[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08

Resort ČÚZK

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Katastr nemovitostí

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Geodézie

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností

  Novela zákona přináší změnu od 1.7.2008
  Dne 17.4.2008 byla rozeslána částka č. 42 Sbírky zákonů, která obsahuje zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  V novém znění Přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu č. 455/1991 Sb., lze u předmětu podnikání „Výkon zeměměřických činností“ nalézt ve sloupci s požadovanou odbornou způsobilostí oproti dosavadnímu znění některé výrazné změny.

  Dosavadní znění:
  a) vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  b) úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
  c) oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.

  Nové znění:
  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
  b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru
  c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebo
  e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad, o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

  Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se novelizuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., nabývá účinnosti dnem 1.7.2008. A co to prakticky znamená?
  Od 1.7.2008 je pro získání živnostenského oprávnění k výkonu zeměměřických činností u vysokoškoláků snížena potřebná odborná praxe ze 3 let na 1 rok a u středoškoláků z 5 let na 3 roky. Nově lze živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností získat i s vyšším odborným vzděláním a 3 letou praxí, nebo s osvědčením o rekvalifikaci a 4 letou praxí.
  Pokud bylo dříve pod písm. c) uvedeno, že živnostenské oprávnění mohou získat i držitelé „oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č.186/2001 Sb.“ a nově se pod písm. d) výslovně požaduje, že se musí jednat o „oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“, jedná se zřejmě o velmi nešťastné formulační „vylepšení“, neboť podle této nové právní úpravy již tedy nebudou pro udělení živnostenského oprávnění postačovat oprávnění vydávaná Ministerstvem obrany pro ověřování „dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu“ (tj. tzv. oprávnění typu d/).

  Pro úplnost informací jen poznamenávám, že zamýšlené změny ČÚZK k případným připomínkám vůbec neobdržel.

  Informaci do Konference KATASTR zaslal 23. dubna 2008 ing. Lumír Nedvídek.

  Děkuji panu řiditeli Nedvídkovi za informaci. Neměl bych čas studovat nový živnostenský zákon. Podle mého názoru vše spěje k tomu , aby zeměměřictví vykonávalo co nejvíce pracovníků . Reambulanci v roce 1868 dělal každý i když měl málo zkušeností a znalostí. Čas ukáže zda tato ustanovení jsou prospěšná.
  Ing. Arnošt Polák, PACOV

  (ln)

  vyvěšeno: 02.07.2008
  ID článku: 2912              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé