[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ještě k semináři Geometrické plány

  V článku z 13.6.2008 Reakce na seminář geometrické plány ( www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2930 ) ing. Miloslav Kubín kritizoval seminář GEOMETRICKÉ PLÁNY a k tomuto tématu jsme zřídili chat na téma Semináře a vzdělávací akce ( http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php ), kde jsme zveřejnili i reakci organizátora školení a lektora. Žádná zásadní diskuze se na chatu neodehrála, pouze organizátor a školitel požádali redakci, aby jejich vyjádření nebylo pouze v chatu, ale jako hlavní příspěvek na homepage Webu Zeměměřiče (jako byl původní příspěvek ing. Kubína). Tímto jejich žádosti vycházíme vstříc a pokud někdo máte chuť se ještě vyjádřit, chat je stále otevřen na http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php
  Moc příspěvků se nesešlo, ale ten poslední možná vystihl to, co se ing. Kubín pln emocí bezprostředně po semináři pokusil sdělit: Seminář nás nikam neposunul a na naše problémy jsme zase zůstali sami... Začněme u pořádné vyhlášky a pak bude radost ji aplikovat v praxi, přednášet ji a vzdělávat se v ni.

  Znovu připomínám rezortním pracovníkům, že již loni redakce časopisu Zeměměřič nabízela pořízení videozáznamu ze školení o nové vyhlášce pro katastrální pracovníky a jeho zveřejnění na Webu Zeměměřiče, aby se ujednotil výklad vyhlášky mezi úředníky a soukromníky a odstranil katastrální folklór. Zatím naše nabídka je bez ohlasu.

  Zde jsou vyjádření organizátora a lektora:

  *******************************************************

  Vážený pane inženýre,

  dovolte abych reagoval na Váš dopis ohledně semináře geometrické
  plány dne 10. 6. 2008. Velmi mě mrzí, že jste odcházel ze semináře
  nespokojen. Nemohu však než uvést několik skutečností. Především v
  úvodu dopisu píšete, že jste nemohl na konci semináře dotazník nikomu
  předat. Toto není pravda, naše pracovnice spolu s technikem byli na
  semináři přítomni nejen do jeho skončení, ale ještě i poté když např.
  balili použitou projekční techniku. Účastníci semináře byli jak při
  jeho zahájení, tak i při začátku polední přestávky upozorněni na
  odevzdávání dotazníků během polední přestávky a to z důvodu jejich
  slosování. Jsem přesvědčen, že tři hodiny semináře byly dostatek času
  na jeho zodpovědné vyplnění, nehledě na skutečnost, že nebylo
  povinné. Zaráží mě však, že můžete psát o nemožnosti odevzdání
  dotazníků na konci semináře, když jste ještě před jeho koncem odešel,
  jak sám uvádíte. Na základě čeho tedy toto tvrdíte?

  Další co mě na Vašem dopise zaráží je to, že uvádíte nezaregistrování
  žádného výčtu zkušeností či problémů a reakcí na ně. Toto je opět
  hrubá nepravda. Značná část semináře a to jak samotného výkladu tak i
  diskuse byla věnována např. problémům kolem kódů kvality bodů, ke
  kterým se vznáší nejvíce dotazů.

  Jestliže jste očekával, jak píšete, "především stanoviska zástupců
  ČÚZK na velké množství problémů v souvislosti s novou vyhláškou", pak
  vězte, že to bylo zcela mylné očekávání. Kdyby totiž měl být seminář
  složen jen z takových stanovisek, musel by být několikadenní, než by
  se vše probralo a prodiskutovalo. Na stránkách ČÚZK, konkrétně na
  http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STANOVISKA-26_2007
  najdete "Stanoviska a odpovědi na dotazy k ustanovením katastrální
  vyhlášky" což je 56 stránkový dokument. Odkaz na tento dokument je
  uveden i na stránkách Zeměměřiče, který jak předpokládám čtete, když
  jste do něj zaslal k uveřejnění i Váš dopis určený VÚGTK. Jsem toho
  názoru, že pouhé předkládání těchto stanovisek lektory účastníkům
  semináře by nepřineslo požadovaný efekt, zvláště když jsou zveřejněna
  na webu ČÚZK.

  Nemohu a ani nechci hodnotit záměr ČÚZK na tvorbu a údržbu KMD a DKM.
  Jsem však opět přesvědčen, že lektor i v této oblasti podal výkon
  odpovídající možnostem, které mu současná legislativa v této oblasti
  poskytuje.

  Co se týče průběhu diskuse, je to problém především samotných
  účastníků semináře. Jestliže jsem například dvakrát musel jednoho
  účastníka diskuse upozornit, aby šel a dotaz vznesl do mikrofonu
  místo toho aby jej vznášel ze zadní části pléna, a přesto i poté se
  další účastníci diskuse chovali stejně, nemám k tomu již co dodat.
  Diskusi si řídili lektoři sami a to především jak jim účastníci
  umožnili.

  Co se týče přínosu a hodnocení semináře jsem zcela opačného názoru
  než Vy. Svůj postoj na rozdíl od Vás zakládám na vyhodnocení
  zmíněných dotazníků. V celkovém hodnocení 57 účastníků, kteří
  odevzdali dotazníky, je průměrná známka 1,66 (jako ve škole známkami
  1 až 5), přičemž 22x obdržel seminář hodnocení 1, 22x 2 a 1x 3. Nikdo
  nedal semináři známku 4 nebo 5.

  Na závěr mohu opět pouze opakovat, že mě vždy mrzí, když se najde
  někdo, kdo není s některým z našich seminářů spokojen. Naštěstí se to
  stává skutečně jen zcela výjimečně. Právě proto však nemohu
  přistoupit na Váš požadavek o navrácení účastnického poplatku, stejně
  tak jako Vám nikdo nevrátí vstupné do divadla jen proto, že se Vám po
  shlédnutí představení zdá, že nenaplnilo Vaše subjektivní očekávání.

  S pozdravem,
  Ing. Milan Talich, Ph.D., 2008-06-17

  vedoucí ODIS
  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  Zdiby 98
  250 66  *******************************************************

  V dopisu Ing. Kubín uvádí, že se nedočkal reakce na dotaz, který mi na začátku semináře předal. Ing. Kubín v čtyřstránkovém dotazu píše:
  "Nepředpokládám, že budete chtít číst celý výše uvedený text v rámci semináře, ale prosím o reakci alespoň ve zkrácené formě. V obsáhlejší formě bych velmi přivítal písemnou odpověď.". Domnívám se, že dotaz částečně zodpovězen byl, jelikož problematice kódu charakteristiky kvality souřadnic, které se dotaz převážně týká, byla věnována velká pozornost. Z dotazu je
  zřejmé, že určen je spíše ČÚZK, než přímo mé osobě, proto jsem jej předal podatelně ČÚZK a bude vyřízen oficiální cestou. Dále Ing. Kubín poukazuje na formu přednesu. Zaujmout posluchače je umění, kterým by přednášející v ideálním případě měl být obdařen, kritice v tomto směru se nebráním. Vyžaduje to však i jistou dávku exhibicionismu, kterému se nedá naučit. Já,
  a myslím i Ing. Olivová, jsme se soustředili na odbornou stránku. Domnívám se, že pro věci znalého zeměměřiče není problematika kódu charakteristiky kvality souřadnic tématem, které by pro udržení pozornosti vyžadovalo recitační výkon hodný pana ministra Kalouska.

  Katastrální vyhláška je obecně závazný právní předpis, nikoliv technologický postup. Nedává proto odpověď na všechny dotazy vzniklé praktickou aplikací.
  Bohužel odpověď zpravidla nelze najít ani v odborné literatuře, a to z toho důvodu, že tato literatura prakticky neexistuje. Na semináři se objevily požadavky na popsání správného postupu, který bude v konkrétních případech respektován pracovníky katastrálních úřadů. Těmto požadavkům často nelze vyhovět, jelikož jako lektor semináře ani jako pracovník ČÚZK nejsem oprávněn vydávat jakýmkoliv způsobem závazná stanoviska k aplikaci obecně závazných právních předpisů. Na takový požadavek lze odpovědět citací strohého textu z vyhlášky, který ovšem tazateli jeho problém neosvětlí, a který Ing. Kubín považuje za "suchou přednášku o znění vyhlášky", za vhodnější považuji doplnění svým názorem na správnou aplikaci této normy.
  Nemohu však nutit účastníky semináře, aby postupovali v souladu s mým názorem, nemohu ani nutit pracovníky katastrálních úřadů, aby se s mým názorem na ustanovení katastrální vyhlášky ztotožnili. Je mi líto, pokud se s takovým očekáváním Ing. Kubín na seminář dostavil, že není možné mu v této věci vyhovět.

  Souhlasím s Ing. Kubínem, že tvorba KMD v S-JTSK je palčivým problémem, který dosud skýtá řadu nejasností a nebezpečí. Přepracování analogových katastrálních map v S-SK do S-JTSK je bohužel stále v plenkách. První mapy již vyhotoveny byly, ale jejich kvalitu a tím i možnosti jejich vedení prokáže jedině přímé měření v terénu. Jak trefně uvedl Ing. Nedvídek na nedávném Setkání geodetů 2008 ve Skalském dvoře, nejdříve existuje politické rozhodnutí, do kdy musí být digitalizace provedena, poté se teprve začne řešit, jak bude provedena. Mezitím čas již běží. Takových případů již bylo v minulosti mnoho, lze se jen snažit, aby šibeniční termín (a limitované množství finančních i lidských zdrojů) měl co nejmenší negativní dopad na kvalitu výsledku. Výklad k tomuto bodu semináře tvořily z podstatné části otazníky, po skončení semináře jsme ještě s některými účastníky o této problematice zajímavě diskutovali před zavřenými dveřmi sálu. Nesouhlasím s tím, že nastolení otázek, na které není jednoznačná odpověď, ubírá na kvalitě semináře.

  Děkuji za uveřejnění reakce na webových stránkách.
  Jan Kmínek, 2008-06-16

  *******************************************************

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.08.2008
  ID článku: 3008              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2930
  http://www.zememeric.cz/chat/seminare.php
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STANOVISKA-26_2007


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů