[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2007

Resort ČÚZK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Katastr nemovitostí

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK

  Geodézie

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  GIS

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  GPS

  DPZ

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Fotogrammetrie

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Software

 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  Různé

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Jaký by měl být časopis v příštím roce?
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK
 • Hledá se majitel POWERSET 3010
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Školství

 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  Internet

 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK

  Historie

 • Moravské kartografické centrum
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Z domova

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Moravské kartografické centrum
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Ze zahraničí

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  ČSGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

  KGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě

  Bratislava, 6.a 7.září 2007: Na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě se konala 17.kartografická konference, jejímž mottem byly „Současné trendy v kartografii“. Jejími spolupořadateli byly Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Kartografická společnost České republiky.

  Na program jednání bylo tematickou komisí zařazeno celkem 25 referátů a 27 posterů; z toho 11 referátů bylo publikováno v 7 – 8 dvojčísle Geodetického a kartografického obzoru a 14 referátů v Kartografických listoch č.15/2007.

  V konferenčním sborníku, který byl vydán tiskem, jsou uvedeny všechny postery, referáty publikované v Geodetickém a kartografickém obzoru nebo v Kartografických listoch pak pouze ve formě abstraktů. Obdobným způsobem je uspořádáno i konferenční CD, kde všechny textové údaje jsou publikovány ve formátu .pdf. Konferenční CD pak dále obsahuje kromě úvodní stránky i program konference a seznam jejích účastníků a sponzorů.

  Konference se zúčastnilo cca 150 posluchačů, z nichž většina aktivně vystoupila s referáty nebo postery. Na závěr konference byl jejími účastníky přijat následující dokument:

  17. kartografická konference „Současné trendy v kartografii“, pořádaná ve dnech 6.-7.září 2007 v Bratislavě, přijímá následující doporučení :

  1. Schválenou koncepci, přijatou Mezinárodní kartografickou asociací ICA, přenášet do slovenské a české kartografické praxe pořádáním národních a mezinárodních odborných akcí.
  2. Podporovat nové technologické směry zaměřené na tvorbu prostorových údajů a na jejich vizualizaci formou map nebo jiných grafických výstupů.
  3. Výuku kartografie na vysokých a středních školách orientovat na využívání informačních technologií při respektování tradičních kartografických a polygrafických postupů i nových digitálních technologií.
  4. Dodržovat etické a právní aspekty vydávaných kartografických děl ve smyslu autorského zákona.
  5. Uspořádat 18.kartografickou konferenci, pořádanou KS ČR a KS SR, v roce 2009 v ČR. Konferenci tematicky orientovat na tři nosná témata, zúžit počet příspěvků a nosné příspěvky vyžádat (od renomovaných autorů).

  Na závěr jednání pozval předseda KS ČR doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc. všechny účastníky na 18.kartografickou konferenci, která se uskuteční v září 2009 v Olomouci. Potřebné informace o stavu příprav této akce budou postupně uveřejňovány na webovské stránce společnosti http://www.czechmaps.cz

  Převzato ze Zpravodaje KS ČR 3/07.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 23.11.2007
  ID článku: 2728              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz....


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku