[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech

  PLZEŇ (30.6.2008) - Poslední červnové pondělí se v Plzni uskutečnila cyklokonference „Kolem (nejen) krajem - jak dál“, která byla financována z prostředků Evropské unie z fondu ERDF v rámci přeshraniční spolupráce mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem. Jak je známo, cestovní ruch je v současné době sledovaným a tudíž i důležitým odvětvím, které navíc zasahuje ještě do mnoha dalších oborů. Není divu, že na konferenci, kterou provázela a jednotlivé tematické bloky moderovala náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskových organizací Mgr. Olga Kalčíková, často zazněla i tato klíčová slova - vlastnictví pozemků, mapy, vytyčování cyklistických stezek, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a další, ke kterým mají co říci zeměměřiči, kartografové, odborníci přes katastr i projektanti.
  Nebyla náhoda, že účastníky z celé České republiky i ze sousedního Svobodného státu Bavorska přivítal radní Plzeňského kraje pro oblasti regionálního rozvoje a zemědělství Ing. Jiří Kalista, který položenými otázkami „zda cykloturistika se provozuje lépe na zpevněných asfaltových cestách nebo na lesních stezkách“ či „zda cykloznačení v Plzeňském kraji je dostatečné“, potvrdil, že do problematiky cyklodopravy je zasvěcen. Přiznal však, že vše závisí na financích a přítomné potěšil, že kraj je nakloněn předložené projekty podpořit a dlouhodobě podporovat.
  V úvodním bloku o infrastruktuře a službách pro cyklisty bylo jednotlivými přednášejícími zdůrazněno, proč se investice do rozvoje cyklostezek a cyklotras vyplatí, třebaže není vůbec jednoduché se do budování cest pro cyklisty pustit. Projektanti se totiž potýkají například s nechutí vlastníků pozemků prodat je nebo dát souhlas pro využití k cyklodopravě. Stavitelé stezek dále naráží před vydáním stavebního povolení na spoustu byrokracie, ke které patří i nekonečná řada posudků například o vlivu řízené turistické cyklistiky na životní prostředí na dotčeném území.
  Jeden přednášející upozornil na další problém, kterým je většinou zarostlý terén místech, kde má vést plánovaná stezka. „Museli jsme se tam se zeměměřiči prosekat mačetou, abychom jim ukázali, kde plánujeme novou cyklostezku vybudovat,“ řekl jeden se starostů, který má zájem, aby cyklisté projížděli jeho obcí.
  Cyklistika je v poslední době nejvíce provozovaný sport v Česku a tak se nedivme, že se právem hovoří o cyklistické kultuře a jejím pěstování. Ti, co si užívají při adrealinových činnostech, nejezdí už na kole vůbec po rovinách a upravených cestách, ale naopak po terénních rekreačních cyklostezkách, jezdí tzv. singltreky.
  Nadace Partnerství se v rámci programu Greeways pustila do certifikací a na konferenci jsme se dozvěděli, kdo ji tedy může získat. Certifikované objekty, ať již se jedná o ubytovací zařízení, stravovací objekty, kempy, chatové osady, turistické cíle apod, mohou cykloturisté nalézt na mapách mimo jiné proslulého vydavatele Shocart, kterému byl za edici cyklomap v měřítku
  1:60 000 Kartografickou společností ČR udělen titul Mapa roku 2007. Nakonec objekty vyznačené v kartografických dílech zeleným bodem jsou zveřejněné i na serveru www.cyklistevitani.cz.
  Autora článku napadlo, že právě titul Mapa roku se může považovat za takový certifikát vydaný pro kartografy.
  Měli jsme pocit, že v sále nikdo nikoho nemusel přesvědčovat, že cykloturistika nejsou jen cyklostezky, cyklotrasy a jejich značení, ale že významnou úlohu hrají i poskytované doprovodné služby, které by měly být označené přímo na trase.
  "Máme správné cyklostojany pro parkování kol, úschovny kol, informační tabule s mapami, pítka, tabule a směrovky k místním službám a zajímavostem ?", ptala při promítání fotografií z celé Evropy propagátorka cykloturistiky Radka Žáková, jež odkázala na webové stránky serveru www.plzenskonakole.cz , které edituje a kde je prý vše včetně návrhů, jak by to mělo kolem cyklotras vypadat.
  Bylo dobré, že na konferenci zazněla i informace o technické a první pomoci, která funguje pro cyklisty v oblasti Národního parku Podyjí a na přilehlých cyklostezkách už od května roku 2003. O co jde ? Kufry s nářadím a s náhradními díly a batohy v podobě velké lékarničky první pomoci jsou připaveny na více než 25 označených místech v Podyjí, kde jezdí cykloturisté.
  Konfrence v další části se věnovala i dálkovým trasám , jejich značení a marketingu v České republice i v zahraničí. Každopádně pojmy jako jsou dálkové cyklokoridory, Panevropská cyklotrasa, si budeme muset zařadit do slovníku a to vůbec nemusíme patřit mezi ty nadšence, kteří vzdálenost přes 1 600 km z Prahy do Paříže ujedou za 15 dní, jako jeden z účastníků konference.František Šesták.
  Jednodenní konference byla věnována i mezinárodním a nadregionálním trasám a to nejenom těm, které vedou přes Plzeňský kraj, ale byly vybudovány nebo se budou budovat i v jiných krajích.
  Pokud se problematikou zabýváte intenzivně, pak můžete vědět, že jména a spojení na účastníky konference naleznete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz k rubrice „Cestovní ruch“. http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=34234
  Tam se dozvíte i to, že jednotlivé příspěvky odpřednášené na cyklokonferenci, může vám zaslat Žaneta Nováková zaneta.novakova@plzensky-kraj.cz , která sklidila závěrem od účastníků konference zasloužený potlesk za skvělý organizační servis.
  „Nejdůležitějším cílem konference bylo popsat současný stav cyklodopravy v Plzeňském kraji a kam se dále bude ubírat“, řekla mimo jiné radní kraje Olga Kalčíková.

  Petr SKála

  vyvěšeno: 15.07.2008
  ID článku: 2980              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=547...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Různé

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů