[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2007

Resort ČÚZK

 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Katastr nemovitostí

 • Digitalizace katastrálních map
 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM
 • Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany

  Geodézie

  Kartografie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Počátky naší kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Fotogrammetrie

 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Školství

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

  Internet

  Historie

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
 • Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary
 • Zeměměřiči na YouTube - Fight with stake

  Z domova

 • Digitalizace katastrálních map
 • 4. ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

  PRAHA (5.10.2007) - V jediné budově v areálu České zemědělské univerzity, u které se nemůžete ukrýt za rohem, v kruhové hale Technické fakulty proběhlo za účasti více než stovky pracovníků univerzity a jejich hostů, slavnostní otevření akademického roku na nově vzniklé Fakultě životního prostředí.
  Po úvodním projevu profesora Pavla Pecha, který je pověřen řízením nové fakulty, popřáli hodně úspěchů a tvůrčích sil účastníkům setkání další profesoři. Vilém Podrázský z pozice pověřeného děkana Fakulty lesnické a dřevařské neopomenul sdělit od jaké fakulty byla při zrodu nové přestřižena pupeční šňůra a rektor univerzity Jan Hron se mimo jiné podělil se svými postřehy z ranního otevření akademického roku v pražské Betlémské kapli. Zástupce ministerstva, jehož název byl přepsán do názvu fakulty, přečetl SMS od ministra Martina Bursíka, který se v telegrafické zkratce omluvil z nepřítomnosti v Suchdole pro účast na zasedání vlády a do jedné věty umístil ještě přání lidem, kteří v tu chvíli stáli v kruhu. Po oficiálních projevech pokračovala slavnost společenským setkáním. Nový senát fakulty a následně její nové vedení budou zvoleny v průběhu října 2007.
  Na nově vzniklé fakultě se mimo jiné přednáší a cvičí předměty Geodezie, Základy geodezie a kartografie, GIS, Dálkový průzkum Země, Katastr nemovitostí a Kartografie. Mezi pedagogy této fakulty jsou i hlavní spoluautoři Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 Karel Šťastný a Vladimír Bejček, který byl oceněn titulem Mapa roku 2006.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 05.10.2007
  poslední aktualizace: 04.12.2007
  ID článku: 2678              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=431...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku