[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2008

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Geodézie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Kartografie

 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny

  Pozemkové úpravy

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

  GIS

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Software

 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60

  Různé

 • Máme zdravé povolání
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Nová adresa do redakce
 • Zemřel ing. Václav Kafka
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Školství

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Souvenir z absolventského setkání

  Internet

  Historie

 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Salon fotografů 2008
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Z domova

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Salon fotografů 2008
 • Konference Počítačová podpora v archeologii
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě
 • Souvenir z absolventského setkání

  Ze zahraničí

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Souvenir z absolventského setkání

  ČSGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě

  KGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie

  Praha, 6. 5. 2008 až 3. 6. 2008: Geografická knihovna PřF UK pořádá výstavu Podoby současné kartografie s podtitulem z tvorby studentů geografie a kartografie. Budou představeny originální návrhy map mladých kartografů. Díla jsou zajímavá především originálním netradičním pojetím.

  Technologie GPS (globální poziční systém) nám zevšedněla a proniká do každodenního života. Stejně tak se rozšiřuje nabídka map na Internetu a dohledat například adresu je už dnes hračka. Vedle toho se stále velkému zájmu veřejnosti těší historické mapy. Co spojuje ten dynamický vývoj a minulost? Je to kartografie a relativně nový obor geoinformatika. Oba tyto obory jsou mimořádným příkladem toho, jak se mohou snoubit nové technologie se starými koncepty a jak i pomocí počítače lze vytvářet uživatelsky a graficky příjemné dokumenty.
  Budoucí kartografové a geoinformatici jsou na Univerzitě Karlově vzděláváni v rámci oboru geografie a kartografie. Absolvují zde předměty, jejichž cílem je představit kartografickou tvorbu v co nejkomplexnější podobě. Učí se dívat se na okolní svět okem výtvarníka a přitom zachovat všechny podstatné prostorové souvislosti.
  Výstava představuje výsledky práce studentů, jež vznikaly v předmětech tematická kartografie, tvorba map a grafický design a DTP v kartografii.
  Návštěvník tak bude mít jedinečnou možnost proniknout do tajů tvorby kartografického díla od jeho prvotní vize až po realizaci, kdy je dílo zpracováváno společně s grafikem. Během výuky měli studenti možnost otestovat všechny výhody i nevýhody týmové spolupráce, s níž se setkají ve své budoucí praxi v kartografických nakladatelstvích. Příkladem jsou vystavené mapy území Jihovýchodní Asie a Oceánie, které ústí v návrh společného geografického atlasu tohoto území. Studenti si dokonce navrhli pro „své“ fiktivní nakladatelství i loga a grafický styl.
  Mimořádně originální je ovšem část výstavy věnovaná možnostem kreativity v současné kartografické tvorbě. Cílem studentů bylo zpracovat kartografické dílo na základě známého výtvarného stylu 19. či 20. století, případně známou výtvarnou technikou. Jak dokládají vystavené exponáty, kreativitě nebyly rozhodně kladeny meze. K vidění je například fiktivní mapa části Tyrolska z roku 1620 vypálená na obyčejném, v tomto kontextu však velice netradičním materiálu, na dřevěné dýze. Při výstavě, která probíhala v rámci mezinárodního sympózia Art and Cartography na přelomu ledna a února tohoto roku ve Vídni, měl tento exponát u návštěvníků veliký ohlas. Zajímavými náměty jsou například i mapa nákupních středisek vyhotovená na nákupní tašce nebo politická mapa světa vystříhaná z různě barevných miniaturních kousků papíru.
  Odvěkou snahou kartografů je poskytnout lidské společnosti informace o naší Zemi názornou a přehlednou formou, a to pomocí map. Tato výstava je tedy mimo jiné příspěvkem ke Světovému dni informační společnosti, který si každoročně připomínáme 17. května.
  Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 6. 5. 2008 do 3. 6. 2008 (otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00). Vstup volný. Podrobné informace o výstavě vám poskytne RNDr. Jan D. Bláha, jeden z autorů výstavy (e-mail blaha4(@)natur.cuni.cz, telefon: +420 221 951 410

  RNDr. Jan D. Bláha

  vyvěšeno: 22.04.2008
  poslední aktualizace: 23.04.2008
  ID článku: 2870              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů