[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Sloučením geodetů rakouských spolkových zemí byl učiněn první konkrétní krok směrem k přeměně dohodnutých cílů rakouské geodetické politiky. Cílem bylo umožnit otevřený přístup ke geodetům a geodetickým službám spolkových zemí, založený na mezinárodních zásadách. Ve smyslu decentralizované zodpovědnosti za data zemí nebylo potřeba žádné změny v současném uchovávání dat, ale spíše odpovídající standardizace a sladění příslušných odborných dat. Veškeré oblasti, jak občané, hospodářství, vzdělávání a především také celá správa (spolek, země, obce) se tak mohou obracet pod www.geoland.at a získávat geografická data. Tato data se zobrazují a následně mohou i tisknout jako on-line mapy již pro celé Rakousko a ne jako dosud jen pro jednotlivé spolkové země. Tím společenství geodetů jednotlivých zemí připravuje důležitý základ nebo předstupeň pro navazující elektronická řešení státní správy a podstatně přispívá ke zvýšení účinnosti státní správy.

  Výchozí stav

  V říjnu 2002 se rozhodli předsedové jednotlivých rakouských spolkových zemí, vědomi si významu 'veřejně přístupných geodetických dat', že budou usilovat o dosažení těchto cílů:

  1. Vytvořit stav dostupnosti 'veřejných geodat' pro celé státní území, ve skutečném stavu a ve stanovené kvalitě.
  2. Zodpovědnost za vytvoření, vedení a přípravu 'veřejných geodat' stanovit jednoznačně.
  3. Modely tvorby a vedení dat (obsahu, uspořádání, správy a metadat) sjednotit a stanovit jako závazné.
  4. Přístup a využívání 'veřejných geodat' uspořádat jasně a jednoznačně, zejména je třeba uvnitř oblastních celků a mezi nimi zpřístupnit při nízkých nákladech a rozsahu zpracování.
  5. Pořízení a provoz 'veřejné geoinformační služby' má posílit využívání 'veřejných geodat'.
  6. Posílit možnosti vytváření hodnoty geodat pro hospodářství a výzkum.
  7. Usnadnit a prohloubit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi obory pověřenými veřejnými úkoly.

  Společné vnímání veřejných úkolů jako přínos ke zvýšení výkonnosti státní správy

  Základem pro výše uvedenou činnost a s přihlédnutím k orientaci vedení státní správy na účinnost a též na orientaci na zákazníky přikročily spolkové země ke společnému řešení. V říjnu 2003 dochází ke společnému uskutečnění spojení geodat, při čemž geografické informační systémy (GIS) jednotlivých zemí jsou hlavními dodavateli odborných dat.

  Předpokládaná otevřenost systému spočívá na zásadě možnosti nahrazovat, na mezinárodních standardech (OGC = Open Gis Consortium, WMS = Web Mapping Service, WFS = Web Feature Service atd.) a umožňuje zapojovat případně propojovat další data geografických bází nebo odborná data do hledáčku GEOLAND-Viewer, představujícího zobrazení mapy on-line. Možné je i opačné propojení na národní a mezinárodní úrovni. Společné projekty probíhají na hranici s Itálií a Slovinskem.

  Zobrazení odborných dat překračující hranice jednotlivých spolkových zemí ve více stupních vylepšení

  V projektu není cílem rušit stávající možnosti řešení on-line v jednotlivých spolkových zemích, má to být jisté doplnění pro celonárodní a mezinárodní aktivity. V prvním kroku našlo řešení pro tyto obory:

  1. Ochrana přírody (Natura 2000, oblasti ochrany přírody, národní parky)
  2. Vodstva (tekoucí voda, jezera, ochranné oblasti vodních zdrojů, hydrografická měření)
  3. Životní prostředí (skládky)
  4. Ochrana před katastrofami
  5. Plán rozvoje lesů
  6. Doprava (silniční síť podle kategorií, místa se zvýšenou nehodovostí, cesty pro cyklisty)
  7. Územní uspořádání (těžební oblasti EU, oblasti NUTS)

  Technická realizace

  Technické realizace mapových komponent (interaktivní mapové služby) proběhly ve více krocích a byly uspořádány tak, aby souběžně s devíti mapovými servery jednotlivých spolkových zemí byly z jediného ústředního mapového portálového serveru dosažitelné pomocí hledáčku GEOLAND -Viewer.

  GEOLAND-Viewer je realizován jako HTML klient (tj. bez plugin a složek ActiceX) a podporován běžnými verzemi prohlížecích programů

  Z DVW Bayern., roč. 58, č. 1, přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 4/2006 (VÚGTK) Jan Rambousek (zkráceno)

  Novinky zeměměřické knihovny č. 4/2006 obsahují:

  Ravelet, M.: Andorra uskutečňuje svůj katastr

  Freeden, W.: Lokální víceměřítkové modelování zvlnění geoidu z tížnicových odchylek

  Berljant, A. M.: Vlastnosti vizualizace jako způsobu modelování geografických zobrazení

  Wevers, R.: Jak dělat mapy ve 21. století

  De Loecker, D.: Fotogrammetrie na vrtulníku: Bezpečné, přesné a levné mapování dopravních koridorů

  De Loecker, D.: Slovník termínů při užívání dálkově řízeného vrtulníku

  Schwenkel, D.: Trojrozměrné zaměření stavby s vyrovnávacími rovinami

  Saleh, H. A.: Chování lidského genomu: účinný mechanismus pro optimalizaci využití kosmických technologií při návrhu měřických sítí

  Willgalis, S.: Příspěvky k přesnému určování polohy v reálném čase na stanicích referenční sítě GPS

  Zheng, D. W.: Filtrace časových řad GPS měření Vondrákovým filtrem a křížovou validací

  Babu, R.: Softwarové přijímače - informace na webu

  Ebert, T.: HTTP://WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Opdenberg, G.: Gróma agrimensorů: Měřicí nebo kultovní přístroj?

  Schiewe, J.: Nabídky elektronického vyššího a dalšího vzdělávání v kartografii: stav a hodnocení

  Schiewe, J.: Intermap se chystá vytvořit do roku 2007 trojrozměrnou mapu západní Evropy

  NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz nebo VÚGTK - ODIS, 250 66 Zdiby 98.

  NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk

  Thomas Ebert

  vyvěšeno: 30.05.2007
  poslední aktualizace: 03.08.2007
  ID článku: 2618              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK