[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Digitalizace katastrálních map
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Kartografie

 • Merian mapa Kréta
 • Merian mapa Mallorca
 • Moskva ocenila české kartografy
 • Česká kartografie oceněna

  Pozemkové úpravy

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GIS

 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GPS

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem
 • Anketa Naše pivo 2007
 • Recenze vědeckotechnické literatury
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Školství

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Internet

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Šachový přebor geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Z domova

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Šachový přebor geodetů
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Česká kartografie oceněna
 • 43. Geodesia rallye ČR - již 13. října
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Ze zahraničí

 • Moskva ocenila české kartografy

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení

  Čtenáři časopisu Zeměměřič č. 2007/5 se v článku »Výběrové řízení v okresu na severu« mohli dozvědět o konkurzu na post ředitelky KP a snaze dvou důchodců její jmenování zpochybnit, aniž bylo jmenovitě uvedeno, o jaké pracoviště a které lidi se vlastně jedná. Dnešním rozhovorem se ke kauze vracíme. Představíme vám v něm totiž právě ty dva bojovníky s větrnými mlýny, kteří se domnívají, že by se výběrového řízení na místo ředitele KP v Chomutově mělo opakovat – bývalého ředitele KP ing. Stanislava Crhu (SC) a vedoucího oddělení ing. Zdeňka Kolínského (ZK). Prostor k vyjádření dostala i »druhá strana« – předseda rezortu, ředitel krajského KÚ a nově jmenovaná ředitelka KP.

  Mělo by se výběrové řízení opakovat?

  Mohli byste se našim čtenářům trochu představit?
  SC: Stanislav Crha, absolvent VŠ, fakulta zeměměřičská, na středisku geodézie v Chomutově od roku 1967, ve funkci ředitele KP 16 let (do 31. 12. 2006), k 28. 2. 2007 jsem odešel do důchodu jako řadový pracovník.
  ZK: Zdeněk Kolínský, absolvent VŠ – fakulty zeměměřičské v Praze, zaměstnán v Chomutově na středisku geodézie od roku 1968 do 28. 2. 2007 (vedoucí oddělení aktualizace KN), nyní důchodce.

  Váš boj začal po výběrovém řízení na ředitele KP v Chomutově 11. září 2006. Bylo při výběrovém řízení (VŘ) z koho vybírat?
  ZK: K VŘ se přihlásili dva pracovníci našeho oddělení GP – ing. Monika Maštalířská a ing. Marek Bláha, třetí adeptkou pak byla ing. Martina Becková z mosteckého KP. Ing. Maštalířská, jejíž odbornou práci jsem po několik let pečlivě sledoval, se mohla VŘ zúčastnit až po svém odvolání.
  SC: Ředitel KÚ ing. Čtvrtečka ji totiž nechtěl připustit k výběrovému řízení s odůvodněním, že nesplňuje předepsanou odbornost. Takže, když se odvolala, nechal si ověřit na slovenské VŠ (vojenská v Liptovském Mikuláši), že tam opravdu studovala geoinformatiku a kritéria splňuje.
  Výběrové řízení podle nás neproběhlo standardně – ing. Becková totiž předem nedoložila požadovanou praxi a přesto nebyla z výběrového řízení vyloučena.

  Vy jste její praxi zpochybnil již během VŘ.
  SC: Ano, ale předseda výběrové komise, personalista ing. Panc z Ústí, mi sdělil, že »právě dnes ing. Becková toto potvrzení na chybějící roky předložila« a já si uvědomil, že mu opravdu nějaký papír předávala, takže jsem už pochybnosti neměl.
  ZK: Po VŘ nám to nedalo spát a kontaktovali jsme firmu, kde měla ing. Becková své odborné zkušenosti nabýt. Známe přece firmy z katastru v našem okresu, ale tuto jsme neznali. Dozvěděli jsme se, že tam pracovala nepravidelně během studia jako figurantka a prováděla spíše pomocné práce, ale hlavně, že firma Geoprojekt nepracuje v KN, ale v inženýrské geodézii a že ji ani praxi v KN nepotvrzovala.
  SC: Ing. Panc si telefonicky ověřoval odbornost u jedné uchazečky až na Slovensku, ale praxi druhé uchazečky (ing. Beckové) v Chomutově ne.
  ZK: Rozhodující asi byla ta předložka »Geo«. Možná by vítězce VŘ stačila i praxe u geo – logů nebo v časopisu GEO.

  Jak tedy dle vás výběrové řízení probíhalo a dopadlo?
  SC: Nevalně. Nikdo nevynikal, ba naopak. Dokonce se znovu vracelo k psychotestům a hledala se skulinka, co by se s tím dalo udělat, ale neměl bych další informace o VŘ sdělovat. Nezlobte se.
  ZK: Ing. Čtvrtečkou (ředitelem KÚ v Ústí n. L.), jakožto pořadatelem výběrového řízení, byla ing. Becková označena za »vítěze« a byla následně jmenována ředitelkou KP v Chomutově.
  SC: Takové výběrové řízení bylo lepší opakovat, ale nakonec s přimhouřením obou očí se někdo vybral. Zpětně se to jeví tak, že vybraná uchazečka to měla jasné už předem.

  V čem se ale podle vás ing. Becková provinila natolik, že navrhujete její odvolání?
  SC: Důležitou podmínkou výběrového řízení na ředitele KP byla a je minimálně tříletá praxe v KN, evidenci nemovitostí nebo právních vztazích. Naše hlavní obvinění vůči ing. Beckové spočívá v tom, že měla k 31. 12. 2006 v této oblasti odpracováno pouze 2 roky a 3 měsíce. Ke dni výběrového řízení v září ji chyběl rok praxe. Tuto chybějící 1/3 požadované doby později, a to zdůrazňuji, doložila potvrzením od firmy Geoprojekt, kde pracovala rok během svého studia a tedy nemohla vykonávat odbornou práci ve smyslu třeba zákona o zeměměřictví.
  ZK: Ing. Becková si musela být vědoma, že požadované roky v katastru nesplňuje, ale byla si jistá, že VŘ projde, takže tuto svoji praxi doložila »nějakým potvrzením« od geodetické firmy. Tak zcela vědomě oklamala výběrovou komisi. Takový člověk přece nesmí zastávat vedoucí funkci ve státní správě.

  A tato skutečnost opravdu nikomu nevadí?
  SC: Teď ing. Čtvrtečka k mému podnětu na prošetření praxe ing. Beckové pouze mlží jakýmsi dopisem ze dne 26. 9. 2006 (15 dní po výběrovém řízení), jehož obsah neznám, ale kterým ji kryje.
  ZK: Ing. Becková zcela vědomě předložila nedostatečné potvrzení a tím si zajistila účast ve výběrovém řízení. S takovými lidmi na vedoucích místech nelze budovat poctivý katastr.

  Ale předseda ČÚZK prý může udělit výjimku?
  ZK: Ano, na základě »Opatření předsedy« z 11. 1. 2006, č.j. 6704/2005 – 2, čl. 3, bod 2 opravdu může předseda povolit výjimku z požadovaného vzdělání a praxe uchazeče. To je ale fakt, který nebyl nikde publikován, protože veřejné znění informace je bez bodu 2 – ten byl uveden pouze na intranetu ČÚZK. Kdo tedy nemá přístup do intranetu, je jako uchazeč ve výběrovém řízení znevýhodněn, ale to už je zase jiný problém.
  SC: Tak jako tak je ale nutno o výjimku požádat předem a nikoli až dodatečně a ještě ne osobně.

  Stěžovali jste si v souvislosti s novou ředitelkou i na další věci. Přijel se někdo z nadřízených orgánů do Chomutova podívat?
  ZK: Snažili jsme se vše vypovědět na ČÚZK (nejdřív u ing. Janečka) a posléze se pokoušeli zainteresovat i pana předsedu. Ten vše předal ing. Čtvrtečkovi, který do Chomutova přijel a udělal zde písemnou anketu na téma, jak je ing. Becková oblíbená. Odjel s tím, že je vše v pořádku, naše obvinění jsou údajně nedůvodná a o šikaně, urážkách a manipulacích nepadlo ani slovo. Přijela i vyšetřovací komise, která také nic nenašla.
  SC: Jako smírčí posel přijel z ČÚZK i Lumír Nedvídek, kterého dlouhé roky osobně známe. Nedával nám šanci uspět, neboť je to záležitostí pouze rezortu.

  Tehdy mi nabízel účast, ale já nemohl. Vy jste tedy podali trestní oznámení...
  ZK: Nejdříve jsme se snažili věc řešit v rezortu. Pak jsme se obrátili na předsedu ČÚZK se žádostí o dohled nad celým případem a rozhodně jsme nepočítali s výsledky šetření označující naše podněty za bezdůvodné (jinými slovy za vymyšlené)!
  SC: Z dopisu pana předsedy jsme se také dozvěděli, že ing. Čtvrtečka »...(na rozdíl od výběrové komise!) o splnění podmínky požadované praxe uchazečky pochybnosti měl. Přes tuto okolnost však považoval komisí doporučenou uchazečku pro obsazovanou pozici za nejvhodnější.« Tedy ing. Čtvrtečka o tom věděl, komisi neupozornil a nakonec požádal předsedu o udělení výjimky. Kde to jsme?
  ZK: Po marném dovolávání se nápravy v rezortu jsme 15. 6. tohoto roku podali trestní oznámení na: ing. Karla Čtvrtečku, ředitele KÚ v Ústí n. L., ing. Františka Pance, předsedu výběrové komise a personalistu KÚ v Ústí, ing. Karla Večeře, předsedu rezortu ČÚZK a ing. Martinu Beckovou, současnou ředitelku KP v Chomutově. Doufáme, že dnes je již policie kontaktovala a o tomto trestním oznámení se nedozvědí z časopisu Zeměměřič. Je to už skoro 1/4 roku a výsledky šetření zatím neznáme.

  Co očekáváte od trestního oznámení?
  ZK: Pane redaktore, nemůže přece vyhrávat faleš a podvody. Pokud jsme se nedovolali spravedlnosti v rezortu, hledáme ji jinde. Jsme státní úředníci, kteří mají jít příkladem. Ani ředitel KÚ a ani předseda rezortu se nemohou pasovat do role osvícených panovníků, kteří mohou všechno. Dokonce sami kličkovat ve svých nařízeních.
  SC: Pracovali jsme 40 let na katastru a zasvětili mu svůj život. Není nám jedno, co s naší prací bude dále. I ostatní kolegové na jiných pracovištích musí poznat, že pokud jsou přesvědčeni o své pravdě, musí za ni bojovat.

  Jak by mělo dle vás VŘ probíhat?
  SC: Hlavně by mělo být vše transparentní (a to i pro členy výběrové komise, kterým jsem také byl). Měly by být dány a dodržovány přesné podmínky. Všichni uchazeči by měli vědět o možnosti výjimky (na intranet rezortu se přece všichni nedostanou!) a měli by o ně požádat sami (!) a předem! Měla by se o výjimce dozvědět i výběrová komise a ta by měla rozhodnout, jestli takový člověk bude vůbec k VŘ připuštěn. Pokud se ukáže, že někdo uvedl něco nepravdivě, měl by být okamžitě vyloučen a měly by mu být dány k úhradě minimálně alespoň náklady za posudky externí firmy. Podívejte se, jak věci řeší veřejná správa s byty v Chomutově. Tam vám při podvodu propadne kauce složená ve výběrovém řízení. Přece státní správa by měla být ještě přísnější. Pokud není, tak její úředníci nehájí zájmy státu a nemají na vedoucích místech ve státní sféře co dělat.

  Otázkou na vás, čtenáře Zeměměřiče, je – mělo by se výběrové řízení na ředitele KP v Chomutově opakovat nebo ne?


  Co na to další aktéři chomutovských událostí?

  Předseda rezortu – ing. Karel Večeře

  S předsedou rezortu jsem o »chomutovské záležitosti« osobně nehovořil, ale ochotně mi odpověděl na všechny otázky a to i na ty, které ing. Čtvrtečka odmítl (např. kolik stojí daňové poplatníky testy agentury při VŘ – ČÚZK používá agenturu Takt, ale KÚ často využívají místních agentur a ceny se pohybují cca 1 – 3 tisíce za test).
  Personální oblast je citlivá a ing. Večeře neví, zda-li se v ní umím či chci pohybovat tak, aby z toho nebylo více škody než užitku. Nakonec z toho vznikla obšírnější korespondence i se zajímavým konkrétním příkladem z jiného KP. Z jeho obsáhlé odpovědi jsme ponechali pouze záležitosti »chomutovské«.


  Kdy jste se dozvěděl, že ing. Becková nesplňuje podmínku výběrového řízení o tříleté odborné praxi a kdo a kdy vás požádal o udělení výjimky?
  KV: V dopise ředitele KÚ pro Ústecký kraj, kterým mne žádal o souhlas se jmenováním ing. Beckové do funkce, byla formulace, ze které bylo zřejmé, že je tam několik měsíců praxe problematických a v tomto dopise jsem byl proto požádán o výjimku. S tímto vědomím jsem souhlas dal, takže jsem tím samozřejmě udělil i tuto výjimku.

  Takže to bylo až po výběrovém řízení a o výjimku žádal její nadřízený ing. Čtvrtečka. Kolikrát a v jakých případech jste již výjimku uděloval a bylo to před nebo po výběrovém řízení?
  KV: Je-li něco výjimkou, pak se to nemůže udělovat předem při vypsání výběrového řízení. Takže samozřejmě mne o tyto výjimky žádají ředitelé KÚ současně s žádostmi o souhlas se jmenováním takového kandidáta. V praxi totiž nastávají případy, že se do výběrového řízení nepřihlásí vhodní kandidáti splňující všechna kritéria, případně kandidát s kratší praxí vyniká v ostatních oblastech zkoumaných při výběru. Uchazeč se prezentuje se svou představou o řízení KÚ či KP, dělají i určité psychologické testy a z jejich výsledků lze poznat i některé manažerské předpoklady. Na druhou stranu nejednou se stane, že všichni členové výběrové komise se už po prvních 10 minutách rozhovoru s uchazečem shodnou, že není vhodný, přestože papírové předpoklady splňuje.
  Nemyslím si, že by bylo účelné, abych nechal personalisty zkoumat několik let nazpátek a vyráběl nějakou statistiku, proto vám povím o případech z poslední doby, které si ještě pamatuji. Loni jsem uděloval výjimku asi jen jednu a rok předtím také asi jednu.
  Možná bude dobrá podrobnější zmínka o jednom příkladu. Dlouhá léta bylo KP problematické pracoviště, zoufalá dislokace, dlouhé lhůty, prostě nic moc. Po odchodu dlouholetého ředitele to bylo samé zastupování a složité hledání náhrady, při kterém jsme trvali na vzdělání v zeměměřictví nebo právu a praxi. Ve výběrovém řízení bylo těžké najít kandidáta splňujícího všechny předpoklady, nejsem si zcela jistý, ale myslím, že takový tam nebyl žádný. Byl vybrán jeden, který dostal výjimku z praxe, zkusil to, ale brzy požádal o uvolnění z funkce. V dalším výběrovém řízení se přihlásila kandidátka, která nesplňovala praxi ani vzdělání. O katastrálním úřadu však měla dobré povědomí, neboť dělala personalistiku, s řediteli přicházela do styku a na řízení se na krajské úrovni podílela. Po roce už je možné trochu hodnotit.
  Po letech živoření se o ten úřad někdo dobře stará, není mistrem světa v katastru, ale o to víc ví, jak důležitá je týmová práce. Její vedoucí oddělení ji ctí, protože je tu najednou šéf s hezkým vztahem k lidem, který se stará, kterému jde o věc, který se jim snaží vytvořit podmínky. Jejich podpora plně nahradí ředitelčiny odborné mezery. No a z Prahy je pak samozřejmě vidět, že už to není nejhorší úřad v kraji, ale v poslední době má nejlepší výsledky v kraji. Možná je to dlouhé povídání, ale na jeho konci musím jasně říci, že jsem tehdy dost váhal a nyní jsem rád, že takové rozhodnutí padlo. Musím také říci, že ředitelka KÚ si za svým názorem o vhodnosti kandidátky nesplňující ani vzdělání ani praxi stála a přesvědčila mne, že má mít i moji podporu.

  Toto poučení jste uplatnil i v Chomutově?
  KV: Rozhodování o výjimce v Chomutově bylo jednodušší. Kandidátka vzdělání splňovala, z praxe chybělo pár měsíců a ta nesporná dosavadní praxe byla na elitním pracovišti v Mostě, což má také svoji váhu. Uplynula řada měsíců a pracoviště v Chomutově funguje dobře. Z Prahy to nemohu hodnotit detailně, to je věc ředitele KÚ. Ten, pokud vím, nenechává celou věc náhodě a sleduje i atmosféru na pracovišti. Jeho hodnocení je, že je dobrá. Tomu nasvědčují i naše statistiky, výsledky jsou lepší než dříve. Život změny ve vedení úřadů prostě přináší a přinášet bude. Personální práce je složitá, neplatí pro ni jednoduché vzorečky. Úspěšnost personálních rozhodnutí však měřitelná je.
  Měříme ji pomocí výsledků celého pracoviště.
  Karel Večeře, 8. 8. 2007


  Ředitel krajského KÚ – ing. Karel Čtvrtečka

  KČ: Vzhledem k množství lidí a času, který byl věnován »Chomutovským událostem«, jak je nazýváte a zjištěným závěrům, s jejichž výsledky jste jistě podrobně seznámen, jsem nabyl dojmu, že se nebude třeba k tomuto nešťastnému tématu vracet. Nyní k vašim dotazům.

  Kdy jste se dozvěděl, že ing. Becková nesplňuje podmínku výběrového řízení o tříleté odborné praxi a kdo a kdy požádal předsedu rezortu o udělení výjimky?
  KČ: Výběrová komise dospěla jako kolektivní orgán k závěru, že uchazečka splnila všechny stanovené podmínky (včetně praxe) a tento závěr uvedla výslovně do písemného protokolu, který všichni členové podepsali. Přes tuto skutečnost a mé přesvědčení, že vybraná uchazečka je pro obsazovanou funkci nejvhodnější, jsem neměl pochybnost o tříleté odborné praxi, ale o délce praxe v KN a tak jsem pana předsedu ČÚZK v žádosti o souhlas se jmenováním, po upozorění na délku a strukturu praxe uchazečky, požádal o případné udělení výjimky. Doufám, že má vyčerpávající odpověď vás již uspokojí a nebude nutno se k této problematice dále vracet. Vězte, že doopravdy máme před sebou řešení úkolů mnohem náročnějších a snad i zajímavějších, než je tato kauza.
  Karel Čtvrtečka, ředitel KÚ pro Ústecký kraj, 13. 8. 2007


  Ředitelka KP v Chomutově – ing. Martina Becková

  Splňovala jste ke dni výběrového řízení podmínku »minimálně tříletá odborná praxe v KN, v evidenci nemovitostí nebo v právních vztazích k nemovitostem«?

  Můžete se čtenářům Zeměměřiče trochu představit? Kde a kdy jste studovala, kde jste pracovala atd?

  Jako vedoucí pracovník umožníte zaměstnancům zvyšování si kvalifikace dalším studiem...


  ...

  MB: »Sděluji Vám, že Vaši nabídku publicity nehodlám využít. Preferuji zachování svého soukromí, a toto právo respektuji i u svých podřízených spoluzaměstnanců. Shromažďovat informace po vydání článku považuji za neprofesionální a i tuto Vaši snahu o získání dat, která nesouvisí s plněním mých pracovních povinností, hodnotím jako pouhé gesto, a proto se k celé kauze již nebudu vyjadřovat. Prosím, aby toto mé stanovisko respektoval i Váš časopis, který jsem hodnotila jako velice seriózní a profesionální, doufám že jsem se v tomto nemýlila. S pozdravem«
  Ing. Martina Becková, ředitelka KP Chomutov, 14. 8. 2007


  Chtěl jsem Vám dát nějaký prostor k vyjádření. Jste aktérka kauzy, navíc nyní i vedoucí pracovník a jako takový jistě máte nějaký názor také na zvyšování kvalifikace u svých podřízených, ale samozřejmě máte právo naší nabídky nevyužít. Možnost jsme Vám dali.
  Radek PETR,16. 8. 2007


  MB:»Možnost vyjádření 3 měsíce po vydání článku s neověřenými informacemi považuji za gesto. Pokud uvedete jakékoli nepravdivé nařčení ohledně mé osoby, bude Vás kontaktovat můj právní zástupce. S pozdravem«
  Ing. M. Becková, 16. 8. 2007


  Poznámka redakce: Ke stejnému tématu »ověření informací« o dálkovém studiu v článku v květnu, kde nebyl nikdo konkrétně jmenován, jsme obdrželi po vyjití článku také anonym, který byl poslán ze soukromé adresy na seznam.cz, ale naší redakci se z hlavičky emailu podařilo zjistit, že byl poslán přes počítač 194.228.235.12 – který je evidován jako gov12.gov.cz – »státní správa«. Anonym je pro předplatitele časopisu Zeměměřič dostupný v PDF na Webu Zeměměřiče.
  Této kauze ale i dalším (za náměty děkujeme) se budeme i dále věnovat. Rádi zveřejníme nové poznatky a vyjádření. Další diskuze k tématu »Chomutovské události« přesouváme na Web Zeměměřiče, kde můžete i hlasovat a vyjádřit se. Má být či nebýt nový konkurz na ředitele KP? – toť otázka.
  Radek PETR, 21. 8. 2007


  Poznámka na závěr: První článek o výběrovém řízení vyšel v Zeměměřiči v květnu 2007. Po uzávěrce tohoto dvojčísla – 21. 8. obdrželi všichni ředitelé KÚ, ZKI a ZÚ elektronickou poštou od ředitele personálního odboru ČÚZK na vědomí zcela nové »Opatření předsedy, kterým se stanovují zásady pro provádění výběrového řízení v úřadech rezortu ČÚZK« č.j.: ČÚZK 3386/2007-12 z 16. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007. Žádnou striktně stanovenou podmínku odborné praxe v nich už nenaleznete...


  *************************************************************************************************  Policie ČR
  V Chomutově dne 15. června 2007

  Trestní oznámení

  Podáváme trestní oznámení za uskutečnění nezákonného výběrového řízení, vyhlášeného na ředitele Katastrálního pracoviště Chomutov, konaného počátkem září 2006 na Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj (dále jen KÚ pro ÚK), kterého se dopustili:
  1) Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel KÚ pro ÚK, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
  2) Ing. František Panc, personalista KÚ pro ÚK
  3) Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK), Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – Kobylisy
  4) Ing. Martina Becková, vítězka výběrového řízení, nyní ředitelka Katastrálního pracoviště Chomutov, Školní 5335, 430 11 Chomutov


  Ing. Karel Čtvrtečka se trestného činu dopustil tím, že nesvolal výběrovou komisi, aby tato mohla rozhodnout o vyloučení kandidátů nesplňujících podmínky výběrového řízení (ze zákona o tomto rozhoduje jenom komise), ale rozhodoval pouze sám. Mezi takovéto kandidáty patřila nesporně i ing. Martina Becková, která nesplňovala požadavek odborné praxe – minimální délky 3 roky v katastru nemovitostí. Protože ve vyhlášení výběrového řízení nebylo uvedeno, že kandidáti mohou případně požádat o výjimku ze vzdělání nebo délky praxe předsedu ČÚZK, museli tedy uchazeči bezpodmínečně splňovat k termínu provádění pohovoru výběrového řízení všechny požadavky. V této době neměla ing. Becková ani dva roky odborné praxe, protože do odborné praxe nelze ze zákona počítat praxi před ukončením odborného vzdělání, a v jejím případě nebyla tato praxe studentky ani odbornou praxí, když vykonávala pouze pomocné a figurantské práce a vůbec nepřišla do styku s katastrem nemovitostí – viz důkaz. Ing. Čtvrtečka zcela protizákonně sám rozhodl o jejím připuštění k pohovoru a výběrovou komisi o své pochybnosti o její praxi (viz zvýrazněná věta v dopisu předsedy ČÚZK) vůbec neinformoval a i později ve svém dopisu ze dne 12. 3. 2007 nadále tvrdil, že ing. Becková praxi splňuje. Po provedení výběrového řízení sám požádal předsedu o souhlas s jejím jmenováním a údajně o udělení výjimky, když zcela logicky se musí žádat předem, a to jedině samotným uchazečem, čímž zneužil ing. Čtvrtečka i státních prostředků (poštovné atd.). Přes naše apelace o nezpůsobilosti ing. Beckové k jmenování ředitelky ing. Čtvrtečka tuto osobu, zdaleka nesplňující podmínky výběrového řízení, zcela nezákonným způsobem ředitelkou učinil, neboť průběh výběrového řízení je jednoznačně stanoven zákonem. Tím, že oznámení výběrového řízení neobsahovalo možnosti udělení výjimek, zcela jistě ing. Čtvrtečka znemožnil ukázněným a slušným osobám se výběrového řízení zúčastnit. Tímto svým jednáním ing. Čtvrtečka nade vší pochybnost hrubým způsobem porušil zákon.

  Ing. František Panc jako personalista a předseda výběrové komise, který měl k dispozici veškeré doklady o kandidátech, si musel být plně vědom toho, že ing. Becková praxi nesplňuje. Avšak při zasedání výběrové komise řekl ing. Crhovi k jeho připomínce, týkající se zpochybnění praxe ing. Beckové, že se mýlí, protože dnes k pohovoru požadovanou praxi doložila zaměstnáním u soukromé firmy. Tímto svým jednáním nedostatek praxe ing. Beckové komisi úmyslně zatajil a oklamal ji.

  Ing. Karel Večeře, přestože žádnou výjimku ve smyslu zákona před výběrovým řízením ing. Beckové neudělil, souhlasil s jejím jmenováním, čímž zcela odsouhlasil průběh nezákonného výběrového řízení, které každopádně nebylo jen vnitřní záležitostí úřadu. Takovéto jednání se neslučuje s výkonem funkce předsedy ČÚZK, jehož nespornou povinností bylo ve věci nezákonného jednání ing. Čtvrtečky zasáhnout a náležitě toto řešit, nikoli toto zaštítit a zneužít svou funkci k zahlazení nezákonného jednání.

  Ing. Martina Becková se nepochybně dopustila podvodného jednání tím, že se přihlásila do výběrového řízení s vědomím, že požadovanou odbornou praxi (minimálně tři roky v katastru nemovitostí) nemá a výběrovou komisi chtěla zcela nepochybně oklamat dokladem o své praxi u soukromé firmy v době dálkového studia, protože doložení tohoto dokladu jiný smysl mít nemohlo, když možnost výjimky vyhlášení výběrového řízení neobsahovalo a ona sama také předem o žádné udělení výjimky nežádala. Bohužel, tento její podvod byl výše uvedenými posvěcen a ona je dnes zcela neoprávněně ředitelkou a pobírá neoprávněně ředitelský plat.

  Z doložené korespondence je zřejmé, že naše snaha o řešení záležitosti v rámci rezortu nebyla akceptována a že z jistých důvodů došlo k svéráznému zametení celé věci pod koberec. Je tedy naší občanskou povinností podat toto trestní oznámení.
  Ing. Stanislav Crha, Jiráskova 4209, 430 03 Chomutov
  Ing. Zdeněk Kolínský, Seifertova 4160, 430 03 Chomutov

  Přílohy:
  Stížnost ing. Crhy ze dne 14. 2. 2007 / Odpověď ing. Janečka ze dne 13. 3. 2007
  Stížnost ing. Crhy ze dne 20. 2. 2007 / Odpověď ing. Čtvrtečky ze dne 12. 3. 2007
  Stížnost ing. Crhy ze dne 14. 3. 2007
  Stížnost ing. Crhy ze dne 27. 3. 2007 / Odpověď ing. Večeře ze dne 29. 5. 2007
  Stížnost ing. Kolínského ze dne 21. 3. 2007 / Odpověď ing. Večeře ze dne 29. 5. 2007
  Potvrzení Geoprojektu, spol. s r.o. – (fax) ze dne 4. 9. 2006 / Potvrzení Geoprojektu, spol. s r.o. ze dne 19. 3. 2007  Ke kauze se můžete vyjádřit na našem chatu
  Můžete i na homepage Webu Zeměměřiče hlasovat, zda-li by se mělo výběrové řízení opakovat.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 14.09.2007
  ID článku: 2655              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/chat/chomutov.php
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=503&AKCE=GEN:UVOD
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=560&AKCE=GEN:UVOD
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-KONTAKTY_VOLNA_MISTA


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK