[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Ve dnech 8. až 13. října 2006 se konal v bavorském Mnichově XXIII. mezinárodní kongres Mezinárodní federace zeměměřičů FIG. Kongres byl největší akcí FIG v její stodvacetiosmileté historii. Organizátory byli FIG a DVW (Deutscher Verein für Vermessungswesen), německá obdoba ČSGK. Kongresu se zúčastnilo 1300 delegátů ze 100 zemí. Z toho bylo 19 účastníků z ČR. Současně proběhla v Mnichově národní konference a veletrh INTERGEO, které DVW každoročně pořádá v různých veletržních městech Německa. Na kongresu a na konferenci bylo celkem 3000 účastníků. Na veletrhu s 550 vystavovateli, který navštívilo téměř 20 000 zájemců, měly zastoupení i české firmy a přijeli se na něj podívat i další Češi. Spolek zeměměřičů Brno tam organizoval celý autobusový zájezd.  

  Oficiálně byl kongres s konferencí zahájen zahajovacím ceremoniálem v Mezinárodním kongresovém centru ICM v moderním areálu mnichovského výstaviště, kde se konala i kongresová plenární a technická zasedání, národní konference a veletrh INTERGEO. O významu akce svědčí i to, že jeden z projevů na zahajovacím ceremoniálu přednesl bavorský premiér Dr. Edmund Stoiber, který účastníky uvítal v Mnichově a zasvěceně hovořil o významném příspěvku zeměměřičů k rozvoji země. Hlavním řečníkem byl Dr. Klaus Töpfer, dlouholetý výkonný ředitel UNEP (organizace OSN pro životní prostředí). Jeho vysoce hodnocený projev byl zaměřen na roli zeměměřičů pro dosažení udržitelného rozvoje ve světě. Za zásadní úkol v boji s chudobou v rozvojových zemích pokládá zavádění vhodných systémů registrace práv k nemovitému majetku a zajištění bezpečné držby, důležité podmínky existence svobodné společnosti a bezpečných investic. Z toho projevu také pochází jeho výrok o významu katastru »if you want a conflict then destroy the cadastre«, (chceš-li konflikt, znič katastr) citovaný i na říjnovém zasedání WPLA v Praze.  

  Součástí kongresu byla dvě zasedání Valného shromáždění FIG. Na nich byli delegáti národních asociací, které jsou členy FIG, informováni o činnosti za minulé období a rozhodovali o zásadních otázkách další činnosti FIG. Využili jsme možnosti zúčastnit se těchto zasedání jako pozorovatelé. Slyšeli jsme předvolební projevy a viděli zajímavý souboj o funkce nového presidenta a viceprezidentů FIG na příští volební období. Presidentem FIG na další 4 roky byl s převahou zvolen dosavadní viceprezident Prof. Stig Enemark z university v dánském Aalborgu. Známe jej i z jeho působení v ČR v roce 1996 jako konzultanta k obsahu českého katastru v rámci projektu Phare. Novým viceprezidentem se stal dosavadní předseda komise 7 Prof. Paul van der Molen, který je ředitelem holandského Kadaster International. Oba vítězní kandidáti dostali hlasy i od obou českých delegátů. Napínavý byl souboj o místo konání pracovního týdne FIG v roce 2011. V krátkých prezentacích se představili zástupci Říma, marockého Marrakeše, Nigérie a Portorika. Zástupci Říma kromě toho každému voliteli dali malý dárek. Zde se projevilo, jak prestižní je získat pořadatelství konference FIG a jak někteří uchazeči těžce nesli neúspěch. Z prvního kola voleb postoupil s převahou Marrakeš a s podstatně menším počtem hlasů z druhého místa Řím. Těsně před zahájením 2. kola voleb však italští zástupci Říma nervově nevydrželi, z boje odstoupili a opustili dotčeně zasedání, aniž by vyčkali jeho konce a závěrečného slavnostního ceremoniálu. Naopak velkou radost měli vítězní Maročané, kteří přímo v sále uspořádali slavnostní krojovaný průvod. Na závěr 2. zasedání Valného shromáždění byli také přijati další stálí členové a FIG se tak může chlubit tím, že je v něm sdruženo již 102 národních asociací.  

  Na začátku kongresu se konala zasedání všech 10 specializovaných komisí FIG. Na jednání druhé komise FIG (profesní vzdělávání) bylo definitivně rozhodnuto o konání symposia Scientia Est Potentia věnovaného rozvoji studijních plánů, které proběhne od 7. do 9. června 2007 na Stavební fakultě ČVUT v Praze při příležitosti oslav výročí 300 let ČVUT. Symposium organizují společně FIG a ČVUT a účast na něm přislíbil i nově zvolený prezident FIG Prof. Stig Enemark.  

  Komise 7 (katastr a pozemková správa) připravuje své výroční zasedání v roce 2007 v Jižní Koreji. Podle jednání v průběhu XXIII. kongresu a následné informace nového vedení komise dojde k tomu, že na květnový FIG Working Week 2007 v Hongkongu výroční zasedání časově přímo naváže. V roce 2008 se výroční zasedání K7 koná v italské Veroně. K organizování výročních zasedání K7 v letech 2009 a 2010 se zatím žádný stát nepřihlásil a jako případný pořadatel není bez šance ani ČR.  

  Pořadatelé Kongresu a INTERGEA nabídli účastníkům a jejich doprovodu i řadu společenských akcí. Ministr financí Bavorska uspořádal recepci v bývalé královské rezidenci. Nechyběla ani návštěva největších mnichovských pivnic – Hofbräuhaus a Löwenbräu-Keller. Největším zážitkem pro nás byl večírek komise 7, kde jsme se loučili se starým nizozemským vedením v čele s Paulem van der Molenem a otěže převzalo maďarské vedení s Andrásem Osskó. K výborné atmosféře přispěl i nový čestný člen FIG Jürg Kaufmann se svou kytarou, se kterým jsme si zazpívali a do hymny komise 7 tradičně přibyla další sloka.  

  Technický program kongresu zahrnoval čtyři plenární zasedání (3 společně s INTERGEO), několik workshopů (historie zeměměřictví, řízení kvality geodat, ESRI) a 90 technických zasedání. Na nich bylo předneseno asi 500 příspěvků. K těm nejzajímavějším se vrátím v druhé části tohoto článku v příštím Věstníku.

  Ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGK

  vyvěšeno: 06.08.2007
  ID článku: 2626              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník