[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodetické informační dny – díl 3.

  42. geodetické informační dny pořádal ve dnech 9. - 10. listopadu 2006 v Brně ČSGK - Spolek zeměměřičů Brno. Jak říká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Žufanová: »kdo nebyl na GID, jako by nežil«.

  Akce se těší také pozornosti resortu ČÚZK, takže zde byla prezentována i spousta novinek z této oblasti. GID v Brně patří mezi nejdůležitější odborné akce geodetů během celého roku a jejich načasování po veletrhu Intergeo dává možnost vystavovatelům prezentovat čerstvé novinky ze světové geodetické scény. GID bývá v některých letech spíše komornější akcí, což je rozhodně škoda, neboť lepší platformu pro výměnu odborných zkušeností a doplnění si znalostí o novinkách v oboru zeměměřič u nás nenajde. SPOLZEM tyto odborné geodetické dny organizuje svépomocí, což je i obrovským přínosem pro spolkovou činnost našich odborných organizací. Časopis Zeměměřič je již tradičním mediálním partnerem této akce, jejíž přínos a význam je mezi našimi geodety stále ještě málo doceňován.

  I k letošním 42. GID existuje Sborník příspěvků, který vyšel v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z něj na pokračování vybíráme anotace některých příspěvků.

  Služby ODIS VÚGTK

  Motto: Bez kvalitních odborných informací nelze ani sledovat vývoj v zájmové oblasti, natož se pak na něm kvalifikovaně podílet.

  Součástí VÚGTK je Odvětvové informační středisko (ODIS). Toto středisko má za úkol především zajišťovat vědeckotechnickou informatiku odvětví geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.

  Zajišťuje tak zejména provoz odborné Zeměměřické knihovny, vydávání speciálních odborných publikací a pořádání kurzů a seminářů na téma zeměměřictví a katastr nemovitostí. Současně s tím informuje o fondech Zeměměřické knihovny, poskytuje rešeršní, expertní a poradenskou informační službu, zpřístupňuje externí databáze a informační zdroje čtenářům knihovny.

  Největším informačním zdrojem ODIS je jeho Zeměměřická knihovna. V době svého založení v roce 1954 převzala fondy veškerých předchozích odborných knihoven státní zeměměřické a katastrální služby. Jednalo se především o knihovnu Státního zeměměřického a kartografického ústavu a spolu s ní o knihovny Triangulační kanceláře ministerstva financí, Ústředního archivu pozemkového katastru, Zeměměřického úřadu, Redakční knihovny odborných časopisů a další. Od svého vzniku je knihovna systematicky vedena, doplňována a rozvíjí činnost jako specializovaná odvětvová knihovna v celostátním měřítku. Knihovna získala v roce 2002 od Ministerstva kultury ČR osvědčení o zápisu do evidence knihoven.

  Milan Talich

  Orientační mapa parcel

  Do odborného jazyka geodetické veřejnosti byl zaveden zcela nový pojem – Orientační mapa parcel (OMP). V následujícím příspěvku se pokusím vysvětlit, co vlastně je Orientační mapa parcel, proč vzniká, jaké jsou její součásti, jak probíhá příprava a kontrola dat, jak bude tato mapa udržována v aktuálním stavu.

  Záměr ČÚZK

  Celé území České republiky je pokryto 13 027 katastrálními územími. Z toho je v digitálním tvaru – Digitální katastrální mapa (DKM) nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) – celkem 4217 katastrálních území – přibližně jedna třetina. Dvě třetiny našeho území tedy pokrývají katastrální mapy sáhové nebo dekadické v analogové podobě. Dekadické katastrální mapy se postupně digitalizují – zpravidla obnovou katastrálního operátu přepracováním, v menší míře probíhá obnova katastrálního operátu novým měřením; to většinou s doměřením katastrálních území po pozemkových úpravách.

  Přes všechny snahy ČÚZK se dosud nepodařilo zdigitalizovat celé území republiky. Je to činnost velmi náročná, která klade velké požadavky na znalosti lidí – v oblasti technické i právní, jejich kapacitu a v neposlední řadě i na finanční prostředky.

  Potřeba digitální formy map katastru nemovitostí je ale již dlouho velmi naléhavá. ČÚZK hledal tedy možnost, jak v co nejkratší době umožnit náhled na mapy i v těch místech, kde dosud neexistuje vektorový tvar katastrální mapy (KM) – především uživatelům Dálkového přístupu (DP). Byla hledána forma mapy, která by tento náhled umožnila pomocí katastrálních map v rastrové podobě, která by umožnila navigaci v zájmovém území i vyhledání zvolené parcely podle parcelního čísla. A zároveň by tato mapa zajistila určitou aktuálnost dat zakreslováním změn, a tedy i signalizaci o četnosti změn na jednotlivých mapových listech pro přeskenování. Tak se zrodila myšlenka Orientační mapy parcel.

  Na Orientační mapu parcel je třeba pohlížet jako na komplex všech jejích součástí, kterými jsou:

  • rastrové soubory katastrálních map;
  • definiční body parcel;
  • zákres změn.
  Jitka Rubešová

  Milan Talich, ing., Ph.D. (VÚGTK), Jitka Rubešová, ing. (Katastrální úřad pro Pardubický kraj)

  vyvěšeno: 03.08.2007
  ID článku: 2619              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů