[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2007

Resort ČÚZK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Katastr nemovitostí

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK

  Geodézie

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  GIS

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  GPS

  DPZ

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Fotogrammetrie

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Software

 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  Různé

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Jaký by měl být časopis v příštím roce?
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK
 • Hledá se majitel POWERSET 3010
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Školství

 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  Internet

 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK

  Historie

 • Moravské kartografické centrum
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Z domova

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Moravské kartografické centrum
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Ze zahraničí

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  ČSGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

  KGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku

  Ve dnech 29.-31.října 2007 proběhl v Podbanském 2.ročník mezinárodní konference »Geodetické siete a priestorové informácie«, pořádané Geodetickým a kartografickým ústavem Bratislava, Topografickým ústavem Banská Bystrica a Slovenskou společností geodetů a kartografů. Konference se uskutečnila pod patronátem ministra obrany SR a předsedy Ústřední správy geodézie a kartografie SR čímž byla také vyjádřena vážnost, kterou oboru projevili představitelé oficiálních státních orgánů. Ministr obrany SR František Kašický se osobně zúčastnil zahájení konference.

  Program konference byl obsahově velmi bohatý, zaměřený na aktuální úkoly a jejich perspektivu, na výměnu poznatků a informování o nejnovějších výsledcích dosažených po 1.konferenci v roce 2005 v resortech geodézie, kartografie a katastru, v ozbrojených silách, v oblastech vývoje a výzkumu, na vysokých školách i v komerční sféře. Pozornost byla věnována také aktuálním úkolům oboru při řešení krizových situací a jejich perspektivnímu zabezpečení v oblastech GIS. Více než 280 účastníků ze Slovenska, Čech, Polska a Maďarska si vyslechlo přednášky na různá témata – např. o projektu kartografické produkce nového mapového díla SR s využitím CPD VISÚ, využívání dat resortu ÚGKK SR při realizaci evropských projektů, využití geoinformací při řešení krizových událostí, o vyšetřování závažné trestní činnosti prostřednictvím map a geografické analýzy a geografické podpoře vyšetřování leteckých neštěstí.

  Proběhla také diskuse o současných problémech, trendech dalšího vývoje – např. o pořizování a výměně dat, rozvoji technologií GPS a GIS, využívání Slovenské prostorové observační služby (SKPOS) při využívání GNSS v geodézii, v katastru, při pozemkových úpravách, inženýrských liniových stavbách a také pro lokalizaci objektů pro databáze GIS.

  Čeští zeměměřiči ve svých vystoupeních prezentovali současný stav geoinformací v dnešním světě, spolupráci mezi ZÚ a VÚGTK Praha s GKÚ Bratislava, o Karpatskému gravimetrickému polygonu, vývoji činností ZÚ Praha v oblasti geodetických základů a GIS, o systému CZEPOS a jeho úloze při zpřesňování systému ETRS na území ČR, integraci polohových základů ČR do evropského systému; z vojenské geodézie pak informace z IUGG a NATO o stavu definování Světového výškového systému, na kterém se podílí VGHMÚř v Dobrušce. Úplné a podrobné informace o 2.konferenci a referáty účastníků jsou na http://www.gku.sk/tatry2007.

  Průběh konference byl velmi dobře technicky a organizačně zajištěn; program byl obohacen o kulturní vložky – folklorní hudební a taneční vystoupení. Docházelo k přátelským setkáním, živým diskusím a k navazování nových kontaktů.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.11.2007
  ID článku: 2712              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku