[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu

  Na Setkání geodetů v červnu 2007 ve Skalském dvoře se hovořilo také o kvalitě práce v katastru nemovitostí. Naléhal jsem zde na ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK, ing. Lumíra Nedvídka, abychom o kvalitě geodetických prací v katastru nemluvili jen obecně, ale abychom to demonstrovali třeba na práci inspektorů ZKI a konkrétních případech porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Odbor kontroly a dohledu dokonce převzal cenu časopisu Zeměměřič k sobě do úschovy, aby ji načal až rubriku „Z rozhodovací praxe“ na Webu Zeměměřiče naplní dalšími příklady (od roku 2006 jich je již 7!).

  Ve Skalském dvoře jsem se zúčastnil ve větším hloučku u kávy v hale hotelu diskuze ve zcela obecné rovině o problému, který se týkal možných vad a chyb v GP. Nepadala žádná jména ani žádné konkrétnosti a diskuze byla vedena ve zcela obecné rovině. Jeden pražský geodet uváděl jako příklad také GP na zaměření několika desítek vojenských bunkrů a velké potíže při měření pro KN.

  Když jsem s odstupem několika měsíců shlédl anonymizovaný dokument IMZKI č. 73, spojil jsem si to s tím, co jsem ve Skalském dvoře od onoho majitele firmy slyšel, a pokusil se přinést i pohled postižené strany.

  Postižený ÚOZI dostal za bunkry pokutu 60 000 Kč. Přečtěte si následující článek, který je psán a citelně krácen podle informativního materiálu ZKI (IMZKI) o aplikaci vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění platném v roce 2004, a na Webu Zeměměřiče se můžete ke kauze vyjádřit a hlasovat. Otázka zní: Je pokuta 60 000,- Kč nepřiměřeně velká? Plné znění materiálu IMZKI č. 73, kde je daleko více příkladů chyb GP, naleznete na www.zememeric.cz/zrozhodovacipraxe
  Komentovat případ lze na www.zememeric.cz/chat/bunkry.php

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.11.2007
  poslední aktualizace: 03.12.2007
  ID článku: 2699              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/chat/bunkry.php
  www.zememeric.cz/zrozhodovacipraxe
  www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki073.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Sborník rozhodnutí