[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!

  Dobrá věc se podařila. Tato věta proběhla hlavami několika desítek šťastlivců, kteří měli možnost zúčastnit se slavnostního otevření Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích v hodnotě téměř 40 milionů korun. Otevření se uskutečnilo 26.10.2007.

  Ale vraťme se na začátek.
  Velké Opatovice jsou malé město s asi 4200 obyvateli ležící na pomezí Malé Hané v severní části Boskovické brázdy. První písemná zmínka o Opatovicích je z roku 1308. V tomto městě stojí zámek. Bývala to původně tvrz, později nevelký zámeček a dnes rozsáhlá pozdně barokní stavba. V letech 1797 až 1924 zámek patřil hrabatům z Herbersteinů, kteří jej upravili empírově a později novobarokně. V roce 1935 byl zámek prodán obci, která zde zřídila kanceláře a školu.V části zámecké budovy využívané školou vypukl v lednu 1973 požár, při kterém bylo zcela zničené jižní křídlo zámku. A právě na tomto místě vyhořelého křídla byla v roce 1990 zahájena výstavba víceúčelového kulturního zařízení. Stavba byla započata podle projektu brněnského architekta Zdeňka Fránka. Pro nedostatek finančních prostředků byla však přerušena. Dlouho se přemýšlelo, co s rozestavěnou stavbou. A tady pomohla náhoda. V depozitáři Moravského zemského archivu v Kunštátě byla v létě roku 2000 „znovuobjevena“ skupinkou nadšenců z Boskovic unikátní reliéfní mapa Moravy, pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Pro její zhotovení byly použity mapy v měřítku 1 : 25000 vzniklé při tzv. třetím rakouském vojenském mapování probíhající v daném území v letech 1876 až 1878. Jednotlivé mapové plochy ohraničené vrstevnicemi byly vystřihnuty a nalepeny na jeden milimetr tlustou překližku.Ty pak byly skládány na základové desky, kterých je více než 70 kusů a byly následně spojovány v jeden celek pomocí jednoduchých čepů. Dílo bylo průběžně aktualizováno pravděpodobně až do 30.let minulého století. Mapa je dobře zachovalá, její rozměry jsou 18 x 12 m a plocha cca 150 m2. Toto unikátní dílo bylo v září 2001 krátkodobě vystaveno ve velmi improvizovaných podmínkách boskovické sokolovny a protože mapa převozem, montáží a následnou demontáží nesmírně trpěla, přemýšlelo se, co dál. To už se ale rodil ideový záměr v hlavách pánů Přemysla Reibla a Jaroslava Oldřicha za pozdějšího odborného přispění pánů Milana V. Drápely a Miroslava Mikšovského. Unikátní dílo by mělo být přístupné široké veřejnosti a mělo by mít stálé a důstojné umístění. A tak město Velké Opatovice, v čele se starostou Jiřím Bělehrádkem, v roce 2005 zahájilo přípravu dostavby započatého díla z roku 1990, tentokrát již s přesným cílem - vznikne zde Moravské kartografické centrum, jediné kartografické muzeum u nás a ojedinělý projekt i v celosvětovém měřítku. Dostavba křídla zámku podle projektu architekta Fránka je atypická, monumentální a charismatická jak venkovním vzezřením, tak vnitřní dispozicí. Nad užaslým návštěvníkem se klenou do výšky chrámové lodi nosníky ze surového betonu, zakončené stropem s dřevěným obložením. Hlavní ústřední prostor obepínají dvě galerie jako dva elipsovité prstence. A právě tomuto ústřednímu prostoru vévodí již dříve zmíněná plastická mapa Moravy. Není však pochopitelně jediným exponátem. Druhým nepřehlédnutelným unikátem je největší dochovaná kartografická kamera Olymplux z roku 1953, vážící kolem pěti tun, zavěšená nad hlavami návštěvníků. Celá expozice vznikala pod taktovkou pana Petra Fencla a včetně ochozů a galerií čítá přes tři sta předmětů a geografických, geodetických a kartografických přístrojů z oblasti mapování, zeměměřictví nebo leteckého snímkování a samozřejmě nepřeberné množství kopií historických, topografických či lesnických map. A protože mapa je věc, kterou občas používá každý z nás, není toto nově vzniklé muzeum určeno jen pro odborníky, ale zaujme opravdu všechny bez rozdílu věku a vzdělání.

  Pro město Velké Opatovice a okolí má vybudování MKC zásadní význam. Je to velká věc nejen pro samotné město, ale i pro celý region. Centrum není jen stálá expozice, ale bude to i místo setkávání odborníků na krátkodobých výstavách a seminářích a cíl nejedné školní výpravy.
  Tato slova už zaznívala v den otevření, kdy se sešli odborníci, poslanci, představitelé kraje, starostové obcí z regionu a mnozí další.

  Jsme na konci strastiplné cesty, během které se zrodilo jedinečné dílo a jsme přítomni okamžiku, kdy se začíná psát historie Moravského kartografického centra.

  Jaroslav Švec.

  vyvěšeno: 06.11.2007
  ID článku: 2711              Používané zkratky
  další informace: www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/392548...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů