[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM

  Již XXVII. sympozium z dějin geodézie a kartografie, tradičně pořádané v předvánočním čase Národním technickým muzeem v Praze (NTM) ve spolupráci s Klubem přátel NTM, se konalo 6. 12. 2006. Bylo věnováno 100. výročí narození význačného českého kartografa prof. Karla Kuchaře, pedagoga Karlovy univerzity, který byl též uznávaným historikem kartografie. Setkání se opět konalo za předsednictví Doc. Dr. Ludvíka Muchy, CSc. z přírodovědecké fakulty KU a ing. A. Švejdy, kurátora a vedoucího oddělení exaktních věd NTM. Více než čtyři desítky hostů se pro probíhající rekonstrukci budovy NTM sešly v sále blízkého Národního zemědělského muzea a vyslechly 15 referátů a 3 zprávy. Je potěšující, že mezi účastníky byli početně zastoupeni studenti vysokých a středních škol, kteří přijeli se svými pedagogy.

  Ze sympozií bývá ve zhruba dvouletých periodách vydáván sborník, nyní na CD, takže zájemci se s jednotlivými tématy budou moci seznámit v úplném nebo - v některých případech – i v rozšířeném znění. V dalším textu se proto omezím jen na základní informace.

  L. Mucha ve svých vystoupeních připomněl osobnost prof. K. Kuchaře a přiblížil jeho atlasovou tvorbu, včetně neuskutečněných projektů. V. Čada hovořil o kartometrické kvalitě Müllerovy mapy Čech a M. Vichrová, spoluautorka jeho druhého referátu, jednala o výjimečných vlastnostech projektu II. vojenského mapování v Čechách a na Moravě. Multimediální učebnice Dějiny kartografie, dostupná na stránkách přírodovědecké fakulty MU v Brně, byla námětem referátu autorského kolektivu, vedeného M. V. Drápelou. M. Klvaňa pohovořil o nedávné historii důlních map v českých uhelných lomech, J. Ratiborský položil sugestivní otázku po totožnosti muže na obraze Růžencová slavnost A. Dürera. Nezastupitelný informační význam obsahu map pro historický výzkum ozřejmil I. Brachtl na příkladu hradu Rýchory. O velkoměřítkové mapě plochy Basum V. v Boubínském pralese, opakovaně vyhotovované pro výzkumné účely, referoval D. Adam.

  Odpolední část zahájil J. Ježko, host ze STU v Bratislavě, nahlédnutím do slovenské zeměměřické historie. P. Hánek při příležitosti 100. výročí zahájení provozu přiblížil v širších souvislostech vytyčovací síť Simplonského tunelu, F. Beneš fundovaně hovořil o původních základních nivelačních bodech býv. Rakouska-Uherska. Značkové klíče našich vojenských topomap 20. století byly námětem referátu M. Mottla, D. Dušátko se zaměřil na vývoj cestovních informací od itinerářů k mapám a souřadnicím.

  Z. Kučera informoval o výstavě Nový svět na starých mapách, která bude přístupná až do počátku března 2007 v muzeu v Nymburku, a o dalších akcích. Celou, jako vždy úspěšnou a příjemnou akci uzavřel A. Švejda podrobnou informací o výstavě Mapa a hvězdář, konané v létě v Benátkách nad Jizerou a věnované osobnosti Tychona Brahe.

  Prof. Pavel Hánek, člen rady ČSGK

  vyvěšeno: 06.08.2007
  ID článku: 2624              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník