[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Podle zachovaného pracovního sešitu [1] je sledován myšlenkový postup a konkrétní výpočty, kterými profesor Buchar odvodil z pohybu umělých družic svá první (i první ve světě) publikovaná určení dynamického zploštění Země.

  1. Úvodem o smyslu návratu k počátkům
  Při stém výročí narození profesora RNDr. Emila Buchara, DrSc., člena-korespondenta ČSAV (1901-1979), může být zajímavé nahlédnout do geneze jedné z jeho nejvýznamnějších prací - určení zploštění Země z pozorování prvních umělých družic. Zachovaný profesorův pracovní sešit [1] ukazuje první počátky Bucharových prací v oblasti dynamické kosmické geodézie, zahájené nejpozději ihned po vypuštění prvního sovětského sputniku v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku [2] (podle toho, že mezi odvozováním jsou zapsány jedny z prvních zveřejněných elementů této družice pro epochu 1957 Oct. 9,40466 UT).
  Jsou to na počátku zejména úvahy o přenesení teorie a praxe nebeské mechaniky do prostoru blízkého zemskému povrchu. Pomineme-li krajně přibližné metody výpočtů drah meteorů, neměla klasická nebeská mechanika v tomto prostoru dotud nic na práci. V sešitu jsou stopy zápasu s nízkou přesností prvních (většinou vizuálních) pozorování umělých družic Země (UDZ), s problematikou získání potřebných konstant, i se zpracováním relativně (tehdy) velkého množství dat pomocí mechanických počítacích strojů (je tam např. poznámka: „Stroj Triumphator dělá chyby, přepočítáno“).
  Profesor Buchar byl první, kdo publikoval výsledky určení zploštění Země z pozorování pohybu UDZ ([3] až [5] a dále [6] až [8]). Myšlenka, že když nesféričnost Země ovlivňuje dráhu UDZ, je také možné z dráhy družice zpětně určit tvar Země, se v té době ovšem „vznášela ve vzduchu“ (tedy alespoň ve „vzduchu“ klasických astronomů) a zabývalo se jí více lidí - jak svědčí řada prvních publikací (viz [9] až [12]), o kterých bude ještě zmínka v závěru. Ale z článků vidíme až hotové postupy a výsledky. „Černý sešit“ ukazuje cestu od počátku, ná-pady, slepé uličky, úspěšné pokusy i omyly, až po publikovatelné závěry a číselné výsledky.
  V tomto článku ovšem nemůžeme ukázat všechny detaily Černého sešitu a musíme se omezit jen na to nejdůležitější. A navíc nám hrozí jedno vážné nebezpečí. Dnes, kdy je kosmická geodézie běžnou technologií výzkumu i praxe, kdy množství dat, předkládaných počítačům, nebývá nepřekonatelnou překážkou uplatnění teoreticky hlubokých modelů zkoumaných objektů a jevů, jsme totiž někdy v pokušení projevovat při pohledu na práce pionýrů „zpětnou moudrost“, spojenou s nenáležitou kritičností až neúctou k jejich „nepatrným“ výsledkům. Buďme si toho vědomi a některé nedokonalosti, patrné spíše v pracovním sešitu [1] než v tištěných publikacích (jejichž ru-kopisy nebyly nalezeny), chápejme jen jako stopy překážek na Bucharově průkopnické cestě do nového světa věd o Zemi.
  Bližší poznání toho, jak předchůdci dnešních vědeckých pracovníků se svými skrovnějšími prostředky dosahovali výsledků, znamenajících vědecký pokrok, může být poučením, povzbuzením i inspirací pro uplatnění vlastních znalostí, nápadů a vytrvalosti. V tom je asi i hlavní smysl studia dějin vědy obecně.

  pokračování na www.zememeric.cz/ruzne/buchar.pdf

  Georgij Karský, VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný

  vyvěšeno: 30.10.2007
  ID článku: 2676              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/ruzne/buchar.pdf
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2675
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2675
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2674


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů