[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru

  "Seminář z GPS" - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu

  V současné době zaznamenáváme vysoký stupeň rozvoje elektronických technologií a jejich pronikání do mnoha odvětví lidské společnosti. Je naší výhodou, že demokratická společnost založená na právních základech vyžaduje, mimo jiné, i kvalitní informační systém pro administraci právních vztahů k nemovitostem. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN), založený na špičkových elektronických informačních platformách využívajících internetu, se tak stává jedním z nejvýznamnějších administrativních pilířů státní správy. Na programu dne je digitalizace celého katastru nemovitostí, po jehož informacích je velká společenská poptávka. Díky rozvoji internetu jsou vybrané údaje katastru nemovitostí již dnes přístupné široké veřejnosti, což jistě přispívá ke zvýšení povědomí o našem oboru.

  Odvětví stavebnictví jde jednoznačně cestou realizace z mnoha hledisek optimalizovaných parametrů stavebních konstrukcí, které jsou realizovány s využitím sofistikovaných technologických postupů. Tyto postupy se neobejdou bez přesných měření. Stále častěji, zejména na velkých stavbách, se pohybují stavební stroje řízené automatizovanými měřícími technologiemi založenými na bázi GPS, robotizovaných elektronických totálních stanic a/nebo laserové techniky.

  Role zeměměřiče ve společnosti se tak začíná měnit, přičemž činnosti v rámci měřického procesu se výrazně, při využití moderní měřící techniky, zjednodušily a zrychlily. Profese zeměměřiče vyžaduje širší odborný rozhled a interdisciplinární přístup v dílčích procesech - příprava, měření, zpracování, administrace dat a jejich interpretace. Komplexnější přístup vyžaduje, vedle odborné zdatnosti, i schopnost komunikace a týmové spolupráce s jinými profesemi. Naše zeměměřická profese v technické praxi je svým charakterem službou a tudíž vyžaduje schopnost pružné inovace v závislosti na požadavcích, které jsou kladeny z řad našich odběratelů. V současné době rychlého rozvoje technologií se naše praxe, pokud chce držet krok s novými trendy, neobejde bez udržování a zvyšování kvalifikace. Tím, že jsme oborem velmi širokého společenského uplatnění, jsou na nás kladeny tomu odpovídající kvalifikační nároky vyznačující se značnou šířkou odborného záběru a nutností potřebné hloubky znalostí. Ve škole je možné získat široký odborný technický základ, na který lze pak účelově navázat např. kurzy ekonomie, managementu, práva aj. a tím se posunout ve svém uplatnění kdykoliv do prakticky libovolného sektoru trhu. Právě v dobrém širokém odborném základu a možnosti na něj navázat je velká výhoda našeho oboru. Nástrojem pro zvyšování kvalifikace jsou systémy kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV). Jejich cílem je nabídnout zeměměřické praxi vzdělávací programy, jejichž prostřednictvím se otevře pro absolventy příležitost pro inovaci svých zaběhlých postupů a možnost vývoje a posunu kupředu. V dnešní uspěchané době, se jeví efektivní se na chvíli zastavit, rozhlédnout se a pokračovat v běhu správným směrem. Měli bychom se vyvarovat uvíznutí ve fázi, kdy běžíme sice dobře, rychle, ale dokolečka, jako veverky v kleci a nevyvíjíme se kupředu. Po čase by se totiž mohlo stát, že se dostaneme do chronického stavu, ze kterého bude obtížné se vymanit. V rámci kurzů CŽV lze „oprášit“ zapomenuté teoretické znalosti a získat nové, včetně přehledu o nových trendech a technologiích. Výraznou roli v dnešní společnosti hraje obchod, jehož úspěšnost je založena, mimo jiné, i na schopnosti inovace a na schopnosti využívání znalostí jako obchodního artiklu. Z logiky věci je zřejmé, že znát více, než konkurence, znamená být krok před konkurencí.

  Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně nabízí od roku 2006, v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV), kurz „Seminář z GPS“ určený pro stavební praxi a veřejnou správu [1]. Technologie GPS je v ČR zeměměřickou profesí využívána již více, než 15 let. Dnešní střední a starší generace zeměměřičů, která výrazně působí na současném trhu a GPS sice používá, ale chybí jí širší teoretické znalosti o této technologii, poněvadž se s ní na škole neměla možnost tehdy setkat. Je prokázáno, že teoretické znalosti jsou předpokladem k efektivnějšímu využívání nových technologií, ale zejména k efektivnějšímu rozhodování při jejich inovacích.

  Kurz CŽV „Seminář z GPS“ zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS. Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu magisterského stupně vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.

  Kurz prohlubuje znalosti odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Je rovněž určen pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je také určen i začátečníkům, kteří si již pořídili technologii GPS anebo plánují její pořízení. Osnova kurzu CŽV se skládá z teoretických a praktických částí.

  Teoretická část rozsahu 16 výukových hodin tématicky zahrnuje:

  Současné požadavky na určování prostorové polohy – vazba na současnou legislativu

  Základní pojmy a termíny v oblasti GPS

  Princip určování polohy GPS

  Popis základních součástí systému GPS

  Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS-89, výška ve WGS-84, Bpv

  Působení systematických vlivů

  CZEPOS

  Metody měření GPS (statická, Stop&Go, kinematická, DGPS, RTK, VRS, PRS, FKP)

  Zpracování dat a výpočet vektoru GPS, interpretace výsledků

  Obsah datových souborů, výměnný formát RINEX

  Převod vektoru z WGS-84 (ETRS-89) do S-JTSK, interpretace výsledků

  Dokumentace výsledků měření GPS

  Přebírání výsledků GPS do dokumentace ČÚZK

  Jiné aplikace GPS – turistika, navigace vozidel, apod.

  Praktická část (cvičení) rozsahu 8 výukových hodin tématicky zahrnuje:

  měření GPS metodami (statická, Stop&Go, kinematická, RTK), vazba na CZEPOS

  zpracování dat GPS, výměnný formát RINEX, nastavení parametrů výpočtu

  výpočet GPS vektoru ze statického měření ve WGS-84, ETRS-89, interpretace výsledků měření

  převod do S-JTSK – vytvoření transformačního klíče, 7-mi prvková transformace, interpretace

  V praktické části je pro měření používáno dvoufrekvenčních geodetických aparatur GPS, zpracování dat je vedeno obecněji s ohledem na aspekty zpracování v různých software. Pro výpočty jsou k dispozici konkrétní GPS data z praxe.

  Od roku 2006 prošlo kurzem CŽV „Seminář z GPS“ 48 absolventů, z nichž 67% pracuje ve státní a veřejnoprávní sféře a 33% v privátní sféře.

  Absolventům přejeme úspěšnou praxi s GPS a věříme, že absolvování kurzu přispělo ke zefektivnění jejich činností v zaměstnání a nebo na trhu poskytování zeměměřických služeb.

  Další kurzy CŽV "Seminář z GPS" budou otevírány podle požadavků praxe. Podrobnější informace jsou zveřejňovány na http://www.fce.vutbr.cz.

  Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

  Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

  [1] BUREŠ, J.: Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo "Seminářem z GPS", časopis Zeměměřič 1+2/2007.

  Jiří Bureš

  vyvěšeno: 07.08.2008
  ID článku: 3009              Používané zkratky
  další informace:www.fce.vutbr.cz
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2562
  www.zememeric.cz/07-01+02/2007-01+2-neadresne.pdf


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  GPS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Internet

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů