[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 50 let v rezortu

  Paní Růžena Zajácová,v současné době inspektorka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, dosáhne dne 31.7. 2008 mimořádného pracovního jubilea padesáti let nepřetržitého působení v resortu státní správy zeměměřictví a katastru a v dřívějším resortu geodézie a kartografie. Je významnou a známou osobností našeho resortu, která si plně zaslouží, aby s jejím významným pracovním jubileem, kariérním vývojem a záslužnou pracovní činností byli seznámení pracovníci našeho resortu.

  Paní Růžena Zajácová se narodila a mládí prožila v Pelhřimově, dodnes udržuje těsné kontakty nejen s příbuznými, ale i s profesními kolegy ve svém rodném městě. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole nastoupila 1. 8. 1958 na Okresní měřické středisko v Pacově, které bylo v roce 1960 sloučeno do Střediska geodézie pro okres Pelhřimov. Ihned po nástupu do zaměstnání se začala velmi aktivně zajímat o příslušný profesní obor, což se projevilo nejen výbornými pracovními výsledky, ale i úspěšným dálkovým studiem na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze, které zakončila maturitou v roce 1962. Od roku 1973 působila na Středisku geodézie Praha. Zde prováděla nejen všechny výkony při vedení evidence nemovitostí, ale i polohopisná a výškopisná měření a při vysoce aktivním přístupu k plnění pracovních úkolů získala nadstandardní profesní zkušenosti. Od roku 1984 vykonávala funkci zástupce vedoucího střediska geodézie, po celoresortní reorganizaci k 1. 1. 1993 funkci zástupce ředitele Katastrálního úřadu Praha-město. Uznávanou a váženou osobností se stala nejen pro své odborné znalosti a zkušenosti, ale i pro mimořádnou schopnost vhodného jednání s lidmi – spolupracovníky, jinými resortními orgány i veřejností. Svým klidným a milým přístupem, snahou řešit všechny problémy rychle a odpovědně je vzorem ostatním spolupracovníkům, kterým při odborných konzultacích také předává své bohaté zkušenosti ze své činnosti v resortu. Po reorganizaci katastrálního úřadu k 1. 10. 2002 vykonávala funkci vedoucí kanceláře úřadu; v této funkci výrazně přispěla k odstraňování problémů tohoto úřadu, které vznikly především extrémním nárůstem podání vkladů a záznamů. Při další reorganizaci katastrálních úřadů přešla paní Růžena Zajácová na ZKI v Praze, kde pracuje jako inspektorka od roku 2004. Své rozsáhlé odborné zkušenosti zde aktivně využívá nejen k výkonům kontroly, ale i k řešení složitých případů odvolacích řízení.

  Paní Růžena Zajácová vykonávala i záslužné mimopracovní aktivity v tělovýchově a v odborovém hnutí. Úspěšně absolvovala Ústřední školu Československého svazu tělesné výchovy a zároveň složila zkoušky rozhodčí v lehké atletice a gymnastice. Až do narození svých dětí působila v tělovýchově aktivně jako cvičitelka a funkcionářka na okresní úrovni. V odborech pracovala aktivně jako funkcionářka okresní, krajské i celostátní úrovně po dobu svého působení na Středisku geodézie Pelhřimov a Katastrálním úřadu Praha-město.

  Svého významného pracovního jubilea paní Růžena Zajácová dosahuje ve stavu plné fyzické i psychické svěžesti, a všichni spolupracovníci jí upřímně přejí stálé zdraví a hodně dalších pracovních i osobních úspěchů.

  ing. Iva Bílková, ředitelka ZKI v Praze

  vyvěšeno: 31.07.2008
  ID článku: 3003              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=859...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK