[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2008

Resort ČÚZK

 • Přehled základních zkušebních otázek
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Geodézie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Kartografie

 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • SHOCart prodán?
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • TourMap 2008

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Práce v zahraničí z první ruky

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze KOKEŠe a PROLANDu
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 8.55
 • Nové verze produktů GISoft

  Různé

 • Zemřel profesor Kabeláč
 • V Kobylisích nalezen liniový laser
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů

  Školství

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  Internet

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Historie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Přečtěte si

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Zajímavosti

  Z domova

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Odborný seminář o INSPIRE
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • TourMap 2008
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Ze zahraničí

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  ČSGK

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů

  Trochu opožděně, avšak s o to větším zármutkem, k nám ze Švédska přišla smutná zpráva, že nás dne 27. 10. 2007 ve věku 71 let nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci švédský geodet, čestný člen FIG od roku 2004, předseda 5.komise FIG (1998-2002), profesor Jean Marie Becker. JMB (jak byl v geodetických kruzích zkráceně nazýván) se narodil ve Francii 11. 11. 1935.

  Dovolte mi při této příležitosti několik osobních vzpomínek. S JMB jsme se po prvé blíže seznámili na XVIII. Kongresu FIG v Torontu v roce 1986. Tehdy nás zaujal při jedné z přednášek 5. komise FIG (Geodetické přístroje a metody) o motorizované nivelaci malý, čiperný, vousatý Švéd hovořící plynně nejen švédsky ale i francouzsky, německy a anglicky. Později jsme se dozvěděli, že JMB je Francouz, který se přiženil do Švédska, kde nastoupil do zaměstnání u švédské státní zeměměřické služby. Díky svým mimořádným odborným znalostem se záhy vypracoval až na vedoucího geodetického odboru (ekvivalent našeho Zeměměřického úřadu), což je ve Švédsku pro cizince jev nevídaný.

  Později jsem se s JMB setkal na Maltě v roce 1993 (obr.2), kam přijel při organizování společného semináře Komise 5 FIG a nově ustavené společnosti Maltských zeměměřičů (Malta Institution of Surveyors). Přivezl sebou tehdy také své kolegy z Francie Prof. Michela Kassera (současného ředitele ENSG v Paříži – Státní vysoká škola geografických věd, jedna ze tří francouzských vysokých škol vychovávajících zeměměřické inženýry) , Ing. Michela Mayouda, vedoucího Oddělení inženýrské geodézie a metrologie v Evropské laboratoře CERN v Ženevě a profesora Hansberta Heistera, vedoucího institutu geodézie na Univerzitě Bundeswehru v Mnichově. Na Maltě se také zrodila naše společná publikace FIG č. 9 „Doporučené rutinní kontroly elektrooptických dálkoměrů“, která byla později přeložena z angličtiny do francouzštiny, němčiny, češtiny a do celé řady dalších jazyků a v mnoha zemích nahrazuje dodnes normy pro kontrolu a kalibraci těchto geodetických přístrojů. Úspěšný seminář na Maltě, byl také jedním z hlavních důkazů, opravňujících kandidaturu Maltského svazu zeměměřičů k jeho přijetí za řádného člena FIG na kongresu FIG v australském Melbourne v rove 1994. Je zajímavé, že na kongresu v Melbourne byla společně s Kandidaturou Malty předkládána kandidatura Slovenska, a že obě kandidatury předkládali čeští zeměměřiči za Slovensko Ing. Skládal, CSc. a za Maltu Ing. Slaboch, CSc.

  Přátelství JMB k českým a moravským geodetům pramenilo zejména z jeho bohatých mezinárodních zkušeností (pracoval ve Francii, Německu, Rusku (strávil rok jako geodet na ruské polární stanici u severního pólu) a ve Švédsku, kde , jak jsem již dříve uvedl, stanul dokonce v čele geodetického oddělení švédské státní zeměměřické služby, hovořil plynně francouzsky, německy, anglicky a dorozuměl se i rusky, dobře znal práce profesora Ludvíka Hradilka, DrSc. o výškových měřeních ve vysokohorském terénu, velmi si vážil vysoké teoretické úrovně geodézie v Česku a Rusku a zejména jejího propojení s praxí. V roce 2000 se zúčastnil v čele velmi početné švédské delegace Mezinárodního pracovního týdne FIG v Praze(FIG Working Week 200 „Quo vadis surveying?“). Krátce na to jsme se s JMB setkali znovu 18. – 21. září 2000 na Maltě při pořádáni mezinárodní konference „The Mediterranean Surveyor in the New Millennium“, v jejímž rámci byl JMB za své zásluhy pasován na maltského rytíře (obr. 3). Kterého se zúčastnili z Česka také Prof. Bohuslav Veverka DrSc. z ČVUT a Ing. Jaroslav Šimek z VÚGTK.


  JMB se rovněž zúčastnil se svými kolegy z FIG tradiční burzy technický zlepšení v Brně v roce 2003. Byl tehdy nadšen vysokou úrovní praktické geodézie v Česku a také výborným moravským vínem, jehož celý demižon si později nechal poslat do Švédska (ve své soukromé korespondenci si však stěžoval, že mu víno v moravských sklípcích chutnalo mnohem lépe než ve Švédsku).

  Ve výčtu významných mezinárodních aktivit JMB bychom mohli pokračovat ještě dlouze (aktivity v oblasti Nordické zeměměřické skupiny – Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko- do které zapojil i zástupce z Česka – Šimek, Lechner, Slaboch, spolupráce s našimi akademickými pracovníky – doc. Milan Kašpar, doc. Josef Weigel, vědecké práce na geodetických normách ISO, atd.atd.).


  Naposledy jsme se s JMB setkali na kongresu FIG v Athénách v roce 2004 (obr. 4), kde byl jmenován čestným členem FIG, kde však byl již upoután na kolečkovém křesle s nevyléčitelnou mozkovou chorobou. 27. října nás JMB navždy opustil jeho životní hesla však zůstávají v platnosti: “Mějte odvahu zkoušet nové, pozorně naslouchejte svým kolegům, vynášejte své soudy jen na základě dosažených výsledků“.

  S JMB odešla nejen velká postava světového zeměměřictví, ale i náš velký přítel, který, ač cizinec, se zasloužil o propagaci dobrého jména českého zeměměřictví ve světě.


  Praha 31. ledna 2007

  Ing. Václav Slaboch, CSc., Národní delegát Komise 5 FIG

  vyvěšeno: 06.02.2008
  ID článku: 2797              Používané zkratky
  další informace:www.fig.net/news/news_2004/athens_ww.htm
  www.fig.net/pub/fig_2002/Ts5-11/TS5_11_becker.pdf
  www.fig.net


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku