[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07/10

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

Školství

Internet

Historie

Přečtěte si

Zajímavosti

Z domova

Ze zahraničí

ČSGK

KGK

NZK

Úvodník

Katalog

Vševědna

 • Hromosvody jako PPBP

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Hromosvody jako PPBP

  Po celých 30 let, co měřím ve Štětí a okolí, používám bod 0009 1416 0360 - hromosvod na nádraží. Minulý týden jsem se dozvěděl, že tento bod byl asi před 20 lety zrušen, přestože v terénu stále existuje. Pracovnice KÚ v Litoměřicích tvrdí, že zrušený bod není možno používat. Není-li v seznamu bodů, neexistuje. Oponoval jsem, že podle §64 odst.3 (nově dle §74 odst.3) je pro katastrální měření možno používat i body dřívějších ZPMZ (samozřejmě po jejich ověření). Vzhledem k tomu, že dotyčný bod byl použit jako jedna z orientací již mnohokráte, považuji ho za dostatečně ověřený. Chápal bych ten zákaz používat dřívější body tehdy, kdy byl starý bod nově určen a přečíslován. V těchto případech používám nová čísla bodů a nové souřadnice. Jenže hromosvod byl ztracen bez náhrady. Zajímalo by mě stanovisko odpovědné osoby, zda lze či nelze používat jakékoli body z dřívějších ZPMZ. Jedná se mi samozřejmě i o další body (např PBPP), které nejsou vedeny v přehledech PBPP, přestože v terénu stále existují. Děkuji za odpověď.
  Ing. K. Votoček


  Stručně k inzerovanému problému (řešili jsme konzultačně s ing. Suchardou - KÚ LIBC, pí Bulisovou - oddělení správy bodů ZÚ a ing. Krausovou - KP Praha-východ): Zmiňovaný bod byl v roce 1987 zrušen a tak na něj nelze měřit (chápu p. Votočka - i já jsem kdysi používal hromosvody pro orientaci, ale vývojem se hromosvody jako ZhB přestaly a asi vcelku pochopitelně užívat). Je zde však možnost zpracovat úplnou dokumentaci zřízení bodu PPBP a tu předat na KP. Příloha č.12 vyhlášky č.26/2007 hromosvody jako PPBP nijak nevylučuje. Skutečnosti spojené s vedením bodových polí a jeho závaznosti pro zpracování výsledků v KN jsou p. Votočkovi jako UOIZ jistě známy.

  Ing. Tomáš Babický, ředitel KP Litoměřice

  vyvěšeno: 27.09.2007
  ID článku: 2667              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07/10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Vševědna