[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2008

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • V konferenci Katastr se kritizuje

  Geodézie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Kartografie

 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny

  Pozemkové úpravy

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

  GIS

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Konference Počítačová podpora v archeologii

  Software

 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60

  Různé

 • Máme zdravé povolání
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Nová adresa do redakce
 • Zemřel ing. Václav Kafka
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Školství

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Souvenir z absolventského setkání

  Internet

  Historie

 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poštovní zeměměřická známka
 • Souvenir z absolventského setkání

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Salon fotografů 2008
 • Svátek patrona zeměměřičů
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Super dárek pro všechny
 • Zeměměřiči na YouTube - Old Shatterhand je inženýr zeměměřič

  Z domova

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
 • Praha In line a Krkonoše mají novinářské diplomy
 • Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
 • Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Salon fotografů 2008
 • Konference Počítačová podpora v archeologii
 • Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
 • Reakce na seminář geometrické plány
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • KOKEŠ A PROLAND je dostupný ve verzi 8.60
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě
 • Souvenir z absolventského setkání

  Ze zahraničí

 • Mezinárodní geodetický pětiboj
 • CPD zeměměřičů v Austrálii
 • Souvenir z absolventského setkání

  ČSGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě

  KGK

 • HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
 • Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Hurá na konferenci Geodezie a kartografie v dopravě

  OSTRAVA - V nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ve dnech 18. a 19. září 2008 proběhne X. mezinárodní konference, která může být pro vás zajímavá, neboť bude zaměřena na Geodézii a kartografii v dopravě.


  Uveřejňujeme program přednášek a další podrobnosti.

  P O Z V Á N K A

  Český svaz geodetů a kartografů
  Slovenský zväz geodetov
  Vysoká škola báňská – TU Ostrava

  si Vás dovolují pozvat

  na X. mezinárodní konferenci

  Geodézie a kartografie v dopravě

  Nová aula VŠB - TU Ostrava
  ve dnech 18. a 19. září 2008

  Konference se koná pod záštitou:
  Ing. Ivo Vykydala - náměstka ministra dopravy ČR
  prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. – rektora VŠB – TU Ostrava
  prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. – děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava

  Organizační pokyny
  Místo konání
  Nová aula VŠB – TU Ostrava, 17 listopadu č.15, Ostrava – Poruba, 708 33
  Ubytování
  Ubytování na kolejích VŠB-TU Ostrava není obsaženo ve vložném, účastníci si jej zajišťují samostatně nejpozději do 10.9.2008. Rezervace je možná telefonicky, faxem, písemně nebo elektronicky na uvedených kontaktech:
  tel. + 420 597 323 149, +420 777 603 955, fax + 420 596 918 589,
  e-mail: sylva.talackova@vsb.cz; Heslo : GEODETI

  Vložné
  Základní vložné ………………………. 2 450,- Kč
  Členové ČSGK (individuální i kolektivní) ……. 2 250,- Kč
  Člen Informačního centra ČSGK ……………… 1 225,- Kč
  Přednášející (pouze 1 z autorů) ………………... 1 600,- Kč
  Studenti VŠ ……………………………………. 900,- Kč


  Ve vložném jsou obsaženy veškeré výdaje organizátora včetně sborníku CD-ROM. Vložné neobsahuje ubytování, parkování a dopravu.
  Český svaz geodetů a kartografů NENÍ plátcem DPH
  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1937568329/0800,
  Konstantní symbol: 0308; Variabilní symbol: 180908,
  IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3756 8329; BIC: GIBCZPX

  Kontakty
  Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČ 00552739
  sekretariát ČSGK – tajemnice:
  Ing. Jana Chudobová, tel. + 420 221 082 374, + 420 728 750 494
  e-mail: geodeti@csvts.cz

  Tématická komise konference:
  Ing. Václav Šanda (ČSGK, Gefos a.s.)
  Ing. Štefan Lukáč (SZG, STU Bratislava)
  doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. (ČVUT v Praze)
  Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně)

  Uzávěrka přihlášek včetně vložného
  Nejpozději do 10.09.2008
  Elektronická adresa přihlášky: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A36/

  http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A36/
  Doprava: Tramvaj č. 7, 8, 17 od nádraží Ostrava – Svinov, směr Vřesinská-Poruba(stanice „Areál VŠB“) Podrobněji se lze orientovat na mapových serverech www.mapy.cz, www.maps.google.com. Parkování na parkovišti u Nové auly.

  Český svaz geodetů a kartografů
  Slovenský zväz geodetov
  Vysoká škola báňská – TU Ostrava

  PROGRAM
  X. mezinárodní konference

  Geodézie a kartografie v dopravě

  Čtvrtek 18.9.2008

  08:30 - 10:00 Prezence účastníků
  10:00 - 10:30 Zahájení konference
  10:30 - 11:30
  Vykydal, I. (Ministerstvo dopravy ČR)- Úvodní projev náměstka ministra dopravy ČR
  (MD SR)
  Úvodní projev zástupce SR

  11:30 - 12:00 Přestávka s občerstvením

  12:00 - 13:00 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
  Kožár, J.-Čuchtová, M.-Kožárová, M.-Mocko, S.( GEO-KOD, s.r.o., Bratislava)
  Geodetické práce na železničných koridoroch v SR


  Šíp, M.-Utíkal, Z. (SŽG Olomouc)
  Železniční bodové pole

  Havlíček, R.-Talácko, M. (SŽG Olomouc)
  Implementace geodetických metod pro práce na železničním svršku u české železnice


  13:00 - 14:00 Oběd

  14:00 - 15:20 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
  Hodas, S.(Katedra geodézie SvF ŽU ‚Žilina)
  Kontrola priestorovej polohy prechodnic v železničnom stavitelstve

  Jemelka, L.-Dostál, I. (SŽG Olomouc)
  Zabezpečení procesu oddělování pozemků u železnice v celosíťovém rozsahu s využitím IT technologií

  Ježko, J.-Sokol, Š.-Bajtala, M.( Katedra geodézie SvF ŽU STU Bratislava)
  Geodetické podklady pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cez rieku Ipel

  Vřešťálová, L. (KERS s.r.o)
  Geodetické práce při přípravě a montáži lanové dráhy

  15:20 – 15:50 Přestávka s občerstvením

  15:50 - 17:10 TUNELY, VOZIDLA, ARMÁDA, LETECTVÍ
  Hlaváček, P. (Angelmaier s.r.o.)
  Geodetické práce při výstavbě tunelů na pražském okruhu

  Apeltauer, T., Bureš, J., Holcner, P., Macur, J. (VUT v Brně)
  K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod

  Marša (CZ army)
  Geodézie v dopravě v armádě ČR

  Janeček, R. (Správa letiště Praha, s.p.)
  LetGIS - Geografický informační systém Správy letiště Praha, s.p.


  17:10 – 18:00

  Prezentace SPONZORŮ

  19.30 - 01:00 Společenský večer

  Pátek 19.09.2008

  9:00 - 10:20 DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE
  Sobotka,P. (Pragoprojekt a.s.)
  Geodetické práce pro projekt pozemních komunikací z pohledu projektanta

  Hardoš, J.(SIGEO, s.r.o. Bratislava)
  3D základná mapa dialnice - virtuálna realita

  Štefka, Z. (GRID s.r.o.)
  Silniční okruh kolem Prahy – Překonání údolí Vltavy na jihu

  Šíma, J. (Katedra geodézie SvF ŽU Žilina))
  Geodetické sledování deformací svahu rýchlostní cesty R1 Žarnovica - Nová Baňa

  10:20 – 10:50 Přestávka s občerstvením

  10:50 - 11:30 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  Fuchsová, J. (Povodí Moravy)
  Geodézie ve vodním hospodářství

  Rucký, A., Pšenička, J. (Geoobchod, s.r.o., Geovap spol s r.o.)
  Kontrola vodních cest Povodí Vltavy s využitím měřící lodě Valentýna II.

  11:30 - 11:45 Přestávka

  11:45 - 13:30 MOSTY
  Hostinová, A.-Kopáčik, A.-Kyrinovič, P. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
  Využitie nových meracích technologií pri zaťažovacej skúške mosta

  Vřešťál, J. (KERS s.r.o.)
  Zátěžová zkouška zavěšeného dálničního mostu přes Antošovická jezera

  Szabó, R.-Beňo, J.-Wirth, M. (Doprastav a.s Bratislav)
  Využitie moderných technologií při výstavbe dialničného mosta technológiou vysúvania

  Sláma, J. (GK Sláma)
  Montáž atypické ocelové mostní konstrukce na dálnici D47 u Bohumína

  Lukáč, Š. (Katedra geodézie SvF STU Bratislava)
  Gigant mostného stavitelstva v juhofrancúzskom meste Millau

  13:30 Závěr konference


  13:45 - 14:45 Oběd

  Petr Skála s využitím informací organizátorů

  vyvěšeno: 17.07.2008
  poslední aktualizace: 02.09.2008
  ID článku: 2983              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?list=3&ida=549...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK