[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Digitalizace katastrálních map
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Kartografie

 • Merian mapa Kréta
 • Merian mapa Mallorca
 • Moskva ocenila české kartografy
 • Česká kartografie oceněna

  Pozemkové úpravy

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GIS

 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GPS

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem
 • Anketa Naše pivo 2007
 • Recenze vědeckotechnické literatury
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Školství

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Internet

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Šachový přebor geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Z domova

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Šachový přebor geodetů
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Česká kartografie oceněna
 • 43. Geodesia rallye ČR - již 13. října
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Ze zahraničí

 • Moskva ocenila české kartografy

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Recenze vědeckotechnické literatury

  Údaje o recenzovaném díle

   Je nutné dodržet pořadí následujících údajů:

  • příjmení a iniciály osobního jména autora díla – bez titulů;
  • název díla (jde-li o dílo cizí, název v originále, do závorky český překlad, název knih psaných jinak než latinkou v českém přepisu);
  • vydavatel;
  • pořadí vydání (u druhého a dalších);
  • místo a rok vydání;
  • počet stran;
  • počet obrázků a tabulek;
  • cena knihy.

  Struktura recenze
  • Význam problematiky díla;
  • záměr autora;
  • popis díla po významných částech (kapitolách);
  • hodnocení záměrů autora;
  • okruh čtenářů, kterým je dílo určeno.

  V pravé části rukopisu pod textem recenze jméno a příjmení recenzenta nebo jeho šifra (značka dohodnutá s redakcí). Délka recenze podle domluvy s redakcí (recenze by neměla být delší než tři normostrany).

  Obecné pokyny pro rukopisy

  Raději než na papíře, uvítáme příspěvky v digitální podobě – psané v libovolném editoru (nejlépe Word), při dodržení těchto pokynů:
  • vypnout zarovnávání do bloku a psát se zarovnáváním zleva;
  • neodsazovat první slovo odstavce (ani mezery ani tabelátor) – psát vždy od kraje;
  • nepoužívat »ozdobné« symboly (např. *** nebo ... mezi kapitolami);
  • nezarovnávat nadpisy či cokoli jiného doprostřed stránky nebo vpravo;
  • nepodtrhávat nadpisy ani jiný text;
  • mezi nadpisem kapitoly a prvním odstavcem stačí jedna volná řádka;
  • mezi odstavci není nutné dělat volné řádky – stačí pouze 1x »ENTER«;
  • »ENTER« používat pouze při ukončení odstavce – rozhodně ne na konci každého řádku;
  • nedělit slova »natvrdo«;
  • za interpunkčními znaménky dělat pouze jednu mezeru (před nimi pak žádnou!), závorky a uvozovky spojovat s příslušným textem těsně – bez mezer;
  • nepoužívat písmeno »O« pro nulu – zásadně používat číselnou klávesu;
  • využívat a dodržovat styly odstavců v rukopisu.

  redakce

  vyvěšeno: 03.09.2007
  ID článku: 2646              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

 • Zemřel Ing. Jaroslav Flegr
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR