[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2007

Resort ČÚZK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Katastr nemovitostí

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK

  Geodézie

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  GIS

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  GPS

  DPZ

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Fotogrammetrie

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Software

 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  Různé

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Jaký by měl být časopis v příštím roce?
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK
 • Hledá se majitel POWERSET 3010
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Školství

 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  Internet

 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK

  Historie

 • Moravské kartografické centrum
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Z domova

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Moravské kartografické centrum
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Ze zahraničí

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  ČSGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

  KGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  SPŠ Stavebná, odbor Geodézia, kartografia a kataster Vás pozýva na Medzinárodnú súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania.

  Ide o tretí ročník súťaže, ktorej cieľom je umožniť vytvorenie kontaktov medzi žiakmi geodetických škôl, porovnať ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti, a v neposlednom rade vytvoriť priestor pre výmenu skúseností medzi pedagógmi a školami.

  Súťaž je určená pre žiakov 3. – 4.ročníka, prípadne pre žiakov druhého ročníka podľa uváženia pedagógov Vašej školy.

  Náplňou súťaže je absolvovanie niekoľko km dlhej trasy so stanoviskami, na ktorých sa budú vykonávať jednotlivé súťažné disciplíny – typické činnosti geodeta a vedomostný test z oblasti geodézie, kartografie,... . Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci navigujú pomocou ručného navigačného zariadenia GPS (každé družstvo používa svoj vlastný prijímač – vlastnenie takéhoto prijímača je teda podmienkou zúčastnenia sa), zoznamu súradníc stanovísk v systéme WGS 84, sady máp,... Disciplíny sa hodnotia podľa vopred stanovených a známych pravidiel. Súťažia trojčlenné zmiešané družstvá (za jednu školu max. 2 súťažné družstvá, usporiadateľ si vyhradzuje v prípade nižšieho počtu prihlásených škôl právo postaviť 3 súťažné družstvá).

  Súťaží sa v dvoch disciplínach. Prvou je dosiahnutie najlepšieho času (k času absolvovania celej trasy a všetkých stanovísk sa pridávajú plusové a mínusové minúty za kvalitu a rýchlosť pri vykonávaní jednotlivých úloh), druhou disciplínou je vyhodnotenie kvality a rýchlosti vo vykonávaní úloh na stanoviskách bez ohľadu na celkový čas.


  Okrem prestíže sa opäť bude súťažiť o zaujímavé vecné ceny.
  Súťaž je plánovaná na 2 dni (piatok,sobota) v termíne 25. – 26. apríla 2008. Presný harmonogram aj s upresnením výšky Vami hradených položiek Vám oznámime v prípade Vašeho predbežného záujmu zaslaním presného programu s návratkou na záväzné prihlásenie sa (v prípade úspešných rokovaní s našimi partnermi časť uvedených nákladov hradených účastníkom preberie na seba organizátor).

  Náklady :
  -Cestovné do Lučenca a z Lučenca – hradí účastník
  -Ubytovanie – hradí účastník
  -Stravovanie počas trvania súťaže – hradí organizátor
  -Doprava v mieste súťaže – hradí organizátor

  Z organizačných dôvodov Vás prosíme o zaslanie Vašeho stanoviska (aj negatívneho) čo najskôr. Termín uzavretia prihlášok bude uvedený v prílohe Prihláška, ktorú Vám v prípade záujmu zašleme v januári 2008.
  Kontakt : e – mail : palf(zavináč)seznam.cz Tel. číslo : 0903/513720 (Fodor)

  S pozdravom
  Mgr. VIKOR Ladislav
  riaditeľ školy Vybavuje: Ing. Pavol Fodor

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.11.2007
  ID článku: 2734              Používané zkratky
  další informace: www.spsstavebnalc.edu.sk/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku