina Valachová, Eva Hamplová; edice: Praktické právnické příručky; nakladatelství: Linde Praha; 2. vydání: březen 2007; ISBN: 978-80-7201-646-4; formát A5, brožované; rozsah: 232 stran; cena: 320 Kč; obj. kód: 4104

  Praktická příručka komplexně popisuje problematiku stavebního práva v nové právní úpravě z pohledu veřejnoprávního. Charakterizuje základní instituty a základní pojmy územního plánování a popisuje jednotlivé typy správních řízení v režimu stavebního zákona (tj. řízení územní, stavební, kolaudační a sankční) i řízení vyvlastňovací podle vyvlastňovacího zákona. Publikace je určena zejména podnikatelům ve stavebnictví, podnikovým právníkům a zaměstnancům stavebních úřadů, jako učební pomůcku ji využijí i studenti právnických fakult.

  ÚZ č. 608 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

  Vydal: Sagit, cena: 85 Kč

  Poslední platné znění právních předpisů katastru nemovitostí, zeměměřictví a pozemkových úprav se stavem k 5. 3. 2007

  (tedy i s novou vyhláškou č. 26/2007 Sb.).

  Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu

  Autoři: Stav. Jiří Doležal, JUDr. Jan Mareček, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová; edice: Zákony - poznámková vydání; nakladatelství: Linde Praha; 1. vydání: březen 2007; ISBN: 978-80-7201-656-3; formát: A5, brožované; rozsah: 336 stran; cena: 350 Kč; obj. kód: 4215

  Tato publikace navazuje na Nový stavební zákon, obsahuje všech sedm nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a zároveň přináší informace o všech změnách, ke kterým došlo v technických vyhláškách č. 137/1998 Sb. a 369/2001 Sb. V nové publikaci tedy čtenáři naleznou tyto prováděcí předpisy: na úseku územního plánování

  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření na úseku stavebního řádu
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

  Zároveň kniha přináší i novely vyhlášek č. 137/1998 Sb. a č. 369/2001 Sb. s výkladem novelizovaných ustanovení. Vyhlášky jsou opatřeny zasvěcenými komentáři a poznámkami, jež zpracoval kolektiv autorů, kteří se podíleli na tvorbě vyhlášek. Nová publikace tak doplňuje knihu Nový stavební zákon v teorii a praxi a obě knihy budou představovat ucelený soubor předpisů stavebního práva účinných od 1. ledna 2007.

  redakce

  vyvěšeno: 05.06.2007
  ID článku: 2553              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si